Informace poskytnuté MČ Praha 2 v roce 2017

INFORMACE POSKYTNUTÉ MČ PRAHA 2 V ROCE 2017
ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů


č. e. – 1/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Seznam investičních projektů

Vyřízeno k datu 18. 1. 2017

č. e. – 2/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace o plánovaném prodeji bytových jednotek a nebytových prostor
Vyřízeno k datu 18. 1. 2017

č. e. – 3/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Seznam bytových jednotek s přesnou výměrou na adrese Bělehradská 644/96
Vyřízeno k datu 2. 2. 2017

č. e. – 4/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Seznam nepronajatých a nevyužitých nebytových prostor nad 600 m2

Vyřízeno k datu 3. 2. 2017


č. e. – 6/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Řízení o odstranění stavby

Vyřízeno k datu 6. 2. 2017


č. e. – 7/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Neúčast zástupců ÚMČ Praha 2 na pietních akcích

Vyřízeno k datu 15. 2. 2017


č. e. – 8/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Poskytnutí zpracovaných právních stanovisek a finančního plnění
Přílohy poskytnuté žadateli nejsou s ohledem na § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. zveřejněny.
Vyřízeno k datu 14. 2. 2017


č. e. – 9/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Počet zaměstnanců městské části k lednu 2017

Vyřízeno k datu 6. 2. 2017

č. e. – 10/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Stavební povolení na plynoinstalaci
Vyřízeno k datu 17. 2. 2017
 
č. e. – 16/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Dokumentace k rekonstrukci bytu Francouzská 11
Vyřízeno k datu 23. 2. 2017

č. e. – 17/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Poskytnutí informací ohledně zveřejnění záměru zastupitelstva
na úřední desce městské části Prahy 2

Vyřízeno k datu 24. 2. 2017

č. e. – 18/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Poskytnutí informace ohledně veřejné zakázky Sokolská 18
Vyřízeno k datu 23. 2. 2017

č. e. – 19/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Stavební projekty financované z rozpočtu
Vyřízeno k datu 6. 3. 2017

č. e. – 20/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Výše ročního pronájmu (bez DPH) nebytových prostor v Bělehradské 644/96
Přílohy byly žadateli zaslány poštou.
Vyřízeno k datu 8. 3. 2017


č. e. – 22/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zprávy o výsledcích finančních kontrol
Vyřízeno k datu 1. 3. 2017

č. e. – 23/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Smlouva o nájmu prostor v Rumunské 238/36
Vyřízeno k datu 10. 3. 2017

č. e. – 25/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Vydané lovecké lístky cizincům
Vyřízeno k datu 29. 3. 2017

č. e. – 26/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Demoliční výměr na soubor budov mezi Vinohradskou a Římskou ulicí
Vyřízeno k datu 23. 3. 2017

č. e. – 27/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Protispekulační opatření v rámci Pravidel prodeje bytů a bytových domů
Vyřízeno k datu 4. 4. 2017

č. e. – 28/2017 Žádost o poskytnutí infromace ve věci:
Náklady spojené s vydáváním Novin Prahy 2
Vyřízeno k datu 31. 3. 2017

č. e. – 29/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Investiční záměr městské části Praha 2 v lokalitě Vinohrady
Vyřízeno k datu 25. 4. 2017

č. e. – 30/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Trestní oznámení a podání vysvětlení
Vyřízeno k datu 26. 4. 2017

č. e. – 31/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Příjmy z inzerce v Novinách Prahy 2
Vyřízeno k datu 3. 5. 2017

č. e. – 32/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Případných smluv s Agenturou Provás a záměrů pronájmu ploch na nemovitostech
Vyřízeno k datu 11. 5. 2017

č. e. – 33/2017 Žádost o poskytnutí informasce ve věci:
Řízení o odstranění stavby souboru budov Transgas
Vyřízeno k datu 11. 5. 2017

č. e. – 35/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Výše nájmu pozemků a související informace
Vyřízeno k datu 30. 5. 2017

č. e. – 36/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Pravomocná územní rozhodnutí a stavební povolení týkající se výstavby bytových domů
Přílohy byly žadateli zaslány do datové schránky.
Vyřízeno k datu 1. 6. 2017

č. e. – 37/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace o kupních smlouvách k bytovým jednotkám
Vyřízeno k datu 5. 6. 2017

č. e. – 40/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci
Připravení dokumentace k zakázce malého rozsahu
Vyřízeno k datu 15. 6. 2017

č. e. – 41/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Seznam právnických osob s majetkovou účastí MČ Praha 2
Vyřízeno k datu 6. 6. 2017

č. e. – 42/2017 Žádost o poskytnutí informaceve věci:
Odstranění reklamy v ulici Boženy Němcové
Vyřízeno k datu 13. 6. 2017

č. e. – 43/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Platnost občanského průkazu
Vyřízeno k datu 14. 6. 2017

č. e. – 44/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Přístupnost a možnost využití střechy Úřadu MČ Praha 2
Vyřízeno k datu 20. 6. 2017

č. e. – 45/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace vztahující se ke společnosti Agentura Provás
Přílohy byly žadateli zaslány do datové schránky.

Vyřízeno k datu 27. 6. 2017

č. e. – 46/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Platnost potvrzení o změně místa trvalého pobytu
Vyřízeno k datu 3. 7. 2017

č. e. – 47/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Důkazy o přechodu nájmu
Přílohy byly žadateli zaslány poštou.
Vyřízeno k datu 12. 7. 2017

č. e. – 48/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Přestupkové řízení
Vyřízeno k datu 26. 7. 2017

č. e. – 49/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Rozhodnutí vydaná ve stavebním řízení
Vyřízeno k datu 26. 7. 2017

č. e. – 50/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Jak se vymáhají daňové nedoplatky
Vyřízeno k datu 26. 7. 2017

č. e. – 52/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Doplnění a upřesnění poskytnutých informací
Přílohy byly žadateli poslány poštou.
Vyřízeno k datu 28. 8. 2017

č. e. – 53/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Poskytnutí informace o uložené pokutě od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Vyřízeno k datu 28. 7. 2017

č. e. – 54/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Poskytnutí informace o studii vyhotovené v rámci veřejné zakázky „Pod Nuselskými
schody"

Poznámka: Vzhledem k velikosti dat byla příloha žadateli poskytnuta prostřednictvím elektronického stažení z úložny.
Vyřízeno k datu 8. 8. 2017

č. e. – 55/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Poskytnutí informace a kopie listin
Vyřízeno k datu 31. 7. 2017

č. e. – 58/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Poskytnutí architektonické studie na parkovací dům
Poznámka: Vzhledem k velikosti dat byla příloha žadateli poskytnuta prostřednictvím elektronického stažení z úložny.
Vyřízeno k datu 24. 8. 2017

č. e. – 59/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Postup matriky při zápisu otcovství v případech umělého oplodnění
Vyřízeno k datu 22. 8. 2017

č. e. – 60/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Problémy s ptačími škůdci
Vyřízeno k datu 21. 8. 2017

č. e. – 61/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Rozhodnutí k povolení dočasné stavby
Vyřízeno k datu 30. 8. 2017

č. e. – 62/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace pro potřeby občanské iniciativy Pankrácká výzva 2015
Vyřízeno k datu 5. 9. 2017

č. e. – 63/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Poskytnutí informace o používání elektronických nástrojů
Přílohy byly žadateli zaslány poštou.
Vyřízeno k datu 11. 9. 2017

č. e. – 64/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Poskytnutí kopie spisové dokumentace
Anonymizovaná odpověď byla žadateli zaslána do datové schránky
Vyřízeno k datu 15. 9. 2017

č. e. – 65/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Poskytnutí informace o obsahu spisové dokumentace
Fotodokumentace byla žadateli zaslána e-mailem.
Vyřízeno k datu 14. 9. 2017

č. e. – 67/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Dočasná stavba Středisko pomoci Naděje
Přílohy byly zaslány žadateli poštou.
Vyřízeno k datu 2. 10. 2017
Zveřejněno 9. 10. 2017

č. e. – 68/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Dočasná stavba Středisko pomoci Naděje
Přílohy byly zaslány žadateli poštou.
Vyřízeno k datu 2. 10. 2017
Zveřejněno 9. 10. 2017

č. e. – 69/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Výskyt mimozemské civilizace a případná opatření
Vyřízeno k datu 13. 10. 2017
Zveřejněno 16. 10. 2017

č. e. – 70/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Obsah smluv o nájmu nebytových prostor
Vyřízeno k datu 24. 10. 2017
Zveřejněno 25. 10. 2017

č. e. – 71/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Dočasná stavba Středisko pomoci Naděje
Přílohy byly žadateli zaslány poštou.
Vyřízeno k datu 24. 10. 2017
Zveřejněno 3. 11. 2017

č. e. – 72/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Výsledky aukce bytů (červen a září 2017)
Vyřízeno k datu 3. 11. 2017
Zveřejněno 7. 11. 2017

č. e. – 73/2017 Žádost o posklytnutí informace ve věci:
Vyhotovení kopií listin ze stavebního řízení
Vyřízeno k datu 27. 10. 2017
Zveřejněno 7. 11. 2017

č. e. – 74/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Dodatečné povolení reklamy v ulici Boženy Němcové
Vyřízeno k datu 7. 11. 2017
Zveřejněno 9. 11. 2017

č. e. – 75/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Smlouva se společností STRABAG
Vyřízeno k datu 15. 11. 2017
Zveřejněno 16. 11. 2017

č. e. – 76/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Klimatizace do ulice Jugoslávská
Vyřízeno k datu 20. 11. 2017
Zveřejněno 21. 11. 2017

č. e. – 77/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Omezení komunikace v období červenec–září 2017
Vyřízeno k datu 28. 11. 2017
Zveřejněno 30. 11. 2017

č. e. – 78/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Vyjádření, stanoviska a rozhodnutí odboru životního prostředí
Vyřízeno k datu 6. 12. 2017
Zveřejněno 12. 12. 2017

č. e. – 80/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Počet voličů za územní celek
Vyřízeno k datu 29. 11. 2017
Zveřejněno 30. 11. 2017

č. e. – 81/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
K založení Nadačního fondu MČ Praha 2
Vyřízeno k datu 14. 12. 2017
Zveřejněno 19. 12. 2017

č. e. – 82/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Archiválie MČ Praha 2 za období 1983–1992
Vyřízeno k datu 20. 12. 2017
Zveřejněno 20. 12. 2017

č. e. – 83/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zápis z jednání Rady MČ Praha 2 ze dne 31. 5. 2011 a zápis hodnotící komise
Přílohy byly zaslány žadateli e-mailem.
Vyřízeno k datu 29. 12. 2017
Zveřejněno 3. 1. 2018

č. e. – 84/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Nahlédnutí do spisu za účelem seznámení se s obsahem
Vyřízeno k datu 2. 1. 2018
Zveřejněno 5. 1. 2018

č. e. – 85/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Údaje pro seminární práci ohledně sňatků
Vyřízeno k datu 9. 1. 2018
Zveřejněno 10. 1. 2018

č. e. – 86/2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Aktuální Směrnice Rady MČ k zadávání veřejných zakázek
Přílohy byly žadateli odeslány e-mailem.
Vyřízeno k datu 10. 1. 2017
Zveřejněno 12. 1. 2017

Chybějící evidenční čísla žádostí jsou žádosti odmítnuté nebo odložené.
Zveřejněno: 09.01.2017 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout