Deváťáci se spolu s pedagogy věnují intenzivní přípravě na přijímací zkoušky

 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

 

Deváťáci se spolu s pedagogy věnují intenzivní přípravě na přijímací zkoušky


V pondělí 11. května 2020 v rámci postupného rozvolňování vládních opatření zamířili do základních škol v Praze 2 žáci devátých ročníků.

V celkovém součtu dorazila více než polovina žáků posledních ročníků. Během prvního dne společně s pedagogy probrali záležitosti týkající se přijímacích zkoušek na střední školy a učební obory s maturitou, a naplánovali učební plán. V naprosté většině případů se shodli, že je potřeba procvičit zejména matematiku, český jazyk, anglický jazyk a všeobecný přehled.

 

Žáci se do škol opravdu těšili, a to jak na spolužáky, tak i na učitele. Již z prvních dnů bylo zřejmé, že jsou k další školní přípravě motivováni. Bez problémů se tak přizpůsobili nastaveným bezpečnostním opatřením, která jednotlivé školy na doporučení ministerstva školství zavedly. V naprosté většině případů se chovali ukázkově, dodržovali bez problémů předepsané rozestupy i zvýšenou hygienu a povinnou dezinfekci. Tu školy zajišťují z vlastních prostředků i ze zásob městské části Praha 2. Kromě dezinfekce poskytla radnice školám i ochranné prostředky – štíty, roušky a rukavice.

 

Pro deváťáky, kteří do škol nepřišli, zajišťují pedagogové nadále distanční výuku. Některé školy dokonce na základě ohlasů rodičů i žáků zvažují, že tuto formu zařadí i do běžné výuky jako doplňkovou. Udělali jsme si mezi rodiči i žáky evaluaci distančního vzdělávání. S potěšením mohu konstatovat, že většina dospělých i dětí byla s formou výuky spokojena, za což patří velký dík hlavně učitelskému sboru,“ uvedl ředitel Základní školy Londýnská Martin Ševčík.

 

„Při každém společném setkání s řediteli našich škol se znovu a opakovaně ujišťuji, jaké profesionály ve školách máme. Po celou dobu platnosti nouzového stavu pracovali s obrovským nasazením a při realizaci distančního vzdělávání zohledňovali věk dětí i možnosti jednotlivých rodin. Zpětná vazba rodičů dětí je jen důkazem toho, že si práce našich pedagogů váží a že naše školy budou nadále patřit mezi nejvyhledávanější v metropoli,“ dodalastarostka Jana Černochová, která má problematiku školství na starosti.

 

Zprávu zpracoval Odbor komunikace ÚMČ Praha 2. Další podrobnosti: Mgr. Andrea Zoulová, vedoucí odboru a tisková mluvčí, Odbor komunikace, tel.: 236 044 231, mobil: 731 553 188, e-mail: andrea.zoulova@praha2.cz.

 

Zveřejněno: 13.05.2020 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout