Dotační program na podporu prevence sociálně patologických jevů a návazné kriminality v roce 2016 a v I. čtvrtletí roku 2017

Dotační program na podporu prevence sociálně patologických jevů a návazné kriminality

Formulář  žádosti o finanční příspěvek - prevence sociálně patologických jevů a návazné kriminality

Formulář čestného prohlášení žadatele De Minimis

Formulář paušální vyúčtování
Aktualizováno: 13.09.2016 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout