Dotační program na podporu mimoškolní činnosti dětí a mládeže na období roku 2019 a 1. čtvrtletí 2020

Dotační program na podporu mimoškolní činnosti dětí a mládeže (dokument ke stažení ve formátu MS Word)

Formulář žádosti o podporu – mimoškolní činnost (dokument ke stažení ve formátu MS Excel)

Formulář čestného prohlášení v režimu de minimis (dokument ke stažení ve formátu MS Word)
Zveřejněno: 22.01.2019 – veronika.simkova@praha2.cz
Vytisknout