Informace poskytnuté MČ Praha 2 v roce 2016

INFORMACE POSKYTNUTÉ MČ PRAHA 2 V ROCE 2016
ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů


č. e. – 2/2016 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Investiční plán

Vyřízeno k datu: 25. 1. 2016


č. e. – 3/2016 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Povolení živnosti

Vyřízeno k datu: 7. 1. 2016

č. e. – 5/2016 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Umístění kontejnerů

Vyřízeno k datu: 21. 1. 2016​

č. e. – 6/2016 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kopie spisového materiálu

 Vyřízeno k datu: 28. 1. 2016


č. e. – 7/2016 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kopie dotazu zaslaného MMR

 Vyřízeno k datu: 19. 1. 2016

č. e. – 8/2016 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Investiční plán

Vyřízeno k datu: 5. 2. 2016

č. e. – 9/2016 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Sdělení roční ceny pronájmu nebytových prostor

Vyřízeno k datu: 10. 2. 2016

​č. e. – 11/2016 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Evidence obyvatel

Vyřízeno k datu: 15. 2. 2016

č. e. – 12/2016 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Umístění reklamního zařízení

Vyřízeno k datu: 23. 2. 2016​

č. e. – 15/2016 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Poskytnutí architektonické studie

Vyřízeno k datu: 11. 3. 2016

č. e. – 16/2016 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Opatření k nápravě přijaté stavebním úřadem

Vyřízeno k datu: 21. 3. 2016


č. e. – 18/2016 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Nájemní smlouva

Vyřízeno k datu: 4. 4. 2016


č. e. – 19/2016 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zveřejnění podkladových materiálů

Vyřízeno k datu: 12. 4. 2016


č. e. – 20/2016 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Termíny blokového čištění

Vyřízeno k datu: 8. 4. 2016


č. e. – 21/2016 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace
Vyřízeno k datu 9. 5. 2016

č. e. – 23/2016 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Dotaz týkající se zvolení postupu externího stavebně-technického dozoru nad akcemi

Vyřízeno k datu 2. 6. 2016


č. e. – 24/2016 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Žádost o poskytnutí projektových dokumentací

Vyřízeno k datu 2. 6. 2016

č. e. – 26/2016 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Žádost o poskytnutí informace týkající se vybudování jeslí a rekonstrukce domů v ulici Na Slupi č. p. 12-14

Vyřízeno k datu 15. 6. 2016

​č. e. – 28/2016 Žádost o poskytnutí informace ve věci:

Dotaz týkající se objektu Italská 24

Vyřízeno k datu: 4. 5. 2016


​č. e. – 29/2016 Žádost o poskytnutí informace ve věci:

Dotaz týkající se zvolení postupu externího stavebně-technického dozoru nad akcemi

Vyřízeno k datu 2. 6. 2016


č. e. – 30/2016 Žádost o poskytnutí informace ve věci:

Dotaz týkající se pokuty od ÚOHS

Vyřízeno k datu: 18. 5. 2016

č. e. – 31/2016 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Dotaz týkající se stavební zakázky

Vyřízeno k datu: 18. 5. 2016 (16. 5. 2016)

č. e. – 32/2016 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Dotaz týkající se ceny tepla za GJ

Vyřízeno k datu: 16. 5. 2016

č. e. – 33/2016 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Doplňující informace k domu Italská 1583/24

Vyřízeno k datu 20. 5. 2016


č. e. – 34/2016 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Dotaz týkající se vymáhání pokuty

Vyřízeno k datu 25. 5. 2016

č. e. – 35/2016 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Dotaz týkající se kolaudačního souhlasu

Vyřízeno k datu: 13. 5. 2016


č. e. – 38/2016 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Žádost o poskytnutí informace ohledně půdní vestavby
Vyřízeno k datu 14. 6. 2016


č. e. – 40/2016 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Žádost o poskytnutí informace o stavbě odtokového kanálu v parku Folimanka
Vyřízeno k datu 20. 6. 2016


č. e. - 41/2016 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Žádost o poskytnutí informace týkající se smlouvy se společností euroAWK, s. r. o.
Vyřízeno k datu 23. 6. 2016


č. e. – 42/2016 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Žádost o zaslání kolaudačního souhlasu

Vyřízeno k datu 23. 6. 2016


č. e. – 43/2016 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Dotaz týkající se zaslání projektové dokumentace
Vyřízeno k datu 23. 6. 2016


č. e. – 44/2016 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Žádost o poskytnutí informace týkající se zaslání kopií všech podání Občanského sdružení zelené Čechy
Vyřízeno k datu 24. 6. 2016


č. e. – 45/2016 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Žádost týkající se vlastnictví bytů


Vyřízeno k datu 30. 6. 2016


č. e. – 46/2016 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Žádost týkající se výměry a půdorysu bytových jednotek


Požadované kopie půdorysů byly předány na CD-ROM.

Vyřízeno k datu 21. 7. 2016


č. e. – 47/2016 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Žádost týkající se zápisů z jednání dozorčí rady a představenstva a. s. Správa nemovitostí Praha 2


Vyřízeno k datu 28. 7. 2016


č. e. – 48/2016 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Žádost se týká nájemce nebytového prostoru v suterénu v Italské ulici


Vyřízeno k datu 19. 7. 2016


č. e. – 49/2016 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Žádost ke sdělení opatření k objektu v Anglické ulici


Vyřízeno k datu 22. 7. 2016 


č. e. – 51/2016 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace ohledně smluvních vztahů uzavřených mezi městskou částí a stavebníky
Vyřízeno k datu 15. 8. 2016

č. e. – 53/2016 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace k VZ výměna rozvodů topení Legerova a Rumunská
Vyřízeno k datu 5. 9. 2016


č. e. – 54/2016 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace o případném zastoupení účastníka v řízení

Vyřízeno k datu 13. 9. 2016

č. e. – 55/2016 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace o prodeji bytového fondu oprávněným nájemníkům

Příloha zmíněná v odpovědi byla žadateli zaslána poštou.

Vyřízeno k datu 23. 9. 2016


č. e. – 56/2016 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace k VZ výměna rozvodů topení Legerova a Rumunská

Vyřízeno k datu 27. 9. 2016

č. e.  – 57/2016 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace o prodeji volných bytů v aukci

Vyřízeno k datu 20. 9. 2016

č. e. – 58/2016 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace o externích nákladech na vydávání radničního periodika
Vyřízeno k datu 22. 9. 2016

č. e. – 59/2016 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace k zadržení lidí na Albertově 17. 11. 2015
Vyřízeno k datu 5. 10. 2016

č. e. – 60/2016 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace k programovému prohlášení Rady městské části Prahy 2
Vyřízeno k datu 18. 10. 2016


č. e. – 63/2016 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace k tzv. sociálním pohřbům
Vyřízeno k datu 1. 11. 2016


č. e. – 64/2016 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace k používaným informačním systémům
Vyřízeno k datu 27. 10. 2016


č. e. – 65/2016 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace o zakoupení bytové či nebytové jednotky zastupiteli

Požadovaná informace byla žadateli zaslána poštou.
Vyřízeno k datu 29. 11. 2016

č. e. – 66/2016 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Připomínky k rekonstrukci bytu v Korunní 1263/53

Vyřízeno k datu: 8. 2. 2017


č. e. – 67/2016 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Veřejná zakázka Legerova 37 a Rumunská 6

Vyřízeno ke dni 30. 11. 2016

č. e. – 68/2016 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Rekonstrukce bytu v Bělehradské ulici

Vyřízeno ke dni 5. 12. 2016


č. e. – 69/2016 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Stavební a jiné úpravy domu v ulici Na Libušince 3

Vyřízeno ke dni 24. 1. 2017Chybějící evidenční čísla žádostí jsou žádosti odmítnuté nebo odložené.Zveřejněno: 18.05.2016 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout