Dotační program na podporu prevence kriminality v roce 2017 a v I. čtvrtletí roku 2018


Dotační program na podporu prevence kriminality (dokument ve formátu MS Word ke stažení)

Formulář čestného prohlášení žadatele De Minimis (dokument ke stažení ve formátu MS Word )

Formulář vyúčtování a formulář čestného prohlášení de minimis (dokument ke stažení ve formátu MS Word)
Zveřejněno: 24.01.2017 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout