Informace poskytnuté MČ Praha 2 v roce 2019

INFORMACE POSKYTNUTÉ MČ PRAHA 2 V ROCE 2019ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

č. e. – 1/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Proplácení  jídla pro bezdomovce v rámci akce "Stůl pro jednoho"
Vyřízeno k datu 15. 1. 2019
Zveřejněno dne 17. 1. 2019

č. e. – 2/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Využití služeb osoby P. Vojnara a stav počtu obyvatel k 31. 12. 2018
Vyřízeno k datu 10. 1. 2019
Zveřejněno dne 10. 1. 2019

č. e. – 3/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Jaké přírodní parky, parky a lesoparky se za posledních deset let zřídily, nebo rozšířily v MČ Praha 2
Vyřízeno k datu 16. 1. 2019
Zveřejněno dne 18. 1. 2019

č. e. – 4/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Za jakou částku jsou pronajímány prostory náměstí Míru za účelem vánočních či jiných trhů
firmě LCA, s. r. o.
Vyřízeno k datu 14. 1. 2019
Zveřejněno dne 17. 1. 2019

č. e. – 5/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Investiční plány
Vyřízeno k datu 14. 1. 2019
Zveřejněno dne 23. 1. 2019

č. e. – 6/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Užívání bytu na základě smlouvy o nájmu
Vyřízeno k datu 24. 1. 2019
Zveřejněno dne 28. 1. 2019

č. e. – 7/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Projekty nové výstavby
Přílohy byly žadateli zaslány do datové schránky.
Vyřízeno k datu 24. 1. 2019
Zveřejněno dne 31. 1. 2019

č. e. – 8/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Uvedení autora podnětu a znění podnětu
Příloha byla žadateli zaslána do datové schránky.
Vyřízeno k datu 6. 2. 2019
Zveřejněno dne 6. 2. 2019

č. e. – 9/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Poskytnutí vysvětlení ohledně podnětu
Vyřízeno k datu 6. 2. 2019
Zveřejněno dne 6. 2. 2019

č. e. – 10/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Pronájem bytů a výše nájemného
Vyřízeno k datu 7. 2. 2019
Zveřejněno dne 7. 2. 2019

č. e. – 12/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Volné byty a údaje s nimi spojené
Příloha byla žadateli zaslána do datové schránky.
Vyřízeno k datu 18. 2. 2019
Zveřejněno dne 19. 2. 2019

č. e. – 14/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Podklady a informace související s podnětem
Příloha byla žadateli zaslána do datové schránky.
Vyřízeno k datu 12. 2. 2019
Zveřejněno dne 13. 2. 2019

č. e. – 15/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Počet a délka územních, stavebních, kolaudačních a společných řízeních, vedených stavebním úřadem
Příloha byla žadateli zaslána do datové schránky.
Vyřízeno k datu 26. 2. 2019
Zveřejněno dne 27. 2. 2019

č. e. – 16/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace o nájemném
Vyřízeno k datu 26. 2. 2019
Zveřejněno dne 7. 3. 2019

č. e. – 17/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace o městském mobiliáři a pasport zeleně
Vyřízeno k datu 26. 2. 2019
Zveřejněno dne 27. 2. 2019

č. e. – 19/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Stavební úpravy
Vyřízeno k datu 20. 3. 2019
Zveřejněno dne 27. 3. 2019

č. e. – 20/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Údaje ke stavebním povolením v letech 2015 až 2018
Vyřízeno k datu 21. 3. 2019
Zveřejněno dne 27. 3. 2019

č. e. – 21/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Historie rekonstrukce Transgasu
Vyřízeno k datu 21. 3. 2019
Zveřejněno dne 27. 3. 2019

č. e. – 22/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Doklady ke stavbě v Nuslích
Přílohy byly žadateli dodány do datové schránky.
Vyřízeno k datu 20. 3. 2019
Zveřejněno dne 27. 3. 2019

č. e. – 23/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Žádost o kolaudační rozhodnutí
Přílohy byly žadateli dodány do datové schránky.
Vyřízeno k datu 26. 3. 2019
Zveřejněno dne 5. 4. 2019

č. e. – 24/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Řešení postoupené stížnosti
Vyřízeno k datu 27. 3. 2019
Zveřejněno dne 5. 4. 2019

č. e. – 25/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Umístění prodejního stánku
Vyřízeno k datu 28. 3. 2019
Zveřejněno dne 29. 3. 2019

č. e. – 26/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kopie kolaudačního rozhodnutí a kopie rozhodnutí o povolení kácení dřevin v Nuslích
Přílohy byly žadateli dodány do datové schránky.
Vyřízeno k datu 17. 4. 2019
Zveřejněno dne 18. 4. 2019

č. e. – 27/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Údaje k bytovým projektům
Přílohy byly žadateli zaslány do datové schránky.
Vyřízeno k datu 25. 4. 2019
Zveřejněno dne 29. 4. 2019

č. e. – 28/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Otázky ohledně pokut za neoprávněné parkování v ZPS; koš na zastávce MHD
Vyřízeno k datu 29. 4. 2019
Zveřejněno dne 29. 4. 2019

č. e. – 32/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Pravidla pronájmu nebytových prostor
Vyřízeno k datu 13. 5. 2019
Zveřejněno dne 17. 5. 2019

č. e. – 33/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace k řízení ohledně reklamních ploch
Vyřízeno k datu 9. 5. 2019
Zveřejněno dne 15. 5. 2019

č. e. – 34/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace ke strategii péče o zeleň
Vyřízeno k datu 13. 5. 2019
Zveřejněno dne 16. 5. 2019

č. e. – 35/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace o práci s metodickým doporučením MHMP ohledně sečení travnatých ploch
Vyřízeno k datu 13. 5. 2019
Zveřejněno dne 16. 5. 2019

č. e. – 36/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace ohledně pověřence na problematiku GDPR
Vyřízeno k datu 16. 5. 2019
Zveřejněno dne 16. 5. 2019

č. e. – 37/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace k porušení § 17 zákona 300/2008 Sb.
Vyřízeno k datu 21. 5. 2019
Zveřejněno dne 22. 5. 2019

č. e. – 38/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace ohledně pokut za nezákonná rozhodnutí apod.
Pozn.: Příloha byla žadateli zaslána na e-mail.
Vyřízeno k datu 23. 5. 2019
Zveřejněno dne 23. 5. 2019

č. e. – 39/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace o nájemní smlouvě
Vyřízeno k datu 27. 5. 2019
Zveřejněno dne 30. 5. 2019

č. e. – 40/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace k usnesení RMČ Praha 2 č. 247
Pozn.: Příloha byla žadateli zaslána na e-mail.
Vyřízeno k datu 24. 5. 2019
Zveřejněno dne 27. 5. 2019

č. e. – 41/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace o průměrné výši smluvního nájemného v letech 2014 až 2018
Vyřízeno k datu 29. 5. 2019
Zveřejněno dne 31. 5. 2019

č. e. – 43/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Odstranění stavby a obnova zeleně
Vyřízeno k datu 20. 6. 2019
Zveřejněno dne 20. 6. 2019

č. e. – 44/2019 a 45/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Aktuální informace  k veřejné zakázce související s prodejem části bytového fondu
Pozn.: Příloha byla žadateli dodána do datové schránky.
Vyřízeno k datu 21. 6. 2019
Zveřejněno dne 25. 6. 2019

č. e. – 48/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Využití dřeva z pokáceného stromu
Vyřízeno k datu 2. 7. 2019
Zveřejněno dne 15. 7. 2019

č. e. – 49/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Seznam řízení týkajících se parcel v k. ú. Nusle
Vyřízeno k datu 9. 7. 2019
Zveřejněno dne 15. 7. 2019

č. e. – 50/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kopie listin podstatných ve stavebních řízeních týkajících se bytových projektů
Pozn.: Přílohy byly žadateli zaslány do datové schránky.
Vyřízeno k datu 9. 7. 2019
Zveřejněno dne 16. 7. 2019

č. e. – 51/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Světelná místa veřejného osvětlení ve správě MČ Praha 2
Vyřízeno k datu 15. 7. 2019
Zveřejněno dne 16. 7. 2019

č. e. – 52/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kácení stromů v Lužické ulici
Vyřízeno k datu 18. 7. 2019
Zveřejněno dne 19. 7. 2019

č. e. – 53/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Výstavba sociálního zařízení pro klienty CSSP2
Vyřízeno k datu 16. 7. 2019
Zveřejněno dne 24. 7. 2019

č. e. – 54/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Pokácené stromy na pozemku u ZŠ Na Smetance
Pozn.: Žadatel v podání odkazuje na žádost 48/2019.
Vyřízeno k datu 24. 7. 2019
Zveřejněno dne 25. 7. 2019

č. e. – 55/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kopie nájemních smluv týkajících se reklamních zařízení umístěných na majetku ve správě MČ Praha 2
Pozn.: Přílohy byly žadateli zaslány na e-mail.
Vyřízeno k datu 25. 7. 2019
Zveřejněno dne 25. 7. 2019

č. e. – 56/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Platba místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
Vyřízeno k datu 17. 7. 2019
Zveřejněno dne 18. 7. 2019

č. e. – 57/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Poskytnutí kopií podnětů, stížností apod. týkajících se společnosti RUBY Place, s. r. o.
Pozn.: Přílohy byly žadateli zaslány do datové schránky.
Vyřízeno k datu 2. 8. 2019
Zveřejněno dne 2. 8. 2019

č. e. – 58/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Nájem parcelního čísla 4174/3
Vyřízeno k datu 24. 7. 2019
Zveřejněno dne 25. 7. 2019

č. e. – 59/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Seznam potenciálních plátců místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
Pozn.: Příloha byla žadateli zaslána do datové schránky.
Vyřízeno k datu 23. 7. 2019
Zveřejněno dne 24. 7. 2019

č. e. – 60/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Pozemky parcelních čísel 1272, 1273, 1275, 1276/2, 1277/1, 1277/2, 1277/4
Pozn.: Příloha byla žadateli zaslána do datové schránky.
Vyřízeno k datu 2. 8. 2019
Zveřejněno dne 5. 8. 2019

č. e. – 61/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Způsob doručování účastníku řízení
Vyřízeno k datu 19. 8. 2019
Zveřejněno dne 19. 8. 2019

č. e. – 62/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Ověření změn v archivu stavebního odboru
Vyřízeno k datu 23. 8. 2019
Zveřejněno dne 27. 8. 2019

č. e. – 64/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Opatření k uvedení okolí stromu do původního stavu
Vyřízeno k datu 28. 8. 2019
Zveřejněno dne 29. 8. 2019

č. e. – 66/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Anonymizovaná kopie nájemní smlouvy
Pozn.: Přílohu si žadatelka převzala osobně.
Vyřízeno k datu 29. 8. 2019
Zveřejněno dne 30. 8. 2019

č. e. – 67/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kopie platných rozhodnutí ohledně domu v Podskalské ulici č. 366/27
Pozn.: Přílohy byly žadateli zaslány na e-mail.
Vyřízeno k datu 23. 8. 2019
Zveřejněno dne 27. 8. 2019

č. e. – 68/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace o subjektu ve vztahu s veřejnými zakázkami
Vyřízeno k datu 2. 9. 2019
Zveřejněno dne 3. 9. 2019

č. e. – 69/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Rozhodnutí Odboru výstavby v případě stavby ve Španělské ulici
Vyřízeno k datu 4. 9. 2019
Zveřejněno dne 5. 9. 2019

č. e. – 70/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Podklady ve věci řešení problémů kolem nádraží Vyšehrad
Pozn.: Přílohy byly žadateli zaslány na e-mail.
Vyřízeno k datu 2. 10. 2019
Zveřejněno dne 2. 10. 2019

č. e. – 71/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Provoz baru "...již brzy" ve Wenzigově ulici
Vyřízeno k datu 7. 10. 2019
Zveřejněno dne 8. 10. 2019

č. e. – 72/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Rekonstrukce bytů v Americké ulici
Vyřízeno k datu 8. 10. 2019
Zveřejněno dne 9. 10. 2019

č. e. – 74/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace o bytové politice
Vyřízeno k datu 18. 10. 2019
Zveřejněno dne 18. 10. 2019

č. e. – 75/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace o rozhodnutích vydaných s plánovaným natáčením
Pozn.: Příloha byla žadateli zaslána poštou.
Vyřízeno k datu 9. 10. 2019
Zveřejněno dne 23. 10. 2019

č. e. – 77/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ZŠ Na Smetance – výstavba multifunkčního hřiště
Pozn.: Příloha byla žadateli zaslána na e-mailovou adresu.
Vyřízeno k datu 6. 11. 2019
Zveřejněno dne 7. 11. 2019

č. e. – 78/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Přehled všech pravomocných vykonatelných rozhodnutí proti konkrétnímu subjektu
Vyřízeno k datu 31. 10. 2019
Zveřejněno dne 1. 11. 2019

č. e. – 79/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Výsledek a průběh výběrového řízení ohledně pronájmu nebytových prostor
Pozn.: Přílohy byly žadateli zaslány poštou.
Vyřízeno k datu 11. 11. 2019
Zveřejněno dne 18. 11. 2019

č. e. – 80/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Projekt rekonstrukce ulice Na Kleovce
Pozn.: Příloha byla žadateli zaslána do datové schránky.
Vyřízeno k datu 12. 11. 2019
Zveřejněno dne 13. 11. 2019

č. e. – 83/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Povolení odstranění stavby na pozemku parc. číslo 1180, Nusle
Vyřízeno k datu 4. 12. 2019
Zveřejněno dne 5. 12. 2019

č. e. – 84/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Pořádání vánočních trhů
Pozn.: Příloha byla žadateli zaslána na e-mail.
Vyřízeno k datu 10. 12. 2019
Zveřejněno dne 16. 12. 2019

č. e. – 85/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Reklamní zařízení na domě v ulici Boženy Němcové
Vyřízeno k datu 11. 12. 2019
Zveřejněno dne 16. 12. 2019

č. e. – 87/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Rozhodnutí ve věci domu č. p. 474
Pozn.: Přílohy byly žadateli zaslány poštou.
Vyřízeno k datu 17. 12. 2019
Zveřejněno dne 18. 12. 2019

č. e. – 88/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Strategie zhodnocení finančních prostředků
Vyřízeno k datu 13. 12. 2019
Zveřejněno dne 18. 12. 2019

č. e. – 89/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Stavební záměr na pozemcích při ulici U Zvonařky
Vyřízeno k datu 19. 12. 2019
Zveřejněno dne 19. 12. 2019

č. e. – 90/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Agenda spojená se ZPS
Vyřízeno k datu 19. 12. 2019
Zveřejněno dne 19. 12. 2019Chybějící evidenční čísla žádostí jsou žádosti odmítnuté nebo odložené.
Zveřejněno: 31.01.2019 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout