Dámy a pánové, milí spoluobčané Prahy 2,

odpočítáváme poslední dny roku 2020. Roku, který byl pro všechny z nás složitý. Přinesl mnoho starostí, změn, ale také mnoho nových situací, ze kterých si všichni můžeme vzít ponaučení. Věřím ale, že když se ohlédneme, najdeme v něm i spoustu hezký chvil a zážitků.Blíže nespecifikovaný obrázek

U nás na úřadě jsme se snažili o to, abychom vám v této nelehké době vyšli maximálně vstříc. Zintenzivnili jsme práce na elektronizaci našich služeb. Mnoho z vás si tak může většinu záležitostí vyřídit z klidu domova prostřednictvím e-služeb. Kolegové z úřadu přes pandemickou situaci pracovali na 100% a snažili se pro vás i ve ztížených podmínkách udělat po celou dobu maximum. Moc jim za to děkuji, neměli to vůbec lehké. Věřím ale, že jsme to tu spolu na Dvojce zvládli nejlépe, jak jen to šlo.

Dovolte mi, abych vám jménem svým i jménem kolegů z celého úřadu popřál klidný advent, krásné vánoční svátky a do roku 2021 zejména hodně zdraví!

 

Michal Kopecký

tajemník ÚMČ Praha 2

 

Zveřejněno: 10.12.2020 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout