OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,
zde můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 2 a Úřadu Městské části Praha 2. Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zástupcem samosprávy či zaměstnancem Úřadu MČ Praha 2. Dovolujeme si vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy zodpovídány nebudou. Pokud je váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku. Kontaktní údaje na jednotlivé členy Rady MČ Praha 2 jsou uvedeny na našich webových stránkách.

 

Téma Řadit podle data
Obsahuje text:

Vložit otázku do tohoto tématu

*  
*  
   
 
*  


Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: parkování a placení (Eva Rokosová 10.07.2018 14:42) – Doprava
  Dobrý den, jak se platí parkování na modré zóně prostřednictvím mobilu? Kam poslat sms skodem a délkou parkování? Nikde jsme nenašla návord.
  Děkuji. ER
 • Otázka: doprava (Mgr. Marie Schifferová 02.07.2018 9:17) – Doprava
  Proč není na tramvajové stanici Pod Karlovem směr Bruselská vybudován přístřešek. Čeká tam na spoj dost lidí, často za nevhodných klimatických podmínek. Prostor na přístřešek tam je. Děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 3.7.2018 10:39)

   Dobrý den,

   zastávka Pod Karlovem směr Bruselská, byla vybudována nově při rekonstrukci ul. Bělehradská na nátlak naší městské části a v té době jsme byli rádi, že tato zastávka nakonec prošla a byla realizovaná. Celá akce realizace rekonstrukce Bělehradské byla v kompetenci hl. m. Prahy a TSK hl. m. Prahy. Do dnešní doby nebyl jediný požadavek na vybudování přístřešku, a to ani v době před realizací rekonstrukce, kdy se měli možnost občané s projektem seznámit.

   S pozdravem

   Josef Gál

   vedoucí odboru

   dopravy a územního rozvoje

 • Otázka: Pěší zóna na I. P. Pavlova (Pavel Vašíček 20.06.2018 2:16) – Doprava
  Dobrý den, děkuji za realizaci nové pěší zóny na začátku Jugoslávské ulice, výsledek je perfektní. Rád bych se ještě přimluvil za výměnu dlažby v navazujícím prostoru tram zastávek "I. P. Pavlova" v obou směrech a ideálně i přilehlé části Tylova náměstí - stávající povrch z 90. let je již značně opotřebený, kostky jsou hladké, díky čemuž i extrémně kluzké, především v zimním období. Stejný problém pozoruji i v tram zastávkách "Náměstí Míru". Děkuji za zvážení. S přátelským pozdravem
  Mgr. Pavel Vašíček
  • Odpověď: (Veronika Trčová (Admin_P2) 21.6.2018 9:24)

   Dobrý den,

   děkujeme za Váš zájem s kterým nelze jinak než souhlasit. Váš návrh přeposílám vlastníkovi pozemní komunikace resp. Technické správě komunikací hl. m. Praha a.s.

   S pozdravem

   Josef Gál
   vedoucí odboru
   dopravy a územního rozvoje

 • Otázka: Redchitc (Daria 18.06.2018 15:40) – Doprava
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, proč se při opravách plynovodu, tratí, chodníků apod. kolem Ostrčilova náměstí (momentálně u podchodu v Lumírově ulici a naproti kostela Na slupi) nezajišťuje bezpečný a pohodlný pohyb chodců. Musejí totiž obchazet po vozovce, a to po tramvajové trati. Při opravách mezi Albertem a Ostrčilovým náměstím to bylo stejně špatné.
  Navíc již po ukončené opravě přechod pro chodce a cyklisty podél Botiče je celkem našikmo (značka, zebra a ten nakloněný kraj chodníku jsou naprosto zavádějící). Řeší to někdo?
  • Odpověď: (Veronika Trčová (Admin_P2) 19.6.2018 11:27)

   Dobrý den,

   v předmětném úseku, kde práce probíhají,  vydával rozhodnutí i stanovení dopravního značení Odbor dopravních agend MHMP. Projednání návrhu dopravního opatření s ohledem na bezpečnost a plynulost provozu během prací tedy s Policií ČR zajišťoval tento odbor jakožto příslušný silniční úřad.

   Další návaznosti budou na rekonstrukci Ostrčilova náměstí, která se teprve připravuje a která proběhne dle zadání Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Přechody pro chodce, přejezdy pro cyklisty atd. zde tedy do budoucna budou normové.

   S pozdravem

   Mgr. Ondřej Klička

   Odbor dopravy a územního rozvoje

   pověřený vedoucí odd. dopravy

 • Otázka: dopravní zklidnění kolem Psychiatrické zahrady (Adam 11.06.2018 15:33) – Doprava
  Dobrý den, v ulicích Viničná, Apolinářská, Ke Karlovu a Na Bojišti pozoruji relativně vysokou dopravní intenzitu.
  Dovoluji si tvrdit, že jde o dopravu, která v daném území nemá počátek ani cíl a je tedy v území, kde se kromě bytových domů nachází několik klinik VFN, řada učeben fakult 1. Lékařské, Matematicko-fyzikální a Přírodovědecké, nežádoucí.
  Přidávám některé konkrétní problémy: v Apolinářské se špatně míjejí auta (a autobusy) a bočními zrcátky nebezpečně zasahují na úzký chodník.
  Dále pokládám za nepříliš bezpečný přechod ve Viničné na styku s Apolinářskou, kudy auta projíždějí velmi rychle z obou směrů (hlavní je zatáčka) a z Apolinářské přecházející chodec se musí rozhlédnout o 90° doprava a 180° doleva, což je fyziologicky nemožné. Tedy je při takových rychlostech vozidel nemožné splnit to, že chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem. A řidiči zde jízdu po hlavní asi neberou jako odbočování.
  Hluk a vibrace od často projíždějících aut i přes dvojitá okna ruší během výuky v učebnách orientovaných do Viničné ulice.
  V ulici Na Bojišti se ve špičkách tvoří zácpy, asi protože část řidičů, která jede na Rumunskou, nedokáže odbočit přes čtyři pruhy magistrály.
  Jako jedno z řešení navrhuji zákaz odbočení (mimo bus a kolo) z Viničné na Apolinářškou a ideálně i z Apolinářské na Viničnou (řeší přechod). Dopravní obslužnost zůstane nezměněna, pouze se zamezí zkratkám přes tuto oblast.

  Jěště mám druhý dotaz. Vzhledem k tomu, že v Sokolské ulici na úrovni Na Bojišti a Rumunské není přechod, chodci musí přecházet ulici bez něj. Problém není chybějící přechod, samozřejmě se dá pohodlně přecházet bez něj (dokonce lépe - neklouže ta barva), problém je, že (ze zkušenosti) 3 ze 4 pruhů, řidičů, rozjíždějících se z nuly, či nízké rychlosti od semaforů na I. P. Pavlova, neústupně zrychluje a přitom vidí minimálně na 80 m dopředu, že někdo přechází. Tito první řidiči se chodci často vyhnou, někdy drze troubí, ale řidiči za nimi pochopitelně přes auta před sebou nevidí a přecházejícího chodce snadno přejedou. Chtělo by tedy nějak lépe řidičům komunikovat, že chodci zde normálně přecházet mohou. Zdá se ale, že ze zákona řidičům neplyne povinnost neohrozit přecházejícího chodce (nebo se mýlím?), nicméně ani zákon chodci v tomto případě nezakazuje přecházet vozovku. Co se tedy dá udělat pro bezpečnější přecházení?

  Děkuji za reakci.
  • Odpověď: (Veronika Trčová (Admin_P2) 13.6.2018 11:29)

   Dobrý den,

   pokusím se Vám odpovědět na Vaše otázky.

   1)  1)  Přechod Viničná-Apolinářská, tento přechod zde byl realizován na základě žádosti Mateřské školky a po schválení DI-PČR, zároveň zde byla před přechodem umístěna dopravní značka přechod pro chodce v reflexním rámu a několik metrů před přechodem zde byla umístěna dopravní značka pozor děti. Zákazem odbočení do Apolinářské ulice, by tak byl znemožněn příjezd pacientů do porodnice, jakožto i znemožněno parkování pro návštěvy pacientů apod.

   2)  2)  Přecházení z ul. Na Bojišti do ul. Rumunské, je podle mě i tak dost velký hazard a dělat přechod přes čtyřproudou ulici, pokud by nebyl řízený světly, by bylo dost nebezpečné. Co se týče zákona o silničním provozu, je zakázáno přecházet přes silnici, je-li blíže než 50 metrů křižovatka s řízeným provozem a přecházet přes silnici mimo přechod se musí jen kolmo k její ose. Před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně nebo rychlosti jízdy. Poslední věta vyjadřuje prakticky přednost řidiče vozidla při užívání vozovky před chodcem přecházejícím vozovku mimo přechod pro chodce. Chodec zároveň nesmí překonávat zábradlí nebo jiné zábrany na vozovce.  Pro bezpečnost chodců se dá podle našeho názoru udělat světelný přechod pro chodce, ale i to je nebezpečné, jak nám ukazují jiné přechody světelně řízené přes čtyři jízdní pruhy. Městská část Praha 2 si již v roce 2007 nechala vypracovat studii na humanizaci SJM, kde toto bylo řešeno. Bohužel SJM spadá do kompetence Magistrátu hl. m. Prahy.

   S pozdravem

   Josef Gál
   vedoucí odboru
   dopravy a územního rozvoje
   nám. Míru 20
   120 39 Praha 2
   tel.: 236 044 288

    

 • Otázka: cyklostezka (Josef Picka 06.06.2018 11:49) – Doprava
  Dobrý den,
  zajímalo by mě jestli se uvažuje o obnovení piktogramů jízdních kol na vyhrazených pruzích pro cyklisty na náplavce u Rašínova nábřeží.Takto i při zvýšené ohleduplnosti dochází k mnoha nedorozuměním.
  Děkuji
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 6.6.2018 12:53)

   Dobrý den,

   o cyklopiktogramech na náplavce Rašínova nábřeží se neuvažuje, neboť jde o pěší zónu s povoleným vjezdem cyklistů, a ti musí proto dbát zvýšené opatrnosti. I při vyznačení piktogramů by platilo totéž. Cyklisté, stejně jako chodci, mohou v pěší zóně využít pozemní komunikaci v celé její šíři.

   S pozdravem

   Mgr. Ondřej Klička

   Odbor dopravy a územního rozvoje

   pověřený vedoucí odd. dopravy

 • Otázka: Cyklisté na chodnících (Dan Richter 24.05.2018 10:55) – Doprava
  Opakuji svůj dotaz, na který jsem bohužel nedostal odpověď, zda městská policie v Praze 2 provádí namátkové kontroly cyklistů (kdy byla kontrola naposledy provedena?). Fotografie dokládá jízdu cyklisty po úzkém chodníku na Palackého mostě mezi chodci.
   
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 24.5.2018 10:55)

   Dobrý den, pane Richtře,

   se svým dotazem se musíte obrátit na Městskou policii Praha nebo na Obvodní ředitelství městské policie Praha 2, jelikož Městská část Praha 2 tyto statistiky neeviduje.

   S pozdravem 

   Bc. Veselák Ladislav

   Oddělení krizového řízení a bezpečnosti

 • Otázka: Zábor veřejného prostranství koly (Dan Richter 15.05.2018 14:43) – Doprava
  Zajímalo by mě, zda společnost Rekola Bikesharing platí za zábor veřejného prostranství stejně jako například majitelé restaurací v Praze 2 za pronájem zahrádek na chodníku. Otázkou také je, zda je povoleno cokoliv poutat k dopravnímu značení, sloupům veřejného osvětlení a k zábradlí. Pokud ne, žádám, aby městská policie takovéto předměty z chodníků odstraňovala. Předpokládám, že by ÚMČ Praha 2 viníky pokutoval, pokud by takto postupovali občané Prahy 2.
  Měl bych také dotaz, zda městská policie v Praze 2 provádí namátkové kontroly cyklistů (kdy byla kontrola naposledy provedena?), kteří často jezdí po chodnících, na kterých je obecně jízda cyklistům podle zákona o provozu na pozemních komunikacích zakázána, mj. i před Úřadem městské části Praha 2, a ohrožují tak chodce, maminky s kočárky a hosty restaurací sedící v zahrádkách na chodnících.

     
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 15.5.2018 15:12)
   Dobrý den,
   společnost Rekola o rozmístění stojanů či kol nepožádala a není vydáno žádné povolení, tudíž místní poplatek se neplatí. Jízdní kolo je nemotorové vozidlo, může se pohybovat na pozemní komunikaci, avšak jeho připevněním k dopravní značce porušuje uživatel služby bikesharingu § 19 odst. 2 písm. a) zákona o pozemních komunikacích. ÚMČ Praha 2 nemá kompetenci tento přestupek pokutovat, předáváme Váš podnět Městské policii hl. m. Prahy.

   S pozdravem
   Mgr. Ondřej Klička
   Odbor dopravy a územního rozvoje
   pověřený vedoucí odd. dopravy
 • Otázka: Naprosto zoufalé řízení priorit u Obecní policie v oblasti Prahy 2 (JUDr. Jánošík 09.05.2018 9:03) – Doprava
  Dobrý den, moje první podobná stížnost v životě, ale opravdu mi dochází trpělivost.
  Obecní policie v oblasti Vinohrad samozřejmě nemůže být všude. Pak by ale měla řešit priority dle míry společenské nebezpečnosti, nikoli dle snadnosti a možnosti následně jejich řešení vykázat formou statistiky.

  O víkendu můj příbuzný dostal pokutu, protože neměl psa na vodítku. Tím se samozřejmě po formální stránce vykázal materiální podstatu přečinu, nicméně vzhledem k velikosti psa, tomto, že se nehne od pána na déle než na pár metrů a tomu, že je naprosto bezproblémový a poslušný (včetně řady zkoušek z poslušnosti a odolnosti vůči ruchu) v jakékoli situaci, je společenská nebezpečnost zcela zanedbatelná respektive chybí.

  Dnes ráno MP s odtahovkou zablokovala v dopravní špičce celou Mánesovu ulici, která se ihned ucpala. Čili odstraněním jednoho auta parkujícího bez povolení v modré zóně vznikla kolona v celé celou ulici.

  Vedle toho jsou parky a ulice ovšem plné výkalů, které tam nechávají pejskaři bez zodpovědnosti a úcty k druhým. Modré zóny kolem křižovatky Vinohradské a Šumavské neustále blokují autobusy s čínskými turisty. Neukáznění řidiči nejen na Vinohradské nedávají přednost chodcům a snaží se je objíždět tzv. myškami. Ti samí neukáznění řidiči v zácpě blokují křižovatky s bočními ulicemi a stojí na přechodech. MP by jen mohla stát a kasírovat. A tak dále.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 9.5.2018 9:35)

   Dobrý den,

   děkujeme za Váš podnět, Vaši stížnost předáme řediteli MP Praha 2 Bc. Václavu Vozdeckému. Zároveň ji probereme na nejbližší poradě se zástupci policejních složek.

   Odd. krizového řízení a bezpečnosti
 • Otázka: Autobusové nádraží Praha - Sady svatopluka čecha (Marcel 24.04.2018 16:00) – Doprava
  Dobrý den, prosíme, řešte problém na vinohradské ulici u čechových sadů.
  Blízká taiwanská jídelna si vozí hosty autobusy a ty pak parkují před našim domem na modré zóně, zabírají parkovací místa, způsobují problémy v dopravě, lámou větve stromům, nastupující turisté nám poškozují zaparkovaná auta a my máme plné byty výfukových plynů. Když zavoláte Městskou polici, většinou do té půl hodiny, kterou průměrně autobus před domem stojí, nedorazí. A za nějakou dobu tam stojí jiný, a toto se opakuje několikrát za den.
  Prosíme o řešení problému.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 25.4.2018 9:02)

   Dobrý den,

   danou problematiku může řešit pouze městská policie. Váš podnět jsme MP předali a požádali o zvýšený dohled v této lokalitě. Dále sděluji, že na vozovce ul. Vinohradská je příslušným silničním správním úřadem odbor dopravních agend MHMP.

   S pozdravem

   Mgr. Ondřej Klička

   Odbor dopravy a územního rozvoje

   pověřený vedoucí odd. dopravy