Dotační program v oblasti kultury pro r. 2017 a 1. čvtrtletí 2018

Dotační program v oblasti kultury (dokument ke stažení ve formátu MS Word)

Formulář žádosti o podporu pro projekty v oblasti kultury (dokument ke stažení ve formátu MS Excel)

Formulář čestného prohlášení žadatele De Minimis (dokument ke stažení ve formátu MS Word)
Zveřejněno: 24.01.2017 – veronika.simkova@praha2.cz
Vytisknout