Matrika manželství

pracoviště: nám. Míru 20, 120 39 Praha 2, (vchod také z ulice Jugoslávská 20), 1. patro, kancelář č. 109
návštěvní hodiny pro veřejnost: pondělí a středa  8:00–12:00   13:00–17:30

Formy uzavření manželství 

 • občanský (civilní) sňatek
 • církevní sňatek

Pokud snoubenci mají v úmyslu uzavřít sňatek církevní formou, dostaví se na matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno; tento úřad jim vystaví osvědčení o splnění všech podmínek zákona pro uzavření manželství touto formou. 

Registrované partnerství lze uzavřít před příslušným matričním úřadem v kraji, kde má alespoň jedna z osob vstupujících do partnerství trvalý pobyt. V hlavním městě Praze je tímto příslušným matričním úřadem Úřad městské části Praha 1.

Úřad MČ Praha 2 má obřadní síň v budově Novoměstské radnice na Karlově náměstí. K dispozici je zde pro každou svatbu 6 parkovacích míst přímo před radnicí, určených pro účastníky svatebního obřadu po dobu jeho trvání. V obřadní síni je možnost přednesu živé varhanní hudby. Služba fotografa či videokameramana je zajištěna na základě předchozí objednávky.

Termíny pro uzavření manželství na Novoměstské radnici
Před Úřadem městské části Praha 2 lze uzavřít manželství na Novoměstské radnici ve dnech stanovených k obřadům: v měsíci květnu každý pátek, v ostatních měsících první a třetí čtvrtek v měsíci a každý pátek (mimo svátky). Od měsíce června do měsíce září lze uzavřít manželství také první nebo třetí sobotu v měsíci. Uzavření manželství v sobotu, a také v jiný den, než který je stanoven jako den obřadní, je možné povolit na žádost snoubenců a podléhá správnímu poplatku 1000,- Kč.

Dalšími obřadními místy jsou Viniční altán a Pavilon v Havlíčkových sadech,  konání obřadu na těchto místech podléhá správnímu poplatku 1000,- Kč.
 

Přehled svatebních termínů na rok 2019 – Viniční altán

Leden

Pá 4. 1.

Pá 18. 1.

 

 

Únor

Pá 1. 2.

Pá 15. 2.

 

 

Březen

Pá 1. 3.

Pá 15. 3.

Čt 28. 3. 

 

Duben

Čt 4. 4.

Čt 11. 4.

Pá 12. 4.

Čt 25. 4.

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

 

 

 

 

Říjen

 

 

 

 

Listopad

 

 

 

 

Prosinec

 

 

 

 

Vzhledem k plánování předpokládané rekonstrukce Viničního altánu jsou termíny pro svatební obřady prozatím otevřeny do měsíce dubna 2019.


Přehled svatebních termínů na rok 2019 – Pavilon
 

Leden

Pá 11. 1.

Pá 25. 1.

 

 

 

 

Únor

Pá 8. 2.

Pá 22. 2.

 

 

 

 

Březen

Pá 8. 3.

Čt 14. 3.

Pá 22. 3.

 

 

 

Duben

Pá 5. 4.

Čt 11. 4.

Čt 18. 4.

Pá 26. 4. 

 

 

Květen

Čt 2. 5.

Pá 10. 5.

Čt 16. 5.

Pá 24. 5.

Čt 30. 5.

 

Červen

Pá 7. 6.

Čt 13. 6.

Pá 21. 6.

Čt 27. 6.

So 29. 6.

 

Červenec

Čt 4. 7.

Pá 12. 7.

Pá 19. 7.

Čt 25. 7.

So 27. 7.

 

Srpen

Pá 2. 8.

Čt 8. 8.

Pá 16. 8.

Čt 22. 8.

So 24. 8.

Pá 30. 8.

Září

Čt 5. 9.

So 7. 9.

Pá 13. 9. 

Čt 26. 9. 

Pá 27. 9. 

 

Říjen

Pá 4. 10.

Čt 10. 10.

Pá 18. 10.

Čt 24. 10.

 

 

Listopad

Pá 1. 11.

Pá 15. 11.

 

 

 

 

Prosinec

Pá 6. 12.

 

 

 

 

 

Upozorňujeme snoubence, že parkování v Havlíčkových sadech není zajištěno, a že do areálu Havlíčkových sadů je zakázán vjezd všech vozidel, výjimky z tohoto zákazu se pro svatební obřady neudělují. Žádáme snoubence, aby respektovali přírodní charakter místa, které si k uzavření manželství právě z tohoto důvodu vybrali, a aby o uvedených okolnostech předem informovali také ostatní účastníky svého svatebního obřadu.

Ke svatebnímu obřadu je třeba se dostavit o 15 minut dříve. Před obřadem se snoubenci i svědci prokáží platným občanským průkazem.
Oddací list se vyzvedává osobně na matrice. Přesné datum, kdy bude oddací list k vyzvednutí, vám sdělí matrikářka v den obřadu. Lze jej též po dohodě zaslat na adresu jednoho ze snoubenců.

 

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem


Vysvědčení vydá na žádost občana nebo na žádost bezdomovce, který má povolen pobyt na území České republiky podle zvláštních právních předpisů, matriční úřad podle místa trvalého pobytu, popřípadě posledního trvalého pobytu občana na území České republiky před odchodem do ciziny, a pokud takový pobyt nikdy neměl, Úřad městské části Praha 1. Zdržuje-li se občan trvale v cizině, může mu vysvědčení vydat i zastupitelský úřad České republiky.

K žádosti o vydání vysvědčení žadatel předkládá

 • a) občanský průkaz, cestovní pas nebo povolení k pobytu pro cizince
 • b) rodný list
 • c) výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu
 • d) výpis z evidence obyvatel o osobním stavu
 • e) úřední doklad o bydlišti a o osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině
 • f) pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela
 • g) úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení, není-li tato skutečnost patrna z předložených matričních dokladů

Vysvědčení se vydává na předepsaném tiskopise a platí 6 měsíců ode dne jeho vydání.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Matriční události (sňatky, narození a úmrtí), které se staly na území celé Prahy v letech 1900–1949, jsou zapsány v matričních knihách, uložených u Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 18, o duplikáty matričních dokladů  z uvedených ročníků je nutno žádat na matrice tohoto úřadu.

 

SPRÁVNÍ POPLATKY:

 • 3000,- Kč – uzavření manželství mezi cizincem s jiným než trvalým pobytem na území České republiky a českým státním občanem bez trvalého bydliště na území České republiky, cizinci s jiným než trvalým pobytem na území České republiky nebo českými státními občany bez trvalého bydliště na území České republiky
 • 2000,- Kč – uzavření manželství mezi českým státním občanem s trvalým bydlištěm na území České republiky a českým státním občanem bez trvalého bydliště na území České republiky, českým státním občanem bez trvalého bydliště na území České republiky a cizincem s trvalým pobytem na území České republiky, českým státním občanem s trvalým bydlištěm na území České republiky a cizincem s jiným než trvalým pobytem na území České republiky nebo cizincem s trvalým pobytem na území České republiky a cizincem s jiným než trvalým pobytem na území České republiky
 • 1000,- Kč – povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost
 • 500,- Kč – vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem

S konkrétními dotazy se lze obracet na pracovnice matriky manželství.

 

 

Zveřejněno: 13.08.2018 – webadmin@praha2.cz   |   Aktualizováno: 18.02.2019 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout