Komentovaná procházka věnovaná Bedřichu Smetanovi

Letošní letní sérii klubových komentovaných procházek jsme zahájili s  panem Antonínem Kopkou, který nás provedl Novým Městem. Téma: Jímavé upomínky smetanovské ve dvou farnostech.
Veskrze starosvětský a neúnavný průvodce, nabitý ohromným množstvím informací, zahájil připomínkou Pražského jara, letošního 135. výročí od úmrtí Bedřicha Smetany a jeho výrokem, že naše hudba musí být světová a zároveň dokonale národní. Od školy ve Vodičkově ul. jsme přešli do dvora dvojdomu ve Školské ulici (č.p. 1384–5, dříve Řeznická), kde Smetana bydlel v letech 1862–63, napsal zde svoji první operu Braniboři v Čechách a založil Uměleckou besedu. O pár metrů vedle, v domě Vodičkova 696, Smetana bydlel v letech 1850–52 s novomanželkou Kateřinou a složil zde např. klavírní Lístky do památníku.
V ulici V Jámě vzpomenul průvodce  již neexistující dům, kde Smetana bydlel před odjezdem do Švédska. Vzpomenul přátelství s Ferencem Lisztem, který Smetanu obdivoval a propagoval, ale také výměny názorů s F. L. Riegrem. Ve Štěpánské jsme se zastavili u domu, kam chodil navštěvovat Elišku Krásnohorskou, v jejíchž textech libret již nacházel hudbu.
Antonín Kopka také zmínil Smetanovu první svatbu v kostele sv. Štěpána v r. 1849, poslední léta tvůrčího života již hluchého génia v Jabkenicích a úmrtí v Ústavu pro choromyslné v Kateřinkách (dnešní areál psychiatrie VFN). Tam je uvnitř v budovy i pamětní deska. Zbývá dodat, že Bedřich Smetana, zakladatel české moderní hudby, byl s velkou poctou pohřben na Vyšehradském hřbitově. Ti, kteří vydrželi přes dvě hodiny až do konce, byli odměněni básní Vrchlického na počest Smetany v podání nezaměnitelného pana Kopky.

Text: jaš
Fot: trc

Zveřejněno: 04.06.2019 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout