Dotační program na podporu mimoškolní činnosti dětí a mládeže na období roku 2017 a I. čtvrtletí roku 2018


Dotační program na podporu mimoškolní činnosti dětí a mládeže (dokument ke stažení ve formátu MS Word)

Formulář žádosti o finanční příspěvek – mimoškolní činnost (dokument ke stažení ve formátu MS Excel)

Formulář čestného prohlášení žadatele De Minimis (dokument ke stažení ve formátu MS Word)
Zveřejněno: 24.01.2017 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout