Memorandum o dopravní spolupráci podepsalo už devět městských částí Prahy

 

 TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Memorandum o dopravní spolupráci podepsalo už devět městských částí Prahy

 

V úterý 25. června se na Novoměstské radnici sešli zástupci devíti pražských městských částí, aby podepsali memorandum o spolupráci v oblasti dopravy. Iniciátorem byla už v roce 2016 Praha 2 a její místostarosta pro dopravu Jan Korseska. Tehdy podepsaly memorandum Prahy 1, 2, 3 a 9, o rok později přistoupila „desítka“. Dnes podepsaly memorandum všechny „velké“ městské části kromě Prahy 7.

V rámci své činnosti se radnice těchto částí hlavního města potýkají s obdobnými problémy, ať již jde o otázky týkající se MHD, stavební činnosti či samotné dopravy. Většinou jsou to témata vyžadující spolupráci a jednání s Magistrátem hlavního města Prahy. Koordinace a výměna informací a zkušeností je tak velice důležitá. Z tohoto důvodu se městské části rozhodly vytvořit společné memorandum o spolupráci, díky němuž mohou snáze prosazovat své střednědobé a dlouhodobé plány.

„Městské části se dohodly koordinovat své postupy v rámci městské hromadné dopravy hlavního města, tedy trasování jednotlivých spojů, jejich návaznost, intervaly a propojení, vyměňovat si zkušenosti s provozem Zón placeného stání, jejichž podoba je nám určena magistrátem, a podobně,“ uvedl iniciátor memoranda, místostarosta Prahy 2 Jan Korseska. Mezi dalšími věcmi zmínil, jako již v minulosti, například humanizaci Severojižní magistrály či dobudování městského silničního okruhu.

Městské části se podpisem Memoranda zavazují k tomu, že si budou vzájemně poskytovat odbornou a jinou pomoc, což už se samozřejmě v praxi roky děje, nyní je to však i písemně deklarováno. Zatímco přistoupení Prahy 10 řešil v roce 2017 pouze dodatek k původnímu memorandu, nyní bylo podepsáno zcela nové, a to z důvodu řady personálních povolebních změn na radnicích městských částí.

 

 

 

 

 

 

 

Zprávu zpracoval odbor Kancelář starostky a vnějších vztahů ÚMČ Praha 2.

Další podrobnosti: Mgr. Ilona Chalupská, vedoucí odboru Kancelář starostky a vnějších vztahů,

tel.: 236 044 282, mobil: 724 727 224, e-mail: ilona.chalupska@praha2.cz.

Zveřejněno: 25.06.2019 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout