OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,
zde můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 2 a Úřadu Městské části Praha 2. Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zástupcem samosprávy či zaměstnancem Úřadu MČ Praha 2. Dovolujeme si vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům.
Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy zodpovídány nebudou. Taktéž nebudou zodpovězeny dotazy s uvedenou nefunkční či falešnou e-mailovou adresou.
Je-li váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku. Kontaktní údaje na jednotlivé členy Rady MČ Praha 2 jsou uvedeny na našich webových stránkách.

 

Téma Řadit podle data
Obsahuje text:

Vložit otázku do tohoto tématu

*  
*  
   
 
*  


Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: koloběžky LIME, Praguebike atp. (Pelikánová 09.03.2019 16:00) – Doprava
  Vážení,

  po dnešní projížďce autem Prahou jsem x krát narazila na účastníky silničního provozu v podobě :


  LIME koloběžek, Praguebike skupin kol, City-bike atd. a tito :

  1/ zásadně nepoužívají helmy /není to náhodou pro tyto účatníky sil .provozu povinné pod sankcí, pokutou ?
  2/ jezdí jak po silnici i po chodnících /dle jakého předpisu je v Praze umožněna jízda po chodníku ?????
  3/ koloběžky jsou parkovány kdekoli - dle jakých předpisů a na základě čeho mají soukromé subjekty oprávnění parkovat na chodnících Prahy ???

  Ptám se dále :

  4 / jak kontroluje všechny tyto 3 body Městská policie a jak je pokutuje/jízda po chodníku, parkování, přilba/ ?kolik bylo v roce 2019 rozdáno cca pokut ?
  5/ jak kontroluje živnostenský úřad příslušné MČ tyto firmy z hlediska toho jak jsou služby-poskytování koloběžky , kola /bez helmy-která je nutná dle dopravních předpisů ? resp . jak je ošetřeno , aby tyto firmy vyžadovaly svých po zákaznícíh dodržování platných vyhlášek ?
  6/ jak je jednoznačně identifikovatelná koloběžka nebo kolo , které se stane účastníkem nehody, srazí chodce apod? SPZ nebo jiné značení značku nemá , a jak je to pak s vymáháním případných škod ? Jsou tyto firmy pojištěny pro tyto případy a je to vyžadováno při povolování živnosti?


  děkuji za zodpovězení všech 6 otázek

  s pozdravem

  Ludmila Pelikánová
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 12.3.2019 9:39)

   Dobrý den paní Pelikánová,

   provoz elektrokoloběžek při jejich pohybu na chodnících a silnicích se řídí zákonem č. 361/200 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Je to stejné jako by se jednalo o jízdu na kole. V parcích je jejich jízda zakázána vyhláškou Magistrátu hl. m. Prahy. S provozovatelem koloběžek je v současné době dohodnuto, že Praha 2 patří do červené zóny a provoz koloběžek je na jejím území zakázán. Pokud se pohybuje koloběžka na území Prahy 2, jedná se vždy o přestupek a MP Prahy 2 přestupce řeší. V posledních čtrnácti dnech MP Prahy 2 pokutovala více než patnáct osob, které se dopustily přestupku při jízdě na elektrokoloběžkách na území Prahy 2.

   Co se týče svévolného odkládání koloběžek v různých místech Prahy, je to druh záboru a měl by být postihován, pokud není místo k této činnosti určeno. Doporučuji vznést dotaz na náměstka primátora hl. m. Prahy pro dopravu pana Adama Scheinherra, který rozeslal starostům městských částí Prahy dopis se žádostí o schovívavost k provozovateli a provozu elektrokoloběžek. Praha 2 i přes tento dopis klade důraz na dodržování zákonů ze strany provozovatele a osob, které na koloběžkách jezdí.

   Živnostenský úřad je orgánem státní správy a MČ Praha 2 jako samospráva do jeho rozhodování nemůže zasahovat. Pouze vám tlumočím stanovisko, které jsem od ŽÚ pro Prahu 2 obdržel. Pronájem věcí movitých je obor živnosti volné. Výroba, obchod a služby uvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona, tudíž dle zákona nejsou požadovány žádné doklady týkající se provozu živnosti.

   Pokud chcete znát způsob a druh pojištění, musíte požádat přímo provozovatele. Tato informace není pro ÚMČ Prahy 2 dostupná.

   Koloběžka ani kolo nemají RZ a při jakékoli nehodě nebo jiném protiprávním jednání je osoba jedoucí na koloběžce identifikována na základě dokladu totožnosti.

   S pozdravem

   Jan Mikeš

   Oddělení krizového řízení a bezpečnosti

 • Otázka: Zanedbaný chodník Oldřichova (M. Marková 27.02.2019 14:59) – Doprava
  Hezký den,

  chci se zeptat, zdali můžeme městskou část požádat o opravu chodníku v Oldřichově ulici. Vymývaná dlažba je za hranicí životnosti, mnoho částí je uvolněných a popraskaných,s řadou prohlubní ve kterých se tvoří kaluže a obrubníky jsou uvolněné, či propadlé.

  Jménem sousedů předem děkujeme.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 27.2.2019 15:19)
   Dobrý den,

   jelikož chodníky v Oldřichově ulici jsou ve vlastnictví hl. m. Prahy, předáváme Váš dotaz správci pozemních komunikací TSK hl. m. Prahy, a. s. Zároveň bych Vám chtěl sdělit, že MČ Praha 2 zařadila celou rekonstrukci chodníků v ul. Oldřichova do chodníkového programu na rok 2019, který byl předán na TSK hl. m. Prahy již v roce 2017.

   S pozdravem

   Josef Gál

   vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

 • Otázka: ulice Na rybníčku- označení žlutými pruhy (Merunka 16.01.2019 17:26) – Doprava
  Ve slepé části ulice Na rybníčku /č.10/nejenže parkují na modré zóně vozidla, která evidentně oprávnění zde parkovat nemají-například vozidla z ostatních států EU,a nikdo to nekon troluje ,ale nyní zde parkují dokonce vozidla přímo ve vozovce , blokují jak výjezd vozidel z modré zóny vzadu , tak i vjezd do dvora na konci ulice a odpad nemůže pak vyvážet ani KOMWAG ! Děje se to denodenně , opakovaně, kdyby zde byla možnost mohu vám poslat dalších 20 fotografií s čitelnými SPZ které zde opakovaně blokují vozovku ve dne v noci.
  Žlutý pruh je jen v zadní části slepé ulice, na začátku ulice chybí -neznámo proč? Je přece evidentní že zde se nemůže stát !!!!
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 23.1.2019 8:27)

   Dobrý den,

   váš podnět předávám Městské policii.

   S pozdravem

   Josef Gál

   vedoucí odboru dopravy a územního rozv

 • Otázka: parkování Praha 2 (Rambousek 22.01.2019 15:11) – Doprava
  KAm máme směřovat stížnosti na neoprávněné parkování a stání na Praze 2? A žásdoti o znovuzavedení parkovacích karet? NYní zde parkuje KDOKOLI, ZADARMO a KDEKOLI-posílám ukázky u ulicKe Karlovu, NA rybníčku a Štěpánské.
       
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 23.1.2019 8:24)

   Dobrý den,

   pokud požadujete celkovou změnu systému ZPS k návratu minulého systému, je potřeba obrátit se na hl. m. Prahu, městská část Praha 2 není zřizovatelem a ani provozovatelem zón placeného stání. V současném systému není možné návrat pouze parkovacích karet. Pokud máte podezření na konkrétní vozidlo, že stojí neoprávněně v zóně (bez parkovacího oprávnění) máte možnost zavolat Městskou policii, která vozidlo, pokud opravdu nemá parkovací oprávnění, nechá odtáhnout; to samé platí o parkování vozidla, které stojí tam, kde porušuje silniční zákon - rovněž ani zde městská část není zřizovatelem městské policie a ani ji neřídí.


   Hezký den,

   Josef Gál

   vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

 • Otázka: Křižovatka Bělehradská- Anglická (jiří Šoupal 11.01.2019 14:46) – Doprava
  Vážení, bydlím v Anglické ulici na Vinohradech a chtěl bych se vyjádřit k provozu světelné křižovatky Anglická-Bělehradská-Anglická kde jsem často účastníkem.
  Denně pozoruji jaké vznikají mezery před naskočením zelené u obou směrů. Pod křižovatkou v Anglické je často prostor pro vozidla prázdný a oba směry stojí.Někdy to zabrzdí tramvaj, ale ta také někdy stojí na červenou.Anglická se plní až k nam. Míru a v době špičky stojí auta v obou směrech křižovatky.Když naskočí zelená, tak projedou z Anglické jen 3 auta.Tato situace je již letitá a žádný kompetentní orgán přes křižovatky si toho nevšiml.V rámci plynulejšího provozu, který je v Anglické značnější,bych viděl řešení v tom,že by se zelená v Anglické mohla prodloužit oproti Bělehradské. Tím by se zkrátily fronty věčně popojíždějících aut v Anglické a myslím, že by to zrychlilo provoz této křižovatky. Nebo jsou již používány t.zv. chytré semafory,které podle situace poznají jak urychlit provoz.Jestli se nezdá mé upozornění věrohodné, bylo by dobré někoho kompetentního postavit na pouhou hodinu ke křižovatce na pozorování.
  S pozdravem Jiří Šoupal.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 14.1.2019 8:50)

   Dobrý den,

   Váši připomínku předávám na Odbor dopravních agend MHMP, neboť tento odbor je na komunikacích Anglická a Bělehradská příslušným silničním správním orgánem.

   S pozdravem

   Josef Gál

   vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

 • Otázka: Průjezdnost Výtoně pro cyklisty (Marek Turnovec 30.12.2018 23:13) – Doprava
  Dobrý den,

  Nuselské údolí je docela významné z pohledu cyklistické dopravy - a je fajn, že zde v některých úsecích vede i cyklostezka, nebo jsou zde alespoň cyklopruhy či cyklokoridory. Rád bych se ale zeptal, jak se má takový cklista, který jede z Nuslí směrem na Výtoň dostat na Rašínovo nádraží ve směru z centra?

  Spousta cyklistů využívá z ulice Na Slupi podjezd pod tramvajovou tratí, pak pokračují ulicí Vnislavovou a z ní by bylo nejlogičtější odbočit do Libušiny a tou najet na Rašínovou nábřeží. Krásně by se tak člověk vyhnul docela rušné křižovatce Svobodovy a Rašínova nábřeží, kde navíc ještě několikrát musí překonávat tramvajové koleje, což nejen za mokra také není zrovna bezpečné.

  Jenže ouha, na křižovatce Vnislavova-Libušina se doleva odbočovat nesmí. Je možné jet jen rovně, nebo vpravo. Takže do Svobodovy ulice. Když se jede rovně, tak stejně není možné legálně projet až na Rašínovo nábřeží, protože v posledním úseku je jednosměrka. Přikázaný směr vpravo a opět na Svobodovu.

  Přijde mi to podobné, jako s možností odbočení z Francouzské (ve směru k náměstí Míru) do Urugayské. Nějaký úředník či policajt si tam prostě postavil hlavu a asi si myslí, že všichni cyklisté budou objíždět celé náměstí Míru - přes několik křižovatek. No, nebudou...

  Ti odvážnější prostě odbočí doleva, ať už tam nějaký zákaz odbočení je, či ne (on tam vlastně není zákaz odbočení, on je tam jen přikázaný směr, dodnes jsme nepochopil, jaký je mezitím rozdíl - je to menší přestupek, když nedodržím přikázaný směr, než když odbočím někam, kde je to výslovně zakázané?). Ti méně odvážní to střihnou po chodníku. A ÚMČ zase přibudou nějaké ty stížnosti na neukázněné cyklisty...

  Dalo by se prosím s těmito místy něco dělat?

  Mimochodem, už máme na Praze 2 nějakou cyklobousměrku? Nebo je to zatím stále jen ve stádiu "cyklogenerelu"? Dočkáme se někdy nějaké realizace? V roce 2019? Nebo za tři roky? Za pět?

  Předem děkuji za odpověď.

  S pozdravem

  Marek Turnovec

  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 3.1.2019 9:40)

   Dobrý den,

   dotaz byste měl směřovat na TSK hl. m. Prahy, a. s., my údržbu značení nebo komunikací neděláme, tím je pověřena právě Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s., takže při každé rekonstrukci nebo úpravě křižovatek mají přihlédnout ke generelu a vyznačit piktogramy, předsunutá stání atd.

   S pozdravem

   Josef Gál

   vedoucí odboru

   dopravy a územního rozvoje

 • Otázka: parkovací karta (Petr Beran 11.12.2018 11:17) – Doprava
  Je možné zaplatit parkování elektronicky, aniž bych musel na úřad? Děkuji
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 11.12.2018 13:24)
   Dobrý den,

   zaplatit on-line lze tehdy, máte-li zřízený portálový účet. Musel byste si pamatovat heslo pro vstup na osobní stránky uživatele – pokud ne, nemá smysl se o platbu pokoušet. Lepší je rovnou zajít s doklady na výdejnu na náměstí Míru 600/20.

   Hezký den,

   Petr Tomíšek
   webadmin
 • Otázka: Parkovací karta (Michaela 13.11.2018 19:12) – Doprava
  Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat ohledně parkovací karty na Praze 2. Platnost mojí karty je až do května 2019, ale bohužel je na autě, které už není pojízdné a mě by tedy zajímalo jestli lze nějak přehodit tuto kartu z nepojízdného auta na nové auto jejíž majitelem jsem Já nebo vrátit část peněz, když tu kartu již na tomto voze nevyužiji.
  Děkuji za odpověď s pozdravem Michaela Novotná
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 14.11.2018 8:39)
   Dobrý den,

   parkovací oprávnění lze převést na nové auto s tím, že se s velkým technickým průkazem (případně s leasingovou smlouvou a malým TP) dostavíte na Úřad MČ Praha 2, hala v přízemí pár kroků od vchodu z náměstí Míru, kde Vám SPZ nového auta přepíší v registru místo SPZ původního vozidla. Zaplacenou dobu parkování si tedy „doparkujete“ již s novým vozem. Platí se manipulační poplatek 100 Kč.

   Hezký den,

   Petr Tomíšek
   webadmin
 • Otázka: P2 parkuje více aut (Lucie 05.11.2018 22:10) – Doprava
  Dobrý den, s novými pravidly pro parkování se děje, že jako rezident nemohu stále častěji najít parkovací místo poblíž bydliště v Jana Masaryka. Prosim o info, zda situaci monitorujete a co by se muselo stat, aby se realizovala dalsi opatreni. Dekuji
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 6.11.2018 9:36)

   Dobrý den,

   od samého počátku zavedení nového systému nám bylo slibováno, že budeme dostávat statistiku obsazenosti a respektovanosti v zónách placeného stání, ale do dnešní doby se tak nestalo, respektive dostáváme takovou statistiku, která podle našeho názoru neodpovídá skutečnosti a je de facto nepoužitelná. Na to, že tato skutečnost nastane, jsme upozorňovali ještě před zavedením nového systému, ale byli jsme mezi městskými částmi osamoceni s výjimkou Prahy 1, 3 a 9, kde jsme požadovali a stále požadujeme opětovné zavedení vizuální kontroly (parkovací karty). Podle nového systému by strážníci již neměli kontrolovat neoprávněně zaparkovaná vozidla, přesto jsme si vymohli prostřednictvím vedení městské části Praha 2, aby tato kontrola a odtahy i nadále trvaly. Problém je v tom, že když občan zavolá strážníky, tak oni musí zkontrolovat celý úsek, tzn. všechna vozidla zde stojící, což zabere mnoho času. To by se nestalo, kdyby existovala vizuální kontrola a strážníci se mohli zaměřit na konkrétní vozidla.

   S pozdravem

   Josef Gál
   vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

 • Otázka: jízdní kolo Bělehradská (Jan Votoček 28.10.2018 14:04) – Doprava
  Dobrý den, stejně jako se můžeme cítít ohroženi koloběžkou či cyklistou na chodníku, cítím se sám ohrožen kdykoliv jedu na kole ulicí Bělehradská. Jedu-li při pravém okraji, ohrožuje mne dveřní prostor zaparkovaných aut. Zbývá jet středem v kolejovém pásu tramvaje. Není mi příjemné brzdit tramvaj a občas to také některý řidič auta nevydrží a chová se neurvale.

  Mohla by Praha 2 začít řešit vzrůstající potřebu lidí dopravovat se ekologicky např. masivní podporou cykloobousměrek v rezidenční zóně?
  Tak jak se po léta jiz děje na západ od nás?
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 5.11.2018 9:00)

   Dobrý den,

   1)  co se týká  Bělehradské, obraťte se prosím na IPR hl. m. Prahy (Institut plánování a rozvoje), popř. na Magistrát hl. m. Prahy (MHMP), neboť ulice Bělehradská je ve vybrané síti spadající pod MHMP.

   2)  Cykloobousměrky – tam, kde je to bezpečné, jsou cykloobousměrky v našem cyklogenerelu navrženy. Cyklogenerel byl schválen hl. m. Prahou, PČR a RMČ Praha 2 a předán na TSK hl. m. Prahy k realizaci.

   S pozdravem

   Josef Gál

   vedoucí odboru

   dopravy a územního rozvoje