Dotační program v oblasti životního prostředí na období roku 2019 a I. čtvrtletí roku 2020

Dotační program v oblasti životního prostředí (dokument ke stažení ve formátu MS Word)

Formulář žádosti o finanční příspěvek – životní prostředí (dokument ke stažení ve formátu MS Word)

Formulář čestného prohlášení žadatele de minimis (dokument ke stažení ve formátu MS Word)


Zveřejněno: 22.01.2019 – veronika.simkova@praha2.cz
Vytisknout