Blíží se konec lhůty pro zápis do seznamu voličů pro volby do EP

Upozornění na blížící se konec lhůty pro podání žádosti o zapsání do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu pro občany jiného členského státu Evropské unie.

V neděli dne 14. 4. 2019 v 16:00 hodin (40 dnů přede dnem voleb) skončí zákonná lhůta pro podání žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu občanům jiného členského státu Evropské unie, kteří mají zájem hlasovat na území České republiky a kteří jsou v Praze 2 nejméně od 10. 4. 2019 přihlášeni k trvalému pobytu nebo přechodnému pobytu.

Tuto žádost lze podat u Úřadu městské části Praha 2, odbor správních agend, 1. patro, kancelář č. 114, tel. 236 044 313 nebo kancelář č. 104, tel. 236 044 139. Dne 14. 4. 2019 bude zajištěno přijímání žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v době od 8:00 do 16:00 hodin (kancelář 114).

Podrobně je uvedeno na:

https://www.mvcr.cz/clanek/texty-informace-pro-obcany-jinych-clenskych-statu-eu-o-podminkach-hlasovani-ve-volbach-do-evropskeho-parlamentu-na-uzemi-ceske-republiky.aspx

https://www.mvcr.cz/clanek/information-on-the-principles-and-manner-of-voting.aspx  

Ondřej Jícha

odbor správních agend

 

 

 

 

Zveřejněno: 25.03.2019 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout