Legerova 50/357, veřejná soutěž 7. 10. 2019 od 16.00 hod.

MCP2/323452/2017/OMI-OB/Zav

NÁJEM BYTU - DVOUKOLOVÁ SOUTĚŽ

Městská část Praha 2 oznamuje záměr pronajmout byt v souladu s „Pravidly veřejné soutěže o nájem obecních bytů“ schválenými usnesením Rady městské části Praha 2 č. 447 ze dne 15. 7. 2019

Číslo veřejné soutěže III./2019 -  3. byt ze 3

Termín konání veřejné soutěže: 7.10.2019 od 16.00 hod.

Místo konání soutěže: Úřad MČ Praha 2, zasedací sál ZMČ, místnost č. 614 (6. patro)

Variabilní symbol pro složení kauce bezhotovostním převodem: 7703197777

Pronajímatel bytu: MČ Praha 2

Adresa bytu: Legerova 50/357 

Výměra, podlaží, kvalita bytu:  celková plocha 102,82 m2 (kuchyň, 3 pokoje, chodba, spíž, koupelna, sprchový kout s WC)

1.  nadzemní podlaží (přízemí), dům bez výtahu

    číslo bytu 1, byt standardní

Způsob vytápění bytu:    plynové etážové topení (energetická náročnost – třída E)

Nájemci je k dispozici:  dvorek

Další prostory v domě:  kanceláře, sklad, garáže

Vyvolávací cena (výše nájemného bez služeb): 15.900,-  Kč

Informativní rozpis záloh na služby pro 1 osobu v roce 2018

vodné  250,-   Kč/osobu/měsíc

úklid  90,-   Kč/osobu/měsíc

odpad  100,-   Kč/osobu/měsíc

elektřina spol. prostor  100,-   Kč/osobu/měsíc

výtah  50,-   Kč/osobu/měsíc

komíny  25,-   Kč/byt. jednotku/měsíc

STA  15,-   Kč/byt. jednotku/měsíc

__________________________________________________________________________________________

Městská část Praha 2 upozorňuje, že

1. nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 9 měsíců s notářským zápisem viz. „Pravidla veřejné soutěže o nájem obecních bytů“ (text nájemní smlouvy je zveřejněn na internetových stránkách Úřadu MČ Praha 2)

 

2. pro účast v soutěži je nutno složit kauci ve výši 30.000,- Kč (nebo 1.000,- Kč v případech stanovených Pravidly) před konáním veřejné soutěže, a to:

a) v pokladně Úřadu MČ Praha 2 nejpozději do 15:00 hod. v den konání soutěže; nebo

b) bankovním převodem na účet MČ Praha 2 č. 9021-2000758339/0800 pod variabilním symbolem 7703197777 a zároveň zaslat e-mailovou zprávu na adresu aukce@praha2.cz v souladu s Pravidly veřejné soutěže za účelem identifikace platby, to vše nejpozději 5 dnů před konáním soutěže.

 

Termíny prohlídky bytu:    zajistí Správa nemovitostí Praha 2, a.s.,

se sídlem Praha 2, Sokolská 18

v úterý 1.10.2019 v 11.00 hodin

Veřejná soutěž a podmínky účasti na soutěži se řídí „Pravidly veřejné soutěže o nájem obecních bytů“

(informace i na www.praha2.cz)

Městská část Praha 2 si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní smlouvu s vítězným zájemcem, rozhodne li tak Rada městské části Praha 2.

 

 

 

Datum zveřejnění: 20.9.2019  Ing. Michael G r u n d l e r      místostarosta

   pro oblast správy majetku

Zveřejněno: 19.09.2019 – veronika.simkova@praha2.cz   |   Aktualizováno: 19.09.2019 – veronika.simkova@praha2.cz
Vytisknout