Máte zájem o práci v okrskové volební komisi?

Zájemci o práci v okrskových volebních komisích pro volby do Senátu parlamentu České republiky
se mohou hlásit na tel. 236 044 215, 236 044 246 případně e-mailem na infocentrum@praha2.cz.

Podmínky pro členství: 

  • občan ČR starší 18ti let ke dni složení slibu, u kterého nenastala překážka výkonu volebního práva a který není kandidátem pro volby do Senátu. 

Termíny:

  • 1. zasedání okrskových volebních komisí – 11. 9. 2020 (pátek) dopoledne (lze se omluvit)
  • školení s ČSÚ ke sčítání hlasů a odevzdávání výsledků – 25. 9. 2020 (pátek) dopoledne (povinná účast předsedy, místopředsedy a zapisovatele – pokud se školení nezúčastní, náleží jim ze zákona odměna jako členovi) 
  • 1. kolo voleb do Senátu – 2. a 3. 10. 2020 (hlasování jako obvykle – pátek od 14:00 do 22:00 hodin, sobota od 8:00 do 14:00 hodin, poté sečtení a odevzdání výsledků u pracoviště ČSÚ na ÚMČ, cca do 18:00 hodin).
  • 2. kolo voleb do Senátu  – 9. a 10. 10. 2020

Odměna: 

  • upravuje § 12 vyhlášky č. 233/2000 Sb. (odměna vyšší jak 3.000,- Kč podléhá odvodu sociálního pojištění. Ze všech příjmů se odvádí daň, pokud u nás nepodepíšete daňové prohlášení. Podepsat mohou pouze osoby, které nemají podepsané daňové prohlášení  současně u jiného zaměstnavatele. Tiskopisy budou k dispozici na zasedání volebních komisí).

 

Částky jsou uvedené za obě kola voleb:

předseda (určen losováním)    3200 Kč

zapisovatel        3100 Kč

místopředseda (určen losováním)  3100 Kč

člen        2500 Kč

 

 

Zveřejněno: 13.08.2020 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout