Ječná 1434/11, veřejná soutěž 2. 3. 2020 od 16:00 hodin

MCP2/045343/2020/OMI-OB/Zav

NÁJEM BYTU – DVOUKOLOVÁ SOUTĚŽ

Městská část Praha 2 oznamuje záměr pronajmout byt v souladu s „Pravidly veřejné soutěže o nájem obecních bytů“ schválenými usnesením Rady městské části Praha 2 č. 447 ze dne 15. 7. 2019

Číslo veřejné soutěže I./2020 –  1. byt ze 3

Termín konání veřejné soutěže: 2. 3. 2020 od 16.00 hod.

Místo konání soutěže: Úřad MČ Praha 2, zasedací sál ZMČ, místnost č. 614 (6. patro)

Variabilní symbol pro složení kauce bezhotovostním převodem: 7701207777

Pronajímatel bytu: MČ Praha 2

Adresa bytu: Ječná 11/1434 

Výměra, podlaží, kvalita bytu:  celková plocha 43,84 m2 (kk/2 - pokoj s kuchyňským koutem, 1 pokoj, předsíň, koupelna, WC)

     2. nadzemní podlaží (1. patro), dům bez výtahu

    číslo bytu 10, byt standardní

Způsob vytápění bytu:    2 elektrické přímotopy, 1 elektrický žebřík (energetická      náročnost – třída F)

Nájemci je k dispozici:  dvorek, půda

Další prostory v domě:  prodejna, kanceláře

Vyvolávací cena (výše nájemného bez služeb): 6.900,-  Kč

Informativní rozpis záloh na služby pro 1 osobu v roce 2019

-  vodné  230,-   Kč/osobu/měsíc

-  úklid  70,-   Kč/osobu/měsíc

-  odpad  70,-   Kč/osobu/měsíc

-  elektřina spol. prostor  100,-   Kč/osobu/měsíc

PŮDORYS
__________________________________________________________________________________________

Městská část Praha 2 upozorňuje, že

1. nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 9 měsíců s notářským zápisem viz „Pravidla veřejné soutěže o nájem obecních bytů“ (text nájemní smlouvy je zveřejněn na internetových stránkách Úřadu MČ Praha 2)

 

2. pro účast v soutěži je nutno složit kauci ve výši 30.000,- Kč (nebo 1.000,- Kč v případech stanovených Pravidly) před konáním veřejné soutěže, a to:

a) v pokladně Úřadu MČ Praha 2 nejpozději do 15:00 hod. v den konání soutěže; nebo

b) bankovním převodem na účet MČ Praha 2 č. 9021-2000758339/0800 pod variabilním symbolem 7701207777 a zároveň zaslat e-mailovou zprávu na adresu aukce@praha2.cz v souladu s Pravidly veřejné soutěže za účelem identifikace platby, to vše nejpozději 5 dnů před konáním soutěže.

 

Termíny prohlídky bytu:    zajistí Správa nemovitostí Praha 2, a. s.,

se sídlem Praha 2, Sokolská 18

ve čtvrtek 20. 2. 2020 ve 12.00 hodin,

ve čtvrtek 27. 2. 2020 ve 12.00 hodin

 

Veřejná soutěž a podmínky účasti na soutěži se řídí „Pravidly veřejné soutěže o nájem obecních bytů“

(informace i na www.praha2.cz)

Městská část Praha 2 si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní smlouvu s vítězným zájemcem,
rozhodne-li tak Rada městské části Praha 2.

 

Datum zveřejnění: 10. 2. 2020  Ing. Michael G r u n d l e r      místostarosta

  pro oblast správy majetku

 

Zveřejněno: 07.02.2020 – webadmin@praha2.cz   |   Aktualizováno: 07.02.2020 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout