Dotační program v oblasti sociální a sociálně zdravotní na období roku 2019 a I. čtvrtletí roku 2020

Dotační program v oblasti sociální a sociálně zdravotní (dokument ke stažení ve formátu MS Word)

Formulář žádosti o podporu pro projekty v oblasti sociální a sociálně zdravotní (dokument ke stažení ve formátu MS Excel)

Formulář čestného prohlášení o podporu v režimu de minimis (dokument ke stažení ve formátu MS Word)
Zveřejněno: 22.01.2019 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout