Některé sbírky na pomoc obětem záplav

Oblastní spolek ČČK, Koubkova 1, Praha 2 pořádá sbírku na pomoc postižených povodněmi. Kontakt: pí Polachová, tel.: 0602/645 159
Arcidiecézní charita Praha, Londýnská 44, Praha 2 zřídila od 13. 8. do odvolání Arcidiecézní krizové centrum na adrese Londýnská 44, Praha 2, kontaktní telefon 24 24 65 19 (73). Charita také vyhlásila sbírkové konto 350000749011/0100 Komerční banka Praha 2. Finanční prostředky určené na tuto pomoc lze odevzdávat též v hotovosti v Arcidiecézním krizovém centru Londýnská 44, Praha 2
Finanční sbírka fondu humanity Českého červeného kříže: 10030-7334-011/0100, variabilní symbol 300
Hlavní město Praha zřídilo konto u První městské banky: 777 777 0700/6000
Sbírka ADRA „Pomáhat může každý": 2444 2444/0300, variabilní symbol 444
Vládní účet na pomoc postiženým: 9025 001/0710, variabilní symbol 2002, konstantní symbol pro bezhotovostní platby 558, pro platby v hotovosti 379.
Humanitární sbírka - Povodně v ČR občanské sdružení Občanská iniciativa pro Evropskou unii: bankovní konto u ČSOB, pobočka Praha 10, Eden, Kodaňská 48, číslo účtu: 777555777/0300
Žlutá linka Českého Telecomu: prostřednictvím speciální linky: 0900/60 90 40. Volání na Žlutou linku je zpoplatněno částkou 60 Kč za minutu. Prostředky, které budou tímto způsobem vybrány, budou poukázány na sbírkové konto SOS povodně společnosti Člověk v tísni při ČT.
Městské části Praha 2 a Praha 3 pořádají u příležitosti Vinohradského vinobraní veřejnou sbírku ve prospěch odstranění následků způsobených letošní povodní. Smyslem sbírky je pomoci občanům Velké Chuchle, jejichž problémy sice neleží ve středu zájmu sdělovacích prostředků, ale kde adresnou pomoc o to více potřebují. Na území Prahy 2 se bude sbírka konat v hlavní budově ÚMČ Praha 2, (nám. Míru 20) ve dnech 23. - 26. 9. 2002 a 29. - 30. 9. 2002 a po dobu konání 6. ročníku Vinohradského vinobraní budou ve dnech 27. - 28. 9. 2002 od 12:00 do 21:00 příspěvky shromažďovány ve dvou pokladničkách umístěných na náměstí Míru (Praha 2) a na náměstí Jiřího z Poděbrad (Praha 3). Na závěr vinobraní bude výtěžek sbírky formálně předán starostovi Velké Chuchle. Do sbírky můžete přispět během vinobraní nebo již nyní převodem na účet číslo: 86-8971050277/0100 který byl pro tento účel zřízen.    

Zveřejněno: 04.09.2002 – support@publix.cz
Vytisknout