Informace poskytnuté MČ Praha 2 v roce 2020

INFORMACE POSKYTNUTÉ MČ PRAHA 2 V ROCE 2020ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

č. e. – 1/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Projektová dokumentace k ZPS a další informace spojené s provozem
Vyřízeno k datu 17. 1. 2020
Zveřejněno dne 20. 1. 2020

č. e. – 2/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Průměrná cena nájmů nebytových prostor
Vyřízeno k datu 17. 1. 2020
Zveřejněno dne 20. 1. 2020

č. e. – 3/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Veřejné zakázky realizované firmou Gartensta plus
Přílohy byly žadateli zaslány do datové schránky.
Vyřízeno k datu 28. 1. 2020
Zveřejněno dne 29. 1. 2020

č. e. – 4/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Ceny nájmů za m² pro účely školství v oblasti Vinohrad
Vyřízeno k datu 30. 1. 2020
Zveřejněno dne 31. 1. 2020

č. e. – 5/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Seznam tajemníků/tajemnic za období od 12. 11. 2000 dosud
Vyřízeno k datu 28. 1. 2020
Zveřejněno dne 29. 1. 2020

č. e. – 6/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Řádné zveřejnění rozhodnutí povinného subjektu
Přílohy byly žadateli zaslány na e-mail.
Vyřízeno k datu 5. 2. 2020
Zveřejněno dne 11. 2. 2020

č. e. – 8/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Dotace za období 2012 až 2020 pro konkrétní spolekVyřízeno k datu 12. 2. 2020
Zveřejněno dne 13. 2. 2020

č. e. – 9/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Investiční plán
Vyřízeno k datu 17. 2. 2020
Zveřejněno dne 17. 2. 2020

č. e. – 10/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Důvody pro zařazení domu Trojická 386/1 do prodeje po jednotlivých bytech
Vyřízeno k datu 21. 2. 2020
Zveřejněno dne 24. 2. 2020

č. e. – 11/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Rozhodnutí ohledně ochrany přírody vydaná v letech 2015–2019
Přílohy byly žadateli zaslány do datové schránky.
Vyřízeno k datu 26. 2. 2020
Zveřejněno dne 6. 3. 2020

č. e. – 12/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Rozhodnutí o žádostech o povolení kácení dřevin vydaná v letech 2015–2019Přílohy byly žadateli zaslány do datové schránky.
Vyřízeno k datu 26. 2. 2020
Zveřejněno dne 6. 3. 2020

č. e. – 13/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Výnosy z poplatků za psy a náklady
Vyřízeno k datu 21. 2. 2020
Zveřejněno dne 21. 2. 2020

č. e. – 16/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Využívání mediace OSPOD
Vyřízeno k datu 28. 2. 2020
Zveřejněno dne 12. 3. 2020

č. e. – 18/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Problematika ochrany ovzduší
Vyřízeno k datu 3. 3. 2020
Zveřejněno dne 12. 3. 2020

č. e. – 20/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se správních řízení ohledně staveb
Vyřízeno k datu 6. 3. 2020
Zveřejněno dne 12. 3. 2020

č. e. – 21/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace týkající se správních řízení ohledně přestupků
Vyřízeno k datu 9. 3. 2020
Zveřejněno dne 12. 3. 2020

č. e. – 22/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace ohledně možné koupě krytu CO
Vyřízeno k datu 13. 3. 2020
Zveřejněno dne 17. 3. 2020

č. e. – 23/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace související s odpojováním staveb od systému centrálního zásobování teplem
Vyřízeno k datu 18. 3. 2020
Zveřejněno dne 18. 3. 2020

č. e. – 25/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Správní řízení a námitky v odboru výstavby
Vyřízeno k datu 13. 3. 2020
Zveřejněno dne 18. 3. 2020

č. e. – 26/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Vše související se stavbou mobiliáře na Palackého náměstí
Přílohy byly žadateli zaslány do datové schránky.
Vyřízeno k datu 18. 3. 2020
Zveřejněno dne 18. 3. 2020

č. e. – 27/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Počet správních řízení na odboru správních agend
Vyřízeno k datu 17. 3. 2020
Zveřejněno dne 18. 3. 2020

č. e. – 28/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Profil veřejných zakázek
Vyřízeno k datu 26. 3. 2020
Zveřejněno dne 26. 3. 2020

č. e. – 29/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Rozhodnutí od 1. 1. až 24. 3. 2020 týkající se pozemních staveb
Vyřízeno k datu 9. 4. 2020
Zveřejněno dne 14. 4. 2020

č. e. – 30/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Budova v Plavecké ulici
Přílohy byly žadateli zaslány do datové schránky.
Vyřízeno k datu 15. 4. 2020
Zveřejněno dne 15. 4. 2020

č. e. – 31/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Nájmy služebních bytů
Vyřízeno k datu 31. 3. 2020
Zveřejněno dne 7. 4. 2020

č. e. – 32/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Uložená pokuta od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Přílohy byly žadateli zaslány do datové schránky.
Vyřízeno k datu 17. 4. 2020
Zveřejněno dne 20. 4. 2020

č. e. – 33/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Ustanovení opatrovníka
Vyřízeno k datu 20. 4. 2020
Zveřejněno dne 20. 4. 2020

č. e. – 34/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kopie listin týkajících se výstavby vybraných bytových projektů
Přílohy byly žadateli zaslány do datové schránky.
Vyřízeno k datu 15. 4. 2020
Zveřejněno dne 15. 4. 2020

č. e. – 35/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Pokuty společnosti RailCity za přestupky v souvislosti s budovou nádraží Vyšehrad
Vyřízeno k datu 30. 4. 2020
Zveřejněno dne 4. 5. 2020

č. e. – 36/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Řešení případů průtahů v řízeních 
Vyřízeno k datu 7. 5. 2020
Zveřejněno dne 12. 5. 2020

č. e. – 37/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Nutnost zřízení živnosti
Vyřízeno k datu 30. 4. 2020
Zveřejněno dne 4. 5. 2020

č. e. – 38/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kopie podaných námitek na OSA a kopie rozhodnutí o těchto námitkáchPřílohy byly žadateli zaslány do datové schránky.
Vyřízeno k datu 5. 5. 2020
Zveřejněno dne 5. 5. 2020

č. e. – 39/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kopie podaných námitek na odbor výstavby v období 2006–2020Přílohy byly žadateli zaslány do datové schránky.
Vyřízeno k datu 13. 5. 2020
Zveřejněno dne 15. 5. 2020

č. e. – 40/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kontakt na nájemce Viničního altánu
Vyřízeno k datu 6. 5. 2020
Zveřejněno dne 15. 5. 2020

č. e. – 41/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Veřejná prostranství na pozemcích v soukromém vlastnictví
Vyřízeno k datu 21. 5. 2020
Zveřejněno dne 22. 5. 2020

č. e. – 42/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Nájemní smlouvy na reklamní a informační zařízení mimo městský mobiliář
Vyřízeno k datu 2. 6. 2020
Zveřejněno dne 2. 6. 2020

č. e. – 43/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Částka vydaná na dotační program v oblasti sportu a volného času v období 2017–2020
Vyřízeno k datu 27. 5. 2020
Zveřejněno dne 4. 6. 2020

č. e. – 44/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Částka vydaná na grant v kulutře v období 2017 až 2020
Vyřízeno k datu 4. 6. 2020
Zveřejněno dne 8. 6. 2020

č. e. – 45/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Závazné stanovisko
Přílohy byly žadateli zaslány do datové schránky.
Vyřízeno k datu 9. 6. 2020
Zveřejněno dne 12. 6. 2020

č. e. – 46/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Námitky ohledně povolení staveb od 1. ledna 2020
Příloha byla žadateli zaslána do datové schránky.
Vyřízeno k datu 4. 6. 2020
Zveřejněno dne 5. 6. 2020

č. e. – 47/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
LED obrazovka v ulici Boženy Němcové
Vyřízeno k datu 25. 6. 2020
Zveřejněno dne 30. 6. 2020

č. e. – 48/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Spisová dokumentace správního řízení ve věci Rubešova 9
Přílohy byly žadateli zaslány do datové schránky.
Vyřízeno k datu 7. 8. 2020
Zveřejněno dne 11. 8. 2020
Dodatečná odpověď byla zveřejněna 7. 1. 2021

č. e. – 49/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zábradlí v Mánesově ulici
Vyřízeno k datu 16. 7. 2020
Zveřejněno dne 16. 7. 2020


č. e. – 50/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Počet osob a firem s trvalým pobytem
Vyřízeno k datu 15. 7. 2020
Zveřejněno dne 16. 7. 2020

č. e. – 51/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Prodloužení výstavby bezbariérového vstupu do stanice metra Karlovo náměstí
Vyřízeno k datu 17. 7. 2020
Zveřejněno dne 22. 7. 2020

č. e. – 52/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Rozhodnutí vydaná dle zákona 183/2006 Sb.
Vyřízeno k datu 30. 7. 2020
Zveřejněno dne 6. 8. 2020

č. e. – 53/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Poskytování benefitů zaměstnancům zařazených do ÚMČ Praha 2 v letech 2018 až 2020
Vyřízeno k datu 29. 7. 2020
Zveřejněno dne 29. 7. 2020

č. e. – 54/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Seznam prostor užívaných jako protiletecký či protiatomový kryt
Vyřízeno k datu 6. 8. 2020
Zveřejněno dne 6. 8. 2020

č. e. – 55/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Seznam bytů určených k privatizaci do roku 2024
Vyřízeno k datu 6. 8. 2020
Zveřejněno dne 6. 8. 2020

č. e. – 56/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Výše odměny/platu za rok 2019
Vyřízeno k datu 14. 8. 2020
Zveřejněno dne 19. 8. 2020

č. e. – 57/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Rekonstrukce bytových jednotek
Vyřízeno k datu 7. 8. 2020
Zveřejněno dne 11. 8. 2020

č. e. – 58/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Rekonstrukce a dostavba domu Rubešova 72/9
Vyřízeno k datu 7. 8. 2020
Zveřejněno dne 11. 8. 2020

č. e. – 59/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
LED obrazovka na domě Boženy Němcové 5
Vyřízeno k datu 1. 9. 2020
Zveřejněno dne 11. 9. 2020

č. e. – 60/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Řízení nebo předvídaný StavZ
Vyřízeno k datu 8. 9. 2020
Zveřejněno dne 11. 9. 2020

č. e. – 61/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Spisový a skartační řád
Příloha byla žadateli zaslána e-mailem.
Vyřízeno k datu 4. 9. 2020
Zveřejněno dne 11. 9. 2020

č. e. – 62/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Pronájmy bytů zaměstnancům ÚMČ
Přílohy byly žadateli zaslány do datové schránky.
Vyřízeno k datu 2. 9. 2020
Zveřejněno dne 3. 9. 2020

č. e. – 63/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Postihování přestupků a vymáhání pokut
Vyřízeno k datu 28. 8. 2020
Zveřejněno dne 3. 9. 2020

č. e. – 64/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kopie stavebního povolení
Příloha byla žadateli zaslányä poštou.
Vyřízeno k datu 11. 9. 2020
Zveřejněno dne 18. 9. 2020

č. e. – 65/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Seznam rozhodnutí stavebního úřadu o dodatečném povolení staveb pro bydlení (od 1. 1. 2017 dosud)
Příloha byla žadateli zaslána do datové schránky.
Vyřízeno k datu 10. 9. 2020
Zveřejněno dne 18. 9. 2020

č. e. – 66/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zastupitelé a provoz Úřadu MČ Praha 2
Přílohy byly žadateli zaslány poštou.
Vyřízeno k datu 10. 9. 2020
Zveřejněno dne 11. 9. 2020

č. e. – 67/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Seznam konkrétních rozhodnutí od 1. 1. 2017 až dosud
Příloha byla žadateli zaslána do datové schránky.
Vyřízeno k datu 15. 9. 2020
Zveřejněno dne 18. 9. 2020

č. e. – 68/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kopie pokut za přestupky podle zákona č. 13/1997 a č. 183/2006 Sb.
Přílohy byly žadateli zaslány do datové schránky.
Vyřízeno k datu 15. 9. 2020
Zveřejněno dne 18. 9. 2020

č. e. – 70/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Územní rozhodnutí a stavební povolení týkající se výstavby bytových domů
Přílohy byly žadateli zaslány do datové schránky.
Vyřízeno k datu 16. 9. 2020
Zveřejněno dne 21. 9. 2020

č. e. – 71/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Smlouva a dodatek se společností Carduus Asset Management
Vyřízeno k datu 24. 9. 2020
Zveřejněno dne 29. 9. 2020

č. e. – 72/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Změna parkovacího režimu
Vyřízeno k datu 16. 9. 2020
Zveřejněno dne 18. 9. 2020

č. e. – 75/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Nové skutečnosti ve věci stavby reklamního zařízení
Vyřízeno k datu 5. 10. 2020
Zveřejněno dne 8. 10. 2020

č. e. – 74/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Dlouhodobé neužívání obecního bytu nájemcem za snížené nájemné
Vyřízeno k datu 12. 10. 2020
Zveřejněno dne 14. 10. 2020

č. e. – 78/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Odvoz reklamních zařízení
Vyřízeno k datu 12. 10. 2020
Zveřejněno dne 14. 10. 2020

č. e. – 76/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kopie nájemní smlouvy
Příloha byla žadateli zaslána do datové schránky.
Vyřízeno k datu 14. 10. 2020
Zveřejněno dne 15. 10. 2020

č. e. – 77/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kopie rozhodnutí stavebního úřadu
Přílohy byly žadateli zaslány do datové schránky.
Vyřízeno k datu 21. 10. 2020
Zveřejněno dne 22. 10. 2020

č. e. – 79/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Rozhodnutí vydaná úřadem v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
Vyřízeno k datu 3. 11. 2020
Zveřejněno dne 5. 11. 2020

č. e. – 80/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kontroly oprávněnosti parkování
Vyřízeno k datu 26. 10. 2020
Zveřejněno dne 26. 10. 2020

č. e. – 82/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Soudní spory ohledně pozemků
Vyřízeno k datu 5. 11. 2020
Zveřejněno dne 5. 11. 2020

č. e. – 83/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
LED obrazovka na budově č. p. 1881 v k. ú. Nové Město (Boženy Němcové 5)
Vyřízeno k datu 10. 11. 2020
Zveřejněno dne 12. 11. 2020

č. e. – 84/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Rozhodnutí stavebního úřadu a související informace
Přílohy byly žadateli zaslány do datové schránky.
Vyřízeno k datu 24. 11. 2020
Zveřejněno dne 1. 12. 2020

č. e. – 85/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Výše ceny kávovarů a kávy
Vyřízeno k datu 19. 11. 2020
Zveřejněno dne 20. 11. 2020

č. e. – 86/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Nesouhlasná vyjádření ke stavebním záměrům v k.ú. Vinohrady
Přílohy byly žadateli zaslány do datové schránky.
Vyřízeno k datu 23. 11. 2020
Zveřejněno dne 25. 11. 2020

č. e. – 87/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Dotčené orgány a kolaudační souhlas
Přílohy byly žadateli zaslány e-mailem.
Vyřízeno k datu 26. 11. 2020
Zveřejněno dne 1. 12. 2020

č. e. – 88/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Záměr přístavby k bytovému domu Vyšehradská 1269/29
Přílohy byly žadateli zaslány do datové schránky.
Vyřízeno k datu 1. 12. 2020
Zveřejněno dne 15. 12. 2020

č. e. – 89/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
LED obrazovka na budově č. p. 1881 v k. ú. Nové Město (Boženy Němcové 5)
Vyřízeno k datu 11. 12. 2020
Zveřejněno dne 16. 12. 2020

č. e. – 90/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kopie všech  rozhodnutí odboru výstavby za období 2017–2020 týkajících se přestupků
Přílohy byly žadateli poslány e-mailem.
Vyřízeno k datu 8. 1. 2021
Zveřejněno dne 12. 1. 2021

č. e. – 91/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Popis investičního portfolia
Vyřízeno k datu 28. 12. 2020
Zveřejněno dne 29. 12. 2020

č. e. – 92/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kopie rozhodnutí stavebního úřadu
Přílohy byly žadateli zaslány do datové schránky.
Vyřízeno k datu 8. 1. 2021
Zveřejněno dne 12. 1. 2021

č. e. – 93/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Klub seniorů
Vyřízeno k datu 29. 12. 2020
Zveřejněno dne 29. 12. 2020

č. e. – 94/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Výše nájemného za metr čtvereční v místě a času obvyklá
Vyřízeno k datu 11. 1. 2021
Zveřejněno dne 12. 1. 2021

č. e. – 95/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Výše nájemého za metr čtvereční
Vyřízeno k datu 11. 1. 2021
Zveřejněno dne 12. 1. 2021

Chybějící evidenční čísla žádostí jsou žádosti odmítnuté nebo odložené.
Zveřejněno: 20.01.2020 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout