13. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

M Ě S T S K Á  Č Á S T  P R A H A  2

 

13. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

 

starostka městské části Praha 2 svolává

13. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 na

 pondělí 19. 6. 2017 v 15:00 hod.


do jednacího sálu č. 614 v 6. patře Úřadu městské části Praha 2, nám. Míru 20

 

 

Program:

 

Námitka proti zápisu 12. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2

18:00–18:30 interpelace občanů městské části

 

1.  k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2016 - závěrečný účet (Jan Korseska, zástupce starostky)

2.  k žádosti vlastníka bytové jednotky č. 6/2 na adrese Lublaňská 6/55, Praha 2 - zrušení předkupního práva (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)

3.  k žádosti vlastníka bytové jednotky č. 238/4 na adrese Rumunská 238/36, Praha 2 - zrušení předkupního práva (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)

4.  k záležitostem projednávaným na valné hromadě společnosti Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., dne 26.6.2017 (Mgr. Jana Černochová, starostka)

5.  ke zprávě Policie České republiky, Obvodního ředitelství policie Praha II, ke zprávě Městské policie Praha, Obvodního ředitelství městské policie Praha 2 a ke zprávě Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy stanice č. 1 - Centrály se sídlem Praha 2 ul. Sokolská 62 o bezpečnostní situaci na území městské části Praha 2 v roce 2016 (Ing. Martin Víšek, zástupce starostky)

6.  k darování testerů Dräger DrugTest 5000 Tes Kit 6-Panel na zjišťování přítomnosti drog pro potřeby Policie České republiky Praha II a  převedení majetku testrů DrugWipe 5A na zjišťování přítomnosti drog ze slin nebo potu Městské policii Obvodního ředitelství Praha 2(Ing. Martin Víšek, zástupce starostky)

7.  k nákupu a darováním šesti externích kamer PPC 02 A 64 GB s GPS a 720i s IR přísvitem a s veškerým příslušenstvím Krajskému ředitelství Policie České republiky hlavního města Prahy pro potřeby Policie České republiky Obvodního ředitelství policie Praha II (Ing. Martin Víšek, zástupce starostky)

8.  k poskytnutí veřejné finanční podpory v oblasti prevence kriminality a v oblasti prevence sociálně patologických jevů a návazné kriminality na období roku 2017 a I. čtvrtletí roku 2018 (Ing. Martin Víšek, zástupce starostky)

9.  k poskytnutí účelové neinvestiční dotace na specifickou protidrogovou prevenci (Ing. Martin Víšek, zástupce starostky)

10.k poskytnutí veřejné finanční podpory v oblasti sportu na období roku 2017 a I. čtvrtletí 2018 (Ing. Jaroslav Šolc, člen rady)

11.k poskytnutí veřejné finanční podpory v oblasti sociální a sociálně zdravotní na období roku 2017 a I. čtvrtletí roku 2018 (Ing. Alexandra Udženija, zástupkyně starostky)

12.k poskytnutí účelových dotací v sociální oblasti (Ing. Alexandra Udženija, zástupkyně starostky)

13.k poskytnutí účelové dotace zapsanému spolku AKORD (Ing. Alexandra Udženija, zástupkyně starostky)

14.k poskytnutí účelových dotací Domu dětí a mládeže Praha 2, Slezská 21/920 (Ing. Alexandra Udženija, zástupkyně starostky)


15.k poskytnutí individuální veřejné finanční podpory pro Dům dětí a mládeže Praha 2 (Mgr. Jana Černochová, starostka)

16. k rozpočtovému opatření městské části Praha 2 na rok 2017 - dosadba stromořadí na území městské části Praha 2 (Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky)

17. k rozpočtovému opatření městské části Praha 2 na rok 2017 v oblasti životního prostředí (k poskytnutí veřejné podpory v oblasti životního prostředí (Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky)

18.ke směně pozemků k investičnímu záměru „Zařízení pro poskytování péče pro děti do tří let – Ječná 29/529, Praha 2“ (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)

19.k prodeji id. 3/4 pozemku parc. č. 1236, jehož součástí je objekt k bydlení na adrese Šafaříkova 358/9 a id. 3/4 pozemku parc. č. 1235 (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)

20.k prodeji pozemků parc. č. 1407 pod dříve prodaným bytovým domem a parc. č. 1408, to vše v k. ú. Vinohrady, na adrese Koperníkova 1490/11, Praha 2 (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)

21.k prodeji pozemků parc. č. 2112 pod dříve prodaným bytovým domem a parc. č. 2113, to vše v k. ú. Vinohrady, na adrese Mánesova 1061/39, Praha 2 (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)

22.Interpelace členů zastupitelstva a různé

 

 

 

Mgr. Jana Černochová

starostka

 

Zasedání je veřejné

Zveřejněno: 06.06.2017 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout