Diskuse: Co nás pálí

Vážení čtenáři,
počátkem prázdnin jsme vás vyzvali, abyste nám do redakce posílali své náměty na téma doprava v klidu neboli parkování v Praze 2. Dopisů jsme dostali dost a mnohé pro nás byly velkou inspirací. Pro zářijové číslo jsme připravovali diskusi na toto téma včetně analýzy současné situace a vyhlídek do budoucna. Vzhledem k situaci však považujeme za přínosnější věnovat pozornost tématu, které v posledních dnech prakticky pohlcuje veškerou naši pozornost. Parkování se budeme věnovat až příště, takže mají možnost se k němu ještě vyjádřit i ti, kteří to dosud neudělali. Příspěvky posílejte do redakce nejpozději do 15. 9. Děkujeme za pochopení.

redakce Novin Prahy 2

Zveřejněno: 04.09.2002 – support@publix.cz
Vytisknout