Neklanova 56/2, veřejná soutěž 2. 3. 2020 od 16:00 hodin

MCP2/045354/2020/OMI-OB/Zav

NÁJEM BYTU – JEDNOKOLOVÁ SOUTĚŽ

Městská část Praha 2 oznamuje záměr pronajmout byt v souladu s „Pravidly veřejné soutěže o nájem obecních bytů“ schválenými usnesením Rady městské části Praha 2 č. 447 ze dne 15. 7. 2019

Číslo veřejné soutěže I./2020 –2. byt z 9

Termín konání veřejné soutěže: 2. 3. 2020 od 16.00 hod.

Místo konání soutěže: Úřad MČ Praha 2, zasedací sál ZMČ, místnost č. 614 (6. patro)

Variabilní symbol pro složení kauce bezhotovostním převodem: 7701207777

Pronajímatel bytu: MČ Praha 2

Adresa bytu: Neklanova 2/56 

Výměra, podlaží, kvalita bytu:  celková plocha 63,36 m2 z toho 1,64 m2 balkón (kuchyň, 2 pokoje, předsíň, spíž, koupelna, WC)

    2. nadzemní podlaží (1. patro), dům bez výtahu

    číslo bytu 4, byt standardní

Způsob vytápění bytu:    plynové etážové topení  (energetická náročnost – třída F)

Nájemci je k dispozici:  dvorek

Vyvolávací cena (výše nájemného bez služeb): 10.000,-  Kč

Informativní rozpis záloh na služby pro 1 osobu v roce 2019

-  vodné  300,-   Kč/osobu/měsíc

-  úklid  80,-   Kč/osobu/měsíc

-  odpad  80,-   Kč/osobu/měsíc

-  elektřina spol. prostor  80,-   Kč/osobu/měsíc

-  komíny  40,-   Kč/byt. jednotku/měsíc

__________________________________________________________________________________________

Městská část Praha 2 upozorňuje, že

1. nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 9 měsíců s notářským zápisem viz. „Pravidla veřejné soutěže o nájem obecních bytů“ (text nájemní smlouvy je zveřejněn na internetových stránkách Úřadu MČ Praha 2)

2.  nájemní smlouva se uzavírá na dobu 2 let bez nároku na prodloužení. S ohledem na  plánovanou celkovou rekonstrukci domu, v němž se soutěžený byt nachází, je případné prodloužení nájemní smlouvy možné pouze na základě dohody nájemce s pronajímatelem po uplynutí doby nájmu a nebude se řídit „Pravidly veřejné soutěže o nájem obecních bytů“. Nájemce na prodloužení nájemní smlouvy po uplynutí sjednané doby nájmu nebude mít nárok.

3. pro účast v soutěži je nutno složit kauci ve výši 30.000,- Kč (nebo 1.000,- Kč v případech stanovených Pravidly) před konáním veřejné soutěže, a to:

a) v pokladně Úřadu MČ Praha 2 nejpozději do 15:00 hod. v den konání soutěže; nebo

b) bankovním převodem na účet MČ Praha 2 č. 9021-2000758339/0800 pod variabilním symbolem 7701207777 a zároveň zaslat e-mailovou zprávu na adresu aukce@praha2.cz v souladu s Pravidly veřejné soutěže za účelem identifikace platby, to vše nejpozději 5 dnů před konáním soutěže.

 

Termíny prohlídky bytu:    zajistí Správa nemovitostí Praha 2, a. s.,

se sídlem Praha 2, Sokolská 18

ve čtvrtek 20. 2. 2020 od 8.00 do 8.30 hodin,

ve čtvrtek 27. 2. 2020 od 8.00 do 8.30 hodin

Veřejná soutěž a podmínky účasti na soutěži se řídí „Pravidly veřejné soutěže o nájem obecních bytů“

(informace i na www.praha2.cz)

Městská část Praha 2 si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní smlouvu s vítězným zájemcem,
rozhodne-li tak Rada městské části Praha 2.

 

Datum zveřejnění: 10. 2. 2020  Ing. Michael G r u n d l e r      místostarosta

   pro oblast správy majetku

 

 

Zveřejněno: 07.02.2020 – webadmin@praha2.cz   |   Aktualizováno: 07.02.2020 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout