Dotační program na podporu sportu na období od 1. 4. 2017 a první pololetí roku 2018

Dotační program na podporu sportu (dokument ke stažení ve formátu MS Word)

Formulář žádosti o podporu v oblasti sportu (dokument ke stažení ve formátu MS Excel)

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis (dokument ke stažení ve formátu MS Word)
Zveřejněno: 28.06.2017 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout