F. Vydání rybářského lístku

spojení: tel.: 236 044 200, e-mail: infolinka@praha2.cz, nám. Míru 20, 5. patro, dv. č. 521

Návštěvní hodiny:

po, st  8:00–12:00  13:00–17:30
út, čt  8:00–12:00  13.00–16:00
pá      8:00–13:00

k vydání rybářského lístku je zapotřebí:
  • trvalé bydliště v Praze 2
  • občanský průkaz
  • doklad o získané kvalifikaci (osvědčení o získané kvalifikaci, dříve vydaný rybářský lístek, platný průkaz rybářského hospodáře, zástupce rybářského hospodáře a rybářské stráže)

lhůta k vyřízení:

  • vyřizuje se na počkání

poplatky:

  • osoby starší 15 let  100 Kč (roční), 200 Kč (tříletý), 500 Kč (desetiletý)
  • osobám do 15 let se správní poplatek snižuje o 50 %
  • studentům českých odborných škol ve studijních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž se správní poplatek snižuje o 50 %. Nárok na snížení poplatku prokáží tyto osoby potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu funkce.
  • poplatek se platí v hotovosti v příjmové pokladně - hala č. 038, přepážka 1 (vchod z Jugoslávské ul.)
Formulář – Žádost o vydání rybářského lístku