Císař Karel IV. oslavil 700. narozeniny na svém náměstí

Podobné kulisy jako před sedmi staletími přivítaly v sobotu 7. května 2016 na Karlově náměstí oslavence, českého krále a římského císaře Karla IV. Dobytčí trh ale císař shledal o něco zarostlejší, než v časech, kdy Nové Město nechal zbudovat jako velkolepý urbanistický projekt, který obstál do dnešních časů...

Den to byl jako stvořený pro narozeninovou oslavu. Karel IV., mistrovsky ztvárněný Janem Přeučilem, dorazil na své náměstí kolem třetí hodiny odpolední za jásotu Pražanů a v doprovodu vinohradských konšelů. K 700. narozeninám mu přišla osobně popřát starostka Jana Černochová spolu s ostatními radními, ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Dana Jurásková, děkan 1. LF UK Aleksi Šedo a další osobnosti. Všichni si společně připili vínem vypěstovaným na historickém vinohradu Grébovka.

Městská část Praha 2 se tak připojila k letošním oslavám 700. výročí narození císaře Karla. Velkou celodenní slavnost se vstupem zdarma „Všechno nejlepší, Karle IV. – Open Air na Karláku“ uspořádala na symbolickém místě, Karlově náměstí, které založil právě Karel IV. jako středobod Nového Města pražského. Spolupořadateli akce byly 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, tedy instituce, které na Karlově náměstí nebo v jeho nejbližším okolí sídlí.

Bohatý celodenní program zahrnoval od 10 do 21 hodin koncerty, divadelní vystoupení, šermířské souboje, soutěže pro děti, tvořivé dílny, projekty zdravotnické osvěty a středověké tržiště se stánky s jídlem a pitím i ukázkami historických řemesel. Celým dnem provázeli moderátoři Jan Musil a Klára Nováková.

„Karel IV. byl bezesporu nejvýznamnější český panovník. V Praze 2 máme to štěstí, že se nám zachovalo velké množství památek, které založil. Není to jen šestice novoměstských kostelů, ale například i základní škola U sv. Štěpána, která nepřetržitě funguje téměř 700 let a byla založena společně s pražskou univerzitou. Děti z této školy se zapojily do našeho projektu karlovských oslav a vytvořily originální malířská a keramická díla na počest sedmistých narozenin zakladatele jejich školy. Díla byla několik týdnů vystavena na úřadu městské části na výstavě Karel IV. očima žáků základních škol Prahy 2, ale pro ten jediný narozeninový den byla 7. května přenesena na Karlovo náměstí. Zástupci všech deseti zúčastněných základních škol obdrželi pamětní glejty,“ uvedla starostka Jana Černochová.

„Nejsou to narozeniny ledajaké, setkáváme se při tomto výročí i se spoustou dalších gratulantů. Všechny nás spojuje respekt k významnému muži. Člověku, jenž dokázal propojit politický talent a odvahu k boji, ale který zároveň vnímal duchovní hodnoty a význam vzdělanosti. Přitom byl schopen ocenit a užít světské stránky života, vínem počínaje a turnajovými kláními – z dnešního pohledu adrenalinovými sporty – konče. Byl v pravém slova smyslu evropským občanem a hybatelem,“ připomněl děkan 1. LF UK Aleksi Šedo.

„Těsné a historické sepětí mezi Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze a 1. lékařskou fakultou, které z našich pracovišť činí mj. největší výzkumnou biomedicínskou skupinu v ČR, je i pro nás důvodem, proč je oslava narození Karla IV. také něco trochu osobního. Velké osobnosti dějin často stojí za velkými institucemi dneška. Pro VFN to byl císař Josef II., a zde, osobnost ze všech největší, jejíž duch je u nás skrze fakultu stále přítomen,“ poznamenala ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice Dana Jurásková.

Mezi účinkujícími na Karlově náměstí byla například kapela Blue Effect s kytaristou Radimem Hladíkem, čestným občanem Prahy 2, nebo soubor Musica Canora hrající středověkou hudbu. Pokřtěn tu byl velkolepě pojatý životopisný komiks „Karel IV. – Pán světa“ z produkce nakladatelství Albatros.

Odpolední program vyvrcholil kostýmovaným pěším průvodem na Karlov, ke kostelu, který založil jako jeden z chrámů "novoměstského kříže" právě Karel IV. Tam se odehrála duchovní část programu – slavnostní mše za Karla IV., celebrovaná svatovítským kanovníkem Jiřím Svobodou.

len


Karel IV. na Karlově náměstí  Karel IV. na Karlově náměstí Karel IV. na Karlově náměstí Karel IV. na Karlově náměstí Karel IV. na Karlově náměstí Karel IV. na Karlově náměstí Karel IV. na Karlově náměstí Karel IV. na Karlově náměstí
 

Zveřejněno: 07.05.2016 – veronika.simkova@praha2.cz
Vytisknout