Aktuálně z MČ Praha 2

1 2 3 4 5  další 
 • Sběrný dvůr v Perucké se opět otevře

  29.03. 2020
  Po dohodě s MHMP se otevře od pondělí 30. 3. 2020 znovu Sběrný dvůr hl. m. Prahy v Perucké ul. č. 10, Praha 2 s určitým omezením.
 • Praha 2 investuje do oprav škol, chodníků a zeleně

  28.03. 2020
  Městská část bude v letošním roce hospodařit s částkou 721,67 milionů korun. Investice by měly v tomto roce plynout zejména do financování školství, kultury, sociální péče či péče o veřejnou zeleň.
 • O „ošetřovné“ pro OSVČ bude možné žádat od 1. dubna prostřednictvím živnostenských úřadů

  27.03. 2020
  Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které musí v souvislosti s karanténou zůstat doma s dítětem nebo hendikepovaným člověkem a nemohou podnikat, budou moci při splnění stanovených podmínek dostávat dotaci, obdobu ošetřovného. A to ze speciálního programu, který schválila vláda.
 • Praha 2 zintenzivnila úklid a dezinfekci veřejného prostranství

  26.03. 2020
  Přestože díky krizovým opatřením v ulicích lidí viditelně ubylo a je i na první pohled méně nepořádku, radnice Prahy 2 se rozhodla situaci nepodcenit.
 • Praha 2 pokračuje s výsadbou stromořadí i letos

  26.03. 2020
  Navzdory současnému nouzovému stavu a krizovým opatřením vlády pokračuje Praha 2 a TSK, a. s., v těchto dnech s dosadbou uličních stromořadí. Jedná se v pořadí již o IV. etapu výsadby a rozhodně ne poslední. S uvolněním finančních prostředků ze svého rozpočtu počítá radnice městské části i letos.
 • Blokové čištění ulic proběhne ručně

  24.03. 2020
  Jarní blokové čištění ulic hlavního města zajistí v následujících týdnech Technická správa komunikací způsobem, při kterém Pražané nebudou muset přeparkovávat svá vozidla. Úklid, který začne v sobotu 4. dubna, zůstane zachován ve stejném rozsahu, jak jsou Pražané zvyklí, a proběhne v plánovaných termínech.
 • V Praze 2 zasedala Bezpečnostní rada

  23.03. 2020
  V pondělí 23. března dopoledne opět zasedla Bezpečnostní rada městské části Praha 2 a vyhodnotila aktuální situaci a dopad vládních opatření na každodenní život občanů i provoz a chod úřadu, příspěvkových organizací a složek IZS. Jednání rady se zúčastnili radní Prahy 2 i zástupci hasičů, policie a městské policie.
 • Praha 2 chce vyjít vstříc podnikatelům

  23.03. 2020
  Radní Prahy 2 v pondělí 23. března v souvislosti s nařízeným nouzovým stavem projednávali dopad krizových opatření vlády na živnostníky, podnikatele a další občany. Předběžně rozhodli o odkladu splátek nájemného za nebytové prostory ve správě městské části těm, kterých se nařízení dotklo, a museli svou provozovnu uzavřít.Aktuálně z úřadu

1 2 3 4 5  další 
 • Změny v provozu Úřadu městské části Praha 2

  13.03. 2020
  Vážení obyvatelé Prahy 2,

  v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu kvůli pandemii koronaviru je Úřad městské části Praha 2 nucen přistoupit k organizačním opatřením upravujících jak provoz, tak návštěvní hodiny pro veřejnost.
 • Změny v podnikání s realitami

  28.02. 2020
  Dne 3. března 2020 nabývá účinnosti zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), kterým se mimo jiné i novelizuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavádí novou vázanou živnost „Realitní zprostředkování“ a mění rozsah živnosti volné.
 • Místní poplatek z pobytu

  08.01. 2020
  Od 1. ledna 2020 nabývá účinnosti novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souvislosti s touto novelou také obecně závažná vyhláška č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy, kterou se v Praze zavádí místní poplatek z pobytu.