Vážení občané,
zde můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 2 a Úřadu Městské části Praha 2. Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zástupcem samosprávy či zaměstnancem Úřadu MČ Praha 2. Dovolujeme si vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy zodpovídány nebudou. Taktéž nebudou zodpovězeny dotazy s uvedenou neplatnou e-mailovou adresou.
Je-li váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku. Kontaktní údaje na jednotlivé členy Rady MČ Praha 2 jsou uvedeny na našich webových stránkách.

 

Téma Řadit podle data
Obsahuje text:

Pro vložení otázky nejdříve zvolte téma

*  
*  
   
 
*  


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: e-koloběžky (Pavel Řezáč 13.11.2019 14:38) – Obecné téma
  Budete to konečně řešit? Já se domnívám, že e-koloběžka na chodníku je:
  -nedovolené parkování
  -černá skládka
  -ohrožení bezpečnosti
  (není ztráta/nález)
  Úřad MČ musí řešit. Má městskou policii, Komwag.
  Má k dispozici parkoviště odtažených aut - tam si majitel vyzvedne odklizené koloběžky po zaplacení odvozu/odtahu a parkovného.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 13.11.2019 14:52)

   Dobrý den,

   ÚMČ Praha 2 nemá Městskou policii, ta je zřizovaná hl. m. Prahou a také ji hl. m. Praha řídí, odtahové parkoviště je k dispozici Správě služeb hl. m. Prahy a ne ÚMČ Praha 2, firma Komwag není zřízena pro odtahy, ty jsou plně v kompetenci Správy služeb hl. m. Prahy. Poslední informaci kterou máme je, že hl. m. Praha připravuje zásady pro pohyb a stanicování elektrokoloběžek. Městská část Praha 2 nikdy neodsouhlasila pohyb elektrokoloběžek na svém území, pokud nebudou splněny podmínky, které jsme stanovili - a ty splněny nebyly.

   S pozdravem

   Josef Gál

   vedoucí odboru

   dopravy a územního rozvoje

 • Otázka: Výkop na Palackého náměstí (Vaculíková 13.11.2019 7:02) – Obecné téma
  Dobrý den,
  již několik týdnů "zkrášluje" Palackého náměstí před budovou Min. zdravotnictví výkop přesně v prostoru tramvajové zastávky. Výkop je obehnaný zábradlím a zapadaný silnou vrstvou listí a v tomto stavu je od počátku. Znáte důvod, proč se tam výkop objevil a jak dlouho tam ještě cestujícím bude překážet?
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 13.11.2019 8:41)
   Dobrý den, paní Vaculíková,

   velmi pravděpodobně jde o budování pilotního testovacího prototypu zastávkového přístřešku a zábradlí, jež má vytvořit nový mobiliář. Akci zastřešuje Magistrát hl. m. Prahy a Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy. 
   Zkuste se, prosím, obrátit na IPR, Kancelář komunikace, Vyšehradská 57, tel.: 723 063 887.

   Hezký den,

   Petr Tomíšek
   webadmin
 • Otázka: Vyhrazený pruh pro IZS na magistrále (Jiří 07.11.2019 13:24) – Doprava
  Dobrý den,
  mohli byste se s Magistrátem domluvit a vyhradit jeden pruh na magistrále ve směru do centra pro složky IZS (sanitky, policie, hasiče)?
  Od zavedení semaforů ve Wenzigově ulici je Legerova v úseku Boženy Němcové-Wenzigova trvale na stupni 5 a záchranáři nemají kudy projet. Opakuje se to každých pár minut, včetně houkání atd., nehledě na značné exhalace v tříproudé silnici v relativně úzké ulici. V takovém prostředí máme bydlet? Úprava na 2 pruhy pro dopravu a jeden pro IZS by řešila jak problém s exhalace, tak i se sanitkami. Pacientům jde často o život a potřebují se dostat do nemocnice co nejrychleji.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 11.11.2019 13:32)

   Dobrý den,

   městská část Praha 2 dlouhodobě usiluje o úpravu ulic Sokolská a Legerova tak, aby došlo ke zklidnění automobilového provozu. V roce 2008 byla vypracována studie k zahloubení SJM, ale bohužel má hlavní město spoustu jiných projektů, které považuje za důležitější. Vyhrazení jednoho pruhu pro MHD a IZS není řešení, které by situaci řešilo. Dnes již jsou jasná pravidla, jak vytvořit pruh pro průjezd IZS, ale řidiči je nemají příliš vžitá.

   Pokud nebude vůle řešit problém SJM v širších souvislostech, tak jsme i nadále ve slepé uličce.

   Asi jsem Vás moc nepotěšil, ale jsou to fakta.

   S pozdravem

    

   Jan Korseska

   Místostarosta pro oblast financí, investic a dopravy

 • Otázka: Slezská ulice a nedostatečná šířka chodníku (Marek Turnovec 07.11.2019 21:53) – Doprava
  Dobrý den,

  dnes se pokusím být co nejstručnější. Slezská ulice, mezi Budečskou a Sázavskou. Viz fotografie.

  Co má toto znamenat? Jak je možné povolit výkop tak, aby byl přímo v místě tohoto citylightu a to tak, že nezůstává z chodníku na průchod snad ani metr?

  Mimochodem, proč tam tento citylight vůbec musí být? On ten chodník tam i za normálních okolností tak široký není. Kdo na něm vydělává? Může Praha 2 iniciovat jeho odstranění?

  Děkuji.

  S pozdravem

  Marek Turnovec

   
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 8.11.2019 8:49)

   Dobrý den,

   na Vaše upozornění jsme zahájili místní šetření a zjistili jsme, že se jedná o havárii na inženýrské síti. V případě havárie vedení není pro nezbytné práce k bezprostřednímu odstranění této havárie potřebné předchozí povolení ke zvláštnímu užívání. Vlastník vedení je povinen neprodleně oznámit správci dotčené komunikace (TSK hl. m. Praha, a. s.) provedení prací, jejich místo alespoň provizorně označit a zabezpečit a zajistit následné uvedení dotčeného úseku do původní stavu.
   Havárii je třeba bezodkladně (písemně) oznámit správci komunikace TSK hl. m. Praha, a. s. Správce komunikace poté uvědomí zdejší silniční správní úřad o provedení nezbytných prací v tělese pozemní komunikace a ten na základě oznámení havárie vlastníkem vedení a následnému vyjádření správce komunikace vydá dodatečné povolení zvláštního užívání z důvodu havárie.
   Dnes by měl být průchod obnoven. Co se týče citilight, předávám na MHMP, neboť tyto reklamy nebyly nikdy s městskou částí konzultovány a jsou povolovány a umístěny na základě smlouvy mezi hl. m. Prahou a provozovatelem reklamy.

   S pozdravem

   Josef Gál

   vedoucí odboru

   dopravy a územního rozvoje

 • Otázka: Soutěž bytů za smluvní nájemné (Matěj Tyč 16.10.2019 17:04) – Bydlení
  Dobrý den,

  chtěl bych se zeptat, zda se bude konat další veřejná soutěž bytů za smluvní nájemné, případně kdy zhruba by to mohlo být?

  Děkuji za odpověď a přeji hezký den.

  S pozdravem,

  Matěj Tyč
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 31.10.2019 13:44)
   Dobrý den,

   zatím není znám žádný termín veřejné soutěže bytů za smluvní nájemné. Sledujte proto, prosím, webové stránky http://urad.praha2.cz/Volne-byty, kde se informace o bytech vyvěšují minimálně 14 dní před soutěží.

   Hezký den,

   Petr Tomíšek,
   webadmin
 • Otázka: Londýnská ul. - zákaz stání (havárie vody) (Kateřina Štefečková 22.10.2019 12:07) – Doprava
  Dobrý den, LONDÝNSKÁ ulice (úsek Rumunská-Jugoslávská)- před týdnem se tu objevily zákazy stání "havárie vody". Za ten týden se do země ani nekoplo, na cedulích žádné datum... Zablokovaných je cca 10 parkovacích míst. Jak dlouho tu bude ještě trvat omezení parkování, aniž by se něco dělo? Předem díky za odpověď.
   
  • Odpověď: (Veronika Šimková (Admin_P2) 24.10.2019 8:21)

   Dobrý den,
   probíhala zde kontrola vodoměrů a na kohoutech, které jsou pod zemí stála vozidla, která znemožňovala tuto kontrolu provádět. Byly sem ze strany PVK umístěny dopravní značky, které odvezou a i tak, bylo naším odd. dopravy nahlášeno na TSK, aby se značky odstranily.

   S pozdravem

   Josef Gál
   vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

 • Otázka: stížnost na stav parkování Praha 2 (Rösslerová Regina 22.10.2019 11:19) – Zóna placeného stání
  Dobrý den, obracím se na Vás se stížností ohledně parkování na Pze 2, které je opravdu tragické. V odpoledních a večerních hodinách v podstatě pro valnou většinu platících rezidentů nemožné. Vzhledem k tomu, že zde máme převážně smíšené zóny, mimo Moravské ul. která zůstala modrá, není opravdu šance zaparkovat. Situaci velmi zhoršují výkopové práce. Chápeme, že ty jsou potřeba, ale uvítali bychom, pokud by došlo k omezení možnosti parkování návštěvníky a tím usnadnění parkování rezidentům. Též by stálo za to, přehodnotit počet míst placeného stání, vrátit rezidentům aspoň jednu stranu ulice např. Kladské. Děkuji předem za odpověď.
  • Odpověď: (Veronika Šimková (Admin_P2) 23.10.2019 16:12)

   Dobrý den,
   v oblasti  Moravské od ulice Sázavská po ulici Francouzská je převaha modrých rezidentních zón nad návštěvnickými, navíc v modrých zónách je přeškrtnut symbol telefonu, takže se zde nedá parkovat přes virtuální hodiny a tyto slouží až do konce roku pouze rezidentům a fialové zóny jsou v této oblasti pro návštěvníky pouze přístupné až po zaplacení parkovacího oprávnění po dobu 24 hod.

   Problém je, že není vizuální kontrola (parkovací karty), jako byla dříve, ale městská část Praha 2 není zřizovatelem ani provozovatelem zón placeného stání.

   S pozdravem

   Josef Gál
   vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

 • Otázka: Parkování na chodníku před ZŠ Na Smetance (Jan Czerný 13.10.2019 23:02) – Obecné téma
  Považujete to za normální a přípustné?
   
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 15.10.2019 9:15)

   Dobrý den,

   jedná se o dopravní přestupek, který je plně v kompetenci obou policií a nikoliv městské části. Předáváme k přímému vyřízení.

   S pozdravem

   Josef Gál

   vedoucí odboru

   dopravy a územního rozvoje

 • Otázka: osvětlení nového přechodu na Jiřího z Poděbrad (Karel Jech 20.09.2019 12:51) – Doprava
  Dobrý den, při zřízení přechodu pro chodce na náměstí Jiřího z Poděbrad směrem k Mánesově ulici bylo opomenuto osvětlení (přesvětlení) tohoto přechodu. Řidiči jedoucí ulicí Slavíkovou směrem k Vinohradské peojedou osvětleným (přesvětleným) přechodem pro chodce v úrovni vietnamské restaurace a přijedou k novému, zcela tmavému přechodu u ulice Mánesova. To může být nebezpečné pro špatně viditelné chodce. Prosím o nápravu.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 15.10.2019 9:01)

   Vážený pane Jechu,

   od ÚMČ Praha 2 jsme obdrželi Váš podnět týkající se osvětlení nového přechodu v ul. nám. Jiřího z Poděbrad. Tato akce byla realizována a financována hl. m. Prahou na základě žádosti MČ Praha 3, požadavek na přisvětlení přechodu nebyl součástí. Příprava projektové dokumentace byla následně projednána i se zástupci MČ Praha 2 i Praha 3 (jedná se o rozhraní těchto městských částí), avšak požadavek na doplnění přisvětlení nebyl vznesen ani během projednávání. Pakliže se na nás opětovně obrátí s žádostí o jeho doplnění, jsme připraveni situaci řešit. Bude však nutné zahájit novou akci a zpracovat dokumentaci pro přisvětlení přechodu pro chodce, což s sebou nese časovou i finanční náročnost.

    

   S pozdravem

    

   Ing. Martin Havelka

   specialista rozvoje dopravy

    

   HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

   MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

   Odbor dopravy

 • Otázka: Zákaz zastavení jaromírova (Jan Konečný 10.10.2019 14:16) – Doprava
  Dobrý den, v Jaromírově ulici, zhruba před číslem popisným 60, jsou dvě přenosné značky zákaz zastavení a spolu s nimi i dvě zábrany. Jsou tam už několik týdnů a průběžně se pohybují sem tam a zabírají místo od 1 do 15 metrů. Otázka zní, proč tam tyto značky jsou a jak dlouho tam budou? Díky J.K.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 10.10.2019 14:51)

   Dobrý den, pane Konečný

   na komunikaci Jaromírova, Praha 2, je místně příslušným silničním správním úřadem Magistrát hl. m. Prahy, Odbor pozemních komunikací a drah, oddělení silničního správního úřadu. V této věci se tedy prosíme obraťte přímo na jejich silniční správní úřad.

    

   S pozdravem

   Marek Šebestík

   odbor dopravy a územního rozvojeVytisknout