Hygienická stanice hl. m. Prahy

Pobočky Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) CENTRUM a ZÁPAD
sídlí od pondělí 11. prosince 2017 společně v jedné budově a to na adrese Dukelských hrdinů
347/11 v Praze 7.

Pobočka CENTRUM
Dukelských hrdinů 347/11
170 00 Praha 7
tel.: (+420) 233 087 720; 233 087 721

► působnost pro územní obvod městské části Praha 2, Praha 3, Praha 7, Praha - Troja

▪ oddělení hygieny obecná a komunální
▪ oddělení hygieny výživy
▪ protiepidemické oddělení
▪ oddělení hygieny práce
Vytisknout