Dotační program na podporu mimoškolní činnosti dětí a mládeže na období roku 2018 a I. čtvrtletí roku 2019

Dotační program na podporu mimoškolní činnosti dětí a mládeže (dokument ke stažení ve formátu MS Word)

Formulář žádosti o podporu – mimoškolní činnost (dokument ke stažení ve formátu MS Excel)

Formulář čestného prohlášení v režimu de minimis (dokument ke stažení ve formátu MS Word)
Zveřejněno: 24.01.2018 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout