e-Utility Report - žádost o vyjádření k existenci sítí

Úřad městské části Praha 2 podpořil nasazení služby e-UtilityReport, která umožňuje hromadné vytvoření žádostí o vyjádření k existenci inženýrských sítí. Všem dotčeným správcům inženýrských sítí systém vygeneruje žádost a vybraným správcům rovnou elektronicky odešle. Žádosti jsou v souladu s platnou legislativou a obsahují veškeré informace potřebné pro vystavení vyjádření správce.

Tato služba je dostupná na adrese:  

https://mawis.eu/utilityreport/vstupni-body/praha2/

 
  • ODBOR VÝSTAVBY

    16.01. 2017
    Od 1.1.2007 jsou žadatelé povinni podávat žádosti podle stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.) na formulářích stanovených vyhláškou č. 526/2006 Sb.
    Pokud tak neučiní, stavební úřad jejich podání odloží usnesením a dále se jím nebude zabývat!