Dámy a pánové, milí spoluobčané Prahy 2,

dovolte mi, abych Vás pozdravil a hned v úvodu Vám popřál především pevné zdraví a hodně síly i trpělivosti ke zvládnutí této nelehké situace, ve které se všichni nacházíme. Vyhlášení nouzového stavu a s ním přijatá opatření změnily ze dne na den naše životy a samozřejmě také chod našeho úřadu. Blíže nespecifikovaný obrázek

Ochrana zdraví obyvatel naší městské části se stala naší prioritou a k té se vztahuje i většina našich nových opatření. Upravili jsme provoz úřadu i návštěvní hodiny pro veřejnost, zrušili jednání komisí a výborů (nezbytně nutné dokumenty se schvalují per rollam a komunikaci, u které je to možné, přesouváme do on-line prostředí).

Vchod z náměstí Míru je pro veřejnost uzavřen a většina agend se z bezpečnostních důvodů převádí na přepážková pracoviště do odbavovací haly s vyvolávacím systémem v přízemí (vchod z Jugoslávské ulice). Po nezbytně nutnou dobu bude také omezen volný pohyb uvnitř budovy a zvýšena hygienická opatření. Rád bych také upozornil na platný zákaz vstupu osobám v karanténě a připomenul, že osobám s projevy nemoci COVID-19 nebude umožněn vstup na úřad. Přijali jsme i další opatření a děkujeme za jejich respektování. Věříme, že díky těmto opatřením v maximální možné míře ochráníme Vás i úředníky naší městské části, aby Vám mohli poskytovat nepřetržitě svoje služby. Prosím, zvažte také, zda nemůžete své neodkladné záležitosti vyřídit elektronicky nebo telefonem.

Náš úřad funguje velice dobře a mnoho úředníků se ještě nad rámec své pracovní náplně zapojuje do dobrovolnických aktivit (za což bych jim chtěl srdečně poděkovat). Díky velkému nasazení úřadu i dalších složek i dobrovolníků jsme tak byli schopni dodat dezinfekce, respirátory, štíty, roušky a další ochranné pomůcky do našich příspěvkových organizací a to už v době, kdy byl těchto pomůcek žalostný nedostatek.

Jsem velice rád, jak naše krizová opatření spolu s oddělením krizového řízení a dalšími odbory ukázaly, že jsme připraveni na nečekané události a schopni je rychle a operativně řešit.

Milí spoluobčané, všem Vám mockrát děkuji za Vaše odpovědné chování a našim úředníkům, kteří na Dvojce pracují, velice děkuji za jejich odhodlání, nasazení a jejich skvělou práci i v těchto nelehkých dnech.


Michal Kopecký
tajemník ÚMČ Praha 2

Zveřejněno: 20.04.2020 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout