Dotační program na podporu prevence kriminality na období roku 2018 a I. čtvrtletí roku 2019

Dotační program v oblasti prevence kriminality (dokument ke stažení ve formátu MS Word)

Formulář žádosti o podporu pro projekty v daných oblastech (dokument ke stažení ve formátu MS Excel)

Formulář čestného prohlášení o podporu v režimu de minimis (dokument ke stažení ve formátu MS Word)

Zveřejněno: 24.01.2018 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout