Multifunkční hřiště Na Smetance bylo slavnostně otevřeno

 


 

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

 

Multifunkční hřiště Na Smetance bylo slavnostně otevřeno

 

Ve středu 6. listopadu ve 13 hodin došlo k dlouho očekávanému slavnostnímu otevření nového multifunkčního hřiště v areálu ZŠ a MŠ Na Smetance. To bylo přes mnohé překážky zprovozněno po více jak roční výstavbě.

 

Nové hřiště bude mít široké spektrum využití. Budou jej využívat jak žáci ZŠ a MŠ Na Smetance při hodinách tělesné výchovy a mimoškolních aktivitách, tak i žáci ostatních základních a mateřských škol v Praze 2. Ve večerních hodinách a o víkendech bude sportoviště využíváno širokou veřejností.

Projekt vznikl v souladu s územním plánem na místě, kde v minulosti sportoviště roky existovalo. Je situován na ploše, která vznikla na konci války vybombardováním původního objektu. Původní cena stavby 25 652 000 Kč musela být nakonec navýšena na 30 261 228 Kč včetně DPH, kdy na financování využila městská část investiční dotaci z rozpočtu hlavního města Prahy ve výši 16 000 000 Kč.

Podle Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy chybí ve městě 22 % sportovních a rekreačních ploch, kdy nejhůře je na tom právě Praha 2, Praha 17 a Praha 1. Průměrné stáří sportovišť v ČR je navíc 48 let, jsou tedy mnohdy zastaralá a jejich provoz je ekonomicky náročný. Praha 2 realizací tohoto významného projektu jednoznačně pokračuje v plnění svého programového prohlášení, že bude rekonstruovat stávající školní budovy včetně vnitřního vybavení, budovat a rekonstruovat školní sportoviště a zařízení pro volnočasové aktivity. V letošním roce Praha 2 investovala již do několika takových projektů např. do rekonstrukce osvětlení a elektroinstalace, gastro a klimatizace MŠ Na Zbořenci, opravy dlažby a dešťové kanalizace ve dvoře ZŠ Londýnská, opravy sociálního zařízení v ZŠ Vratislavova, výměny oken v půdní vestavbě ZŠ Štěpánská a vybudování hřiště ve vnitrobloku MŠ Viničná (pobočka Trojická).

Budování hřiště provázely od samého začátku značné komplikace v podobě právních obstrukcí různých občanských a ekologických aktivit. Odpůrci projektu se snažili stavbě zabránit všemi možnými způsoby včetně vznesení námitky podjatosti celého úřadu městské části i starostky v řízení o povolení kácení náletových dřevin a podání žaloby proti rozhodnutí o povolení kácení.

Mám tu čest předat jménem Prahy 2 dětem jejich dlouho očekávané hřiště. Nestál bych tu, nebýt zásluhy paní ředitelky, mých kolegů radních i ostatních pracovníků městské části a samozřejmě nebýt zhotovitelů, projektantů a technického dozoru. Těm všem patří obrovské poděkování, že šli za svým navzdory všem překážkám,“ řekl v úvodu dnešního slavnostního otevření místostarosta Prahy 2 Jan Korseska.

Z nového hřiště měli nakonec tu úplně největší radost školáci, kteří sportoviště hned vyzkoušeli a sehráli tam za bouřlivého fandění diváků zkrácené utkání v malé kopané.

„Jsem moc ráda, že se podařilo hřiště i přes mnohé těžkosti, které celý proces provázely, přece jenom alespoň provizorně dokončit a naši žáci tak získali dlouho očekávaný prostor pro sportování. To, že se nachází přímo v areálu školy, zjednoduší a zkvalitní výuku tělesné výchovy a nabídne i široké využití pro další mimoškolní činnost,“ dodala na závěr spokojeně ředitelka školy Na Smetance Hana Vítová.

 

 

 

 

Zprávu zpracoval odbor Kancelář starostky a vnějších vztahů ÚMČ Praha 2. Další podrobnosti: Mgr. Andrea Zoulová, tisková mluvčí, odbor Kancelář tajemníka, tel.: 236 044 231, mobil: 731 553 188, e-mail: andrea.zoulova@praha2.cz.

Zveřejněno: 06.11.2019 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout