15. a 16. zasedání RMČ

Vážení čtenáři,
radní se v srpnu sešli na dvou řádných jednáních. Na 15. zasedání konaném dne 12. 8. projednali celkem 33 bodů a osm informací. Rozhodli mj. o vypsání výběrového řízení k zadání rekonstrukce Viničního altánu v Havlíčkových sadech, na kterou vypracovala projekt firma D. U. M. architekti. Práce na obnově altánu začnou v posledním čtvrtletí letošního roku, termín dokončení je 31. srpen 2003.
Radní dále odložili vypsání obchodní veřejné soutěže na rekonstrukci budovy ÚMČ a pověřili tajemnici úřadu prověřením alternativních možností jeho umístění.
Rada MČ také schválila stipendia pro studenty z MČ Praha 2, kteří budou navštěvovat gymnázium zřízené v nadcházejícím školním roce v prostorách ZŠ Sázavská. Jednala také o dodatku smlouvy se společností CEELI Institut, o. p. s., týkající se rekonstrukce Pavilonu v Havlíčkových sadech. Jde o návrh, jak oddělit náklady na rekonstrukci - městská část by měla financovat obnovu fresek, CEELI Institut rekonstrukci objektu.
16. zasedání se uskutečnilo 26. 8. Převážnou část jednání se radní zabývali možnostmi, jak pomoci obyvatelům postiženým ničivými záplavami. Rozhodli se poskytnout 5 bytů v Jugoslávské ul. č. 20 a 22 (domy připravené k rekolaudaci za účelem již mnohokrát zmiňované rekonstrukce budovy ÚMČ do konce tohoto roku). Dalších 10 v tuto chvíli volných bytů (připravených k jiným způsobům hledání nájemců) bude nabídnuto obyvatelům postižených MČ. Stejným způsobem budou řešeny další nové uvolněné byty. Radní dále diskutovali o možnostech pomoci podnikatelům, kteří mají provozovny v uzavřených oblastech MČ Praha 2. O způsobu řešení budete informováni v dalším čísle Novin Prahy 2.
Veškerá usnesení jsou k dispozici jak na úřední desce, tak na internetových stránkách: www.praha2.cz.   

len, ah

Zveřejněno: 04.09.2002 – support@publix.cz
Vytisknout