Kam se obrátit se žádostí o grant, stipendium nebo stáž z prostředků EU?

Česká republika je od května roku 2004 členským státem Evropské unie. EU již dlouhou dobu podporuje projekty pro jednotlivé regiony, firmy či fyzické osoby. Tři z poradenských středisek se nacházejí i na území Prahy 2. Dalším z důležitých informačních zdrojů jsou také jednotlivá ministerstva, které s orgány EU úzce spolupracují.
 • Informační centrum Evropské unie kontakty, stáže, stipendia - adresa: Rytířská 31, Praha 1 110 00, tel.: 221 610 142, internet:
 • http://www.evropska-unie.cz/

  Centrum pro regionální rozvoj - adresa: Vinohradská 46, 120 00 Praha 2, tel.: 221 580 200, internet: www.crr.cz

  Fond na podporu malých a středních podniků - adresa: Gorazdova 24, 128 00 Praha 2, tel.: 224 500 511, internet: www.arp.cz

  Evropská agentura pro životní prostředí - adresa: Kodaňská 10, 110 00 Praha 10, tel.: 271 740 867, internet: www.ceu.cz

  Národní agentura SAPARD - projekty z oblasti zemědělství, v rámci republiky existuje více poboček, kontakt je na pražské ústředí - adresa: Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel.: 227 010 319, internet: www.sapard.cz

  Rada vlády ČR pro lidská práva projekty z občanské společnosti - adresa: Vladislavova 4, 110 00 Praha 1, tel.: 296 153 224, internet: www.vlada.cz

  Nadace rozvoje občanské společnosti součást evropského projektu Phare pro Českou republiku - adresa: Jelení 196/15, 160 00 Praha 6, tel.: 233 356 176, internet: www.nros.cz

  Program Culture 2000 podporuje projekty z oblasti kultury - adresa: Celetná 17, 110 00 Praha 1, tel.: 224 809 134, internet: www.culture2000.cz

  Program Socrates zahraniční pobyty studentů a učitelů - adresa: U Lužického semináře 13/9, 118 00 Praha 1, tel.: 257 530 504, internet: www.socrates.cz

  Program Leonardo da Vinci odborná příprava pro studenty a zaměstnance - adresa: Opletalova 25, 110 00 Praha 1, tel.: 224 215 179, internet: www.nvf.cz/leonardo

  Česká národní agentura "Mládež" podporuje výměny mládeže, studijní programy atd. - adresa: Na poříčí 12, 115 30 Praha 1, tel.: 224 872 280, internet: www.youth.cz

  Technologické centrum AV ČR zahraniční stáže - adresa: Rozvojová 135, 165 02 Praha 6, tel.: 220 390 700, internet: www.tc.cz

MBr

Zveřejněno: 31.08.2005 – support@publix.cz
Vytisknout