Komentovaná procházka starým i novým Podskalím

Za historií jsme se s klubem vydali i 3. září. Tentokráte nás čekala Naučná stezka starým i novým Podskalím. Výklad obstaral historik PhDr. Jan Jungmann, kurátor Muzea hl. m. Prahy a autor knih o Podskalí, včetně brožury s průvodcem po naučné stezce, kterou jsme všichni obdrželi.
Začátek byl samozřejmě u Podskalské celnice. Připomněli jsme si nejen nejstarší historii této oblasti nazvané podle skály, na které dnes stojí Emauzský klášter, ale i náš nejstarší spolek Vltavan, dodnes udržující tradice života spojeného s řekou.
S celkem dvaceti zastávkami jsme prošli trasu vedoucí ulicemi Na Hrobci, Vyšehradskou, Pod Slovany, s odbočkami do Ladovy a Trojické, poté Podskalskou na Palackého náměstí a zpět po „podbřeží“ neboli náplavce. Zajímavosti byly na každém kroku. Od nejstarších Přemyslovců, přes připomínky života v zaniklém Podskalí, osobnosti, které zde žily nebo zanechaly své dílo, až po unikátní architekturu nově vyrostlých domů na počátku minulého století.
Pan Jungmann nám předával své obdivuhodné znalosti poutavým způsobem a s obrazovým doprovodem starých fotografií. Jen jsme v ruchu ulic museli občas napnout uši. Téměř dvouhodinová procházka byla vyčerpávající obsahově i fyzicky. Mimochodem, brožurka vydaná Muzeem hl. m. Prahy je k zakoupení i v Podskalské celnici. Kdo však dá přednost informacím na webu, může si mnohé přečíst v naší Encyklopedii Prahy 2. Předběžně jsme se domluvili, že na zajímavostech vhodných k doplnění společně s Muzeem hl. m. Prahy zapracujeme.

Text: jaš
Foto: trc, jaš

Zveřejněno: 05.09.2019 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout