Lípová 523/13, veřejná soutěž 2. 3. 2020 od 16:00 hodin

MCP2/0453612020/OMI-OB/Zav

NÁJEM BYTU – JEDNOKOLOVÁ SOUTĚŽ

Městská část Praha 2 oznamuje záměr pronajmout byt v souladu s „Pravidly veřejné soutěže o nájem obecních bytů“ schválenými usnesením Rady městské části Praha 2 č. 447 ze dne 15. 7. 2019

Číslo veřejné soutěže I./2020 –6. byt z 9

Termín konání veřejné soutěže: 2. 3. 2020 od 16.00 hod.

Místo konání soutěže: Úřad MČ Praha 2, zasedací sál ZMČ, místnost č. 614 (6. patro)

Variabilní symbol pro složení kauce bezhotovostním převodem: 7701207777

Pronajímatel bytu: MČ Praha 2

Adresa bytu: Lípová 13/523 

Výměra, podlaží, kvalita bytu:  celková plocha 107 m2 z toho 11,70 m2 balkón (kuchyň, 3 pokoje, předsíň, komora, koupelna, WC)

    5. nadzemní podlaží (4. patro), dům s výtahem

    číslo bytu 33, byt standardní

Způsob vytápění bytu:    ústřední topení (energetická náročnost – třída G)

Nájemci je k dispozici:  dvorek

Další prostory v domě:  ateliér, kanceláře, sklad, garáže

Vyvolávací cena (výše nájemného bez služeb): 16.800,-  Kč

Informativní rozpis záloh na služby pro 1 osobu v roce 2019

-  vodné  300,-   Kč/osobu/měsíc

-  úklid  80,-   Kč/osobu/měsíc

-  odpad  80,-   Kč/osobu/měsíc

-  elektřina spol. prostor  100,-   Kč/osobu/měsíc

-  výtah  100,-   Kč/osobu/měsíc

-  komíny  30,-   Kč/byt. jednotku/měsíc

-  teplo  1.500,-   Kč/byt. jednotku/měsíc


PŮDORYS

__________________________________________________________________________________________

Městská část Praha 2 upozorňuje, že

1. nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 9 měsíců s notářským zápisem viz. „Pravidla veřejné soutěže o nájem obecních bytů“ (text nájemní smlouvy je zveřejněn na internetových stránkách Úřadu MČ Praha 2)

 

2. pro účast v soutěži je nutno složit kauci ve výši 30.000,- Kč (nebo 1.000,- Kč v případech stanovených Pravidly) před konáním veřejné soutěže, a to:

a) v pokladně Úřadu MČ Praha 2 nejpozději do 15:00 hod. v den konání soutěže; nebo

b) bankovním převodem na účet MČ Praha 2 č. 9021-2000758339/0800 pod variabilním symbolem 7701207777 a zároveň zaslat e-mailovou zprávu na adresu aukce@praha2.cz v souladu s Pravidly veřejné soutěže za účelem identifikace platby, to vše nejpozději 5 dnů před konáním soutěže.

 

Termíny prohlídky bytu:    zajistí Správa nemovitostí Praha 2, a. s.,

se sídlem Praha 2, Sokolská 18

ve čtvrtek 20. 2. 2020 ve 14.00 hodin

 

Veřejná soutěž a podmínky účasti na soutěži se řídí „Pravidly veřejné soutěže o nájem obecních bytů“

(informace i na www.praha2.cz)

Městská část Praha 2 si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní smlouvu s vítězným zájemcem,
rozhodne-li tak Rada městské části Praha 2.

 

Datum zveřejnění: 10. 2. 2020  Ing. Michael G r u n d l e r      místostarosta

  pro oblast správy majetku

 

 

Zveřejněno: 07.02.2020 – webadmin@praha2.cz   |   Aktualizováno: 07.02.2020 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout