Informace poskytnuté MČ Praha 2 v roce 2008

Informace poskytnuté MČ Praha 2 v roce 2008
ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Č.j. - 1/2008: žádost o poskytnutí informace ve věci:
na kterých pozemcích byl vydán souhlas k umístění reklamního zařízení

 • podání (PDF, 738,5 kB - odkaz vede do nového okna)
 • odpověď (PDF, 212,7 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 25. 2. 2008


Č.j. - 2/2008: žádost o poskytnutí informace ve věci:
regulace nájemného a současná bytová politika

 • podání (PDF, 98,9 kB - odkaz vede do nového okna) 
 • odpověď (PDF, 291,7 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 20. 3. 2008

Č.j. - 3/2008: žádost o poskytnutí informace ve věci:
akce, proběhlá na náplavce Rašínova nábřeží

 • podání (PDF, 168 kB - odkaz vede do nového okna) 
 • odpověď (PDF, 130 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 16. 4. 2008

Č.j. - 4/2008: žádost o poskytnutí informace ve věci:
přehledu bytových domů

 • podání (PDF, 122,1 kB - odkaz vede do nového okna) 
 • odpověď (PDF, 1,1 MB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 6. 5. 2008


Č.j. - 5/2008: žádost o poskytnutí informace ve věci:
reklamního zařízení na parcele č. 1447/1 Nové Město

 • podání (PDF, 169 kB - odkaz vede do nového okna) 
 • odpověď (PDF, 163 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 19. 6. 2008

Č.j. - 6/2008: žádost o poskytnutí informace ve věci:
nepovolené reklamní akce spol. Nissan

 • podání (PDF, 124,2 kB - odkaz vede do nového okna) 
 • odpověď (PDF, 173,8 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 24. 6. 2008

Č.j. - 7/2008: žádost o poskytnutí informace ve věci:
nepovolené reklamní akce spol. Nissan

 • podání (PDF, 277,4 kB - odkaz vede do nového okna) 
 • odpověď (PDF, 212,8 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 24. 6. 2008

Č.j. - 8/2008: žádost o poskytnutí informace ve věci:
výsledků hospodaření za rok 2007 ve zdaňované činnosti vč. hospodaření správních firem

 • podání (PDF, 87,1 kB - odkaz vede do nového okna) 
 • odpověď (PDF, 127,9 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 2. 7. 2008

Č.j. - 9/2008: žádost o poskytnutí informace ve věci:
pronájmu nebytových prostor v suterénu na adrese Trojická 1

 • podání (PDF, 106,5 kB - odkaz vede do nového okna) 
 • odpověď (PDF, 217 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 8. 7. 2008

Č.j. - 10/2008: žádost o poskytnutí informace ve věci:
informace o přestavbách bytových domů

 • podání (PDF, 169 kB - odkaz vede do nového okna) 
 • odpověď (PDF, 151 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 8. 7. 2008

Č.j. - 11/2008: žádost o poskytnutí informace ve věci:
smlouvy se společností Lastminutemedia, s.r.o.

 • podání (PDF, 119 kB - odkaz vede do nového okna) 
 • odpověď (PDF, 126 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 14. 7. 2008

Č.j. - 12/2008: žádost o poskytnutí informace ve věci:
užívání služeb bezpečnostních služeb

 • podání (PDF, 172,2 kB - odkaz vede do nového okna) 
 • odpověď (PDF, 118 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 16. 7. 2008

Č.j. - 13/2008: žádost o poskytnutí informace ve věci:
seznamů investic MČ Praha 2

 • podání (PDF, 169 kB - odkaz vede do nového okna) 
 • odpověď (PDF, 899 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 24. 7. 2008

Č.j. - 14/2008: žádost o poskytnutí informace ve věci:
stavebních úprav v domě č.p. 264, na pozemku p.č. 879 na adrese Záhřebská 264/9

 • podání (PDF, 122 kB - odkaz vede do nového okna) 
 • odpověď (PDF, 98,5 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 4. 8. 2008

Č.j. - 15/2008: žádost o poskytnutí informace ve věci:
ve věci omezení volného pohybu psů v parku Riegrovi sady

 • podání (PDF, 283 kB - odkaz vede do nového okna) 
 • odpověď (PDF, 665 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 14. 8. 2008

Č.j. - 16/2008: žádost o poskytnutí informace ve věci:
petice občanů z Podskalí

 • podání (PDF, 133 kB - odkaz vede do nového okna) 
 • odpověď (PDF, 262 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 22. 8. 2008

Č.j. - 17/2008: žádost o poskytnutí informace ve věci:
projektů hotelového charakteru řešených odborem výstavby MČ Praha 2

Vyřízeno k datu: 15. 8. 2008

Č.j. - 18/2008: žádost o poskytnutí informace ve věci:
stavebních povolení

Vyřízeno k datu: 10. 7. 2008

Č.j. - 19/2008: žádost o poskytnutí informace ve věci:
stavby reklamních zařízení

 • podání (PDF,  399 kB - odkaz vede do nového okna) 
 • odpověď (PDF, 1,8 MB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 8. 9. 2008

Č.j. - 20/2008: žádost o poskytnutí informace ve věci:
doba změny užívání prostor

 • podání (PDF, 155 kB - odkaz vede do nového okna) 
 • odpověď (PDF, 127 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 2. 10. 2008

Č.j. - 21/2008: žádost o poskytnutí informace ve věci:
stavebního řízení - Jana Masaryka 179

 • podání (PDF, 116 kB - odkaz vede do nového okna) 
 • odpovědi (PDF, 150,5 kB - odkaz vede do nového okna)

Vyřízeno k datu: 2. 10. 2008

Č.j. - 22/2008: žádost o poskytnutí informace ve věci:
elektronického právního informačního systému

 • podání (PDF, 165,2 kB - odkaz vede do nového okna) 
 • odpověď (PDF, 165,1 kB - odkaz vede do nového okna) 

Vyřízeno k datu: 15. 10. 2008

Č.j. - 23/2008: žádost o poskytnutí informace ve věci:
stanoviska k umístění reklamních ploch na sloupech veřejného osvětlení

 • podání (PDF, 356,3 kB - odkaz vede do nového okna) 
 • odpovědi (PDF, 493,4 kB - odkaz vede do nového okna) 

Vyřízeno: 15. 12. 2008

Č.j. - 24/2008: žádost o poskytnutí informace ve věci:
k dopisu ÚMČ ze dne 14. 10. 2008

 • podání (PDF, 1,5 MB - odkaz vede do nového okna) 
 • odpověď (PDF, 900,2 kB - odkaz vede do nového okna) 

Vyřízeno k datu: 29. 10. 2008

Č.j. - 25/2008: žádost o poskytnutí informace ve věci:
přehledu skutečných výnosů bytových domů

 • podání (PDF, 943,2 kB - odkaz vede do nového okna) 
 • odpovědi (PDF, 451,4 kB - odkaz vede do nového okna) 

Vyřízeno k datu: 28. 11. 2008

Č.j. - 26/2008: žádost o poskytnutí informace ve věci:
prodeje parcel č. 1632, 1630 a 1629

 • podání (PDF, 130,9 kB - odkaz vede do nového okna) 
 • odpovědi (PDF, 112,4 kB - odkaz vede do nového okna) 

Vyřízeno k datu: 21. 11. 2008

Č.j. - 27/2008: žádost o poskytnutí informace ve věci:
"stavebního přehledu"

 • podání (PDF, 1,0 MB - odkaz vede do nového okna) 
 • odpovědi (PDF, 670,4 kB - odkaz vede do nového okna) 

Vyřízeno k datu: 8. 12. 2008

Č.j. - 28/2008: žádost o poskytnutí informace ve věci:
kolaudačního rozhodnutí ze dne 30. 1. 2007

 • podání (PDF, 734,0 kB - odkaz vede do nového okna) 
 • odpovědi (PDF, 1,3 MB - odkaz vede do nového okna) 

Vyřízeno k datu: 15. 12. 2008

Zveřejněno: 14.01.2009 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout