Neklanova 2/56, veřejná soutěž 7. 10. 2019 od 16.00 hod.

MCP2/323434/2019/OMI-OB/Zav

NÁJEM BYTU - JEDNOKOLOVÁ SOUTĚŽ

Městská část Praha 2 oznamuje záměr pronajmout byt v souladu s „Pravidly veřejné soutěže o nájem obecních bytů“ schválenými usnesením Rady městské části Praha 2 č. 447 ze dne 15. 7. 2019

Číslo veřejné soutěže III./2019 -  3. byt ze 7

Termín konání veřejné soutěže: 7.10.2019 od 16.00 hod.

Místo konání soutěže: Úřad MČ Praha 2, zasedací sál ZMČ, místnost č. 614 (6. patro)

Variabilní symbol pro složení kauce bezhotovostním převodem: 7703197777

Pronajímatel bytu: MČ Praha 2

Adresa bytu: Neklanova 2/56 

Výměra, podlaží, kvalita bytu:  celková plocha 63,36 m2 z toho 1,64 m2 balkón (kuchyň, 2 pokoje, předsíň, spíž, koupelna, WC)

    2. nadzemní podlaží (1. patro), dům bez výtahu

    číslo bytu 4, byt standardní

Způsob vytápění bytu:    plynové etážové topení (energetická náročnost– třída F)

Nájemci je k dispozici:  dvorek

Vyvolávací cena (výše nájemného bez služeb): 9.800,-  Kč

Informativní rozpis záloh na služby pro 1 osobu v roce 2018

vodné  300,-   Kč/osobu/měsíc

odpad  100,-   Kč/osobu/měsíc

elektřina spol. prostor  50,-   Kč/osobu/měsíc

komíny  30,-   Kč/byt. jednotku/měsíc

STA  30,-   Kč/byt. jednotku/měsíc

__________________________________________________________________________________________

Městská část Praha 2 upozorňuje, že

1. nabídnuté nájemné, které v soutěži zvítězí, je závazné po celou dobu trvání nájemní smlouvy

2. nájemní smlouva se uzavírá na dobu 2 let bez nároku na prodloužení. S ohledem na  plánovanou celkovou rekonstrukci domu, v němž se soutěžený byt nachází, je případné prodloužení nájemní smlouvy možné pouze na základě dohody nájemce s pronajímatelem po uplynutí doby nájmu a nebude se řídit „Pravidly veřejné soutěže o nájem obecních bytů“. Nájemce na prodloužení nájemní smlouvy po uplynutí sjednané doby nájmu nebude mít nárok.

3. pro účast v soutěži je nutno složit kauci ve výši 30.000,- Kč (nebo 1.000,- Kč v případech stanovených Pravidly) před konáním veřejné soutěže, a to:

a) v pokladně Úřadu MČ Praha 2 nejpozději do 15:00 hod. v den konání soutěže; nebo

b) bankovním převodem na účet MČ Praha 2 č. 9021-2000758339/0800 pod variabilním symbolem 7703197777 a zároveň zaslat e-mailovou zprávu na adresu aukce@praha2.cz v souladu s Pravidly veřejné soutěže za účelem identifikace platby, to vše nejpozději 5 dnů před konáním soutěže.

 

Termíny prohlídky bytu:    zajistí Správa nemovitostí Praha 2, a.s.,

se sídlem Praha 2, Sokolská 18

ve čtvrtek 26.9.2019 v 9.00 hodin,

ve čtvrtek 3.10.2019 ve 14.00 hodin

Veřejná soutěž a podmínky účasti na soutěži se řídí „Pravidly veřejné soutěže o nájem obecních bytů“

(informace i na www.praha2.cz)

Městská část Praha 2 si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní smlouvu s vítězným zájemcem, rozhodne li tak Rada městské části Praha 2.

 

Datum zveřejnění: 20.9.2019   Ing. Michael G r u n d l e r      místostarosta

  pro oblast správy majetku

 

 

 

Zveřejněno: 19.09.2019 – veronika.simkova@praha2.cz   |   Aktualizováno: 19.09.2019 – veronika.simkova@praha2.cz
Vytisknout