Dotační program na podporu kultury na období roku 2016 a I. čtvrtletí roku 2017

Dotační program na podporu kultury

Formulář žádosti o podporu pro projekty v oblasti kultury

Formulář čestného prohlášení žadatele De Minimis


Formulář paušální vyúčtování
Aktualizováno: 13.09.2016 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout