Na území Prahy 2 se daň za bydlení zvyšovat nebude

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Na území Prahy 2 se daň za bydlení zvyšovat nebude

 

Praha 2 se vyjádřila odmítavě k navýšení daně z nemovitosti okamžitě, když vedení hlavního města s tímto návrhem oslovilo městské části. I nyní se řadí k těm, kdo navýšení neschvalují. „Daň z nemovitosti je platba obyvatel obcím za služby, které jim radnice poskytují. Její zvýšení by však mělo být kompenzováno snížením jiných daňových zatížení. Majitelé nemovitostí nemohou být rukojmím a platit vyšší daň za to, že něco vlastní. Jen proto, že například magistrát není schopen změnit své finanční vztahy k městským částem a slibuje do budoucna i nižší podporu městským částem,“ uvedl Jan Korseska, místostarosta Prahy 2 pro oblast financí.

Pražští zastupitelé schválili včera systém, podle nějž budou v řadě městských částí lidé platit za své nemovitosti více peněz, a to od příštího roku. „Nepotřebujeme navyšovat naše příjmy tím, že zvedneme daně z nemovitosti. Potřebujeme změnit finanční vztahy s magistrátem. Magistrát a stát na městské části převádí spoustu agend, ale finanční prostředky nikoli. Proč se rozděluje do městských částí pouze osm procent z rozpočtového určení daní, a to pouze formou predikce? Proč musí městské části doplácet z vlastních zdrojů na výkon přenesené státní správy? Kdy budou městským částem refundovány finanční prostředky na zvyšování platů, o kterých populisticky rozhodne vláda? To jsou témata, která by se měla řešit,“ říká místostarosta Jan Korseska.

O návrhu obecně závazné vyhlášky o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí jednala Rada MČ Praha 2 již 24. června, kdy navrhla, aby výše odváděných daní z nemovitostí zůstala nezměněna. „Jsme konzervativní městskou částí, rozpočty máme dlouhodobě s vyrovnaným hospodařením a jako pravicová radnice zvyšování daní obecně odmítáme,“ dodal Korseska.

 

Zprávu zpracoval odbor Kancelář starostky a vnějších vztahů ÚMČ Praha 2.

Další podrobnosti: Mgr. Ilona Chalupská, vedoucí odboru Kancelář starostky a vnějších vztahů,

tel.: 236 044 282, mobil: 724 727 224, e-mail: ilona.chalupska@praha2.cz.

Zveřejněno: 20.09.2019 – veronika.simkova@praha2.cz
Vytisknout