Dotační program v oblasti kultury na období roku 2018 a I. čtvrtletí roku 2019

Dotační program v oblasti kultury (dokument ke stažení ve formátu MS Word)

Formulář žádosti o podporu pro projekty v oblasti kultury (dokument ke stažení ve formátu MS Excel)

Formulář čestného prohlášení o podporu v režimu de minimis (dokument ke stažení ve formátu MS Word)

Formulář paušální vyúčtování (dokument ke stažení ve formátu MS Word)
Zveřejněno: 24.01.2018 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout