Vážení občané,
zde můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 2 a Úřadu Městské části Praha 2. Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zástupcem samosprávy či zaměstnancem Úřadu MČ Praha 2. Dovolujeme si vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy zodpovídány nebudou. Taktéž nebudou zodpovězeny dotazy s uvedenou neplatnou e-mailovou adresou.
Je-li váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku. Kontaktní údaje na jednotlivé členy Rady MČ Praha 2 jsou uvedeny na našich webových stránkách.

 

Téma Řadit podle data
Obsahuje text:

Pro vložení otázky nejdříve zvolte téma

*  
*  
   
 
*  


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: rozbité svítidlo VO (Karel Zeman 09.07.2019 2:42) – Obecné téma
  Dobrý den,přímo u prodejny Billa, Bělehradská 350/50, 120 00 Praha Vinohrady, se nachází stožár č.590295, který slouží k osvětlení přechodu pro chodce. Svítidlo je však již delší dobu rozbité. Bylo zřejmě uraženo
  nějakým vyšším vozidlem. Stožár je nepoškozen, ze svítidla však zbylo
  jen torzo s visícími vodiči.
  Thmp Praha,která v současnosti
  obhospodařuje veř. osvětlení
  mi odepsala, že tento stožár nemá ve své evidenci a odkázala mě na městskou část Praha 2. Bylo by potřeba svítidlo opravit hlavně proto,
  že slouží k osvětlení přechodu
  pro chodce.
  Děkuji
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 16.7.2019 15:37)

   Dobrý den,pane Zemane,

   přisvětlení přechodu bylo vybudováno v rámci rekonstrukce Bělehradské, bohužel se nepromítlo do evidencí majetku. Situace se řeší a předpokládáme, že v nejbližších dnech bude svítidlo opraveno.

   Hezký den,

   Petr Tomíšek
   webadmin

 • Otázka: výkopové práce ve Slezské a Budečské (Soňa Randáková 12.07.2019 10:49) – Obecné téma
  Dobrý den, zajímá mne čeho se týkají výkopové práce ve výše zmíněných ulicích a hlavně, proč se k nim přistoupilo až po nedávném vydláždění. Trochu to připomíná socialismus. Díky za odpověď.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 12.7.2019 10:58)

   Dobrý den.

   práce se týkají obnovy zastaralých inženýrských sítí které jsou již v havarijním stavu. Opětovné předláždění probíhá na náklady společnosti provádějící výkopové práce odbornou firmou k tomu určenou správcem dané komunikace. Časový harmonogram vychází z koordinací participujících správců dotčených inženýrských sítí.

    

   S pozdravem

   Marek Šebestík

   odbor dopravy a územního rozvoje

 • Otázka: koloběžky LIME (Vašta 02.07.2019 20:34) – Doprava
  Připojuji se ke mnoha stížnostem na koloběžky LIME, včera jsem byl málem sražen neobratným koloběžkářem -samozřejmě že ne ve vozovce ale NA CHODNÍKU -na I P PAVLOVA. cestou pak vidím x dalších koloběžek zaparkovaných na chdonících Prahy 2 / přes zákaz ???/ proč Městská policie na P2 zaparkované koloběžky rovnou nezabavuje ??? kolik bylo vybráno na pokutách za jízdu na chodnících a jak je možné že majitel firmy LIME nedává k dispozici MČ P2 GPS údaje ze kterých by se jasně zdokumentovalo ježdění a parkování koloběžek na P2 a doměřily se pokuty atd???
   
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 9.7.2019 14:15)

   Vážený pane,

   děkujeme za Váš podnět. Jsme rádi, že  Vám není lhostejné dění v hlavním městě, konkrétně na Praze 2 a že vnímáte, obdobně jako my, problémy, které přináší do provozu a běžného života provozování koloběžek. Městská policie upozorňovala na problémy, které může přinést provozování vozítek Segway, živelné rozšiřování  bezstanicového sdílení kol a koloběžek.

   Naši strážníci se mohou při své činnosti pohybovat jen v mezích platných právních předpisů. Podmínky pro pohyb na koloběžkách jsou prakticky shodné s podmínkami pro pohyb na jízdních kolech a dohled podle platné legislativy a postih přestupků je prioritně v gesci Policie ČR, subsidiárně rovněž působí v této oblasti i strážníci. Této problematice je ze strany Městské policie, v rámci personálních možností, věnována značná pozornost. Jen pro informaci - v prvním pololetí letošního roku strážníci v Praze odhalili a řešili 1760 přestupků této kategorie, dle početnosti nejvíce v Praze 1 a Praze 2. Jen za měsíc červen se jednalo o 480 přestupků. Strážníci a policisté mohou realizovat pouze postih konkrétního protiprávního jednání (ať už při jízdě nebo „odkládání“) vůči fyzickým osobám, a to také, jsou-li takového jednání strážníci svědky, bezezbytku činí. Činnost Městské policie v této oblasti bude samozřejmě pokračovat s tím, že očekáváme účinná opatření v oblasti legislativy, ale i například režimu stanoveném dopravním značením tak, aby se opravdu efektivně daly omezit negativní jevy spojené s tímto fenoménem.

   S pozdravem

   Bc. Václav Vozdecký

   Ředitel OŘ MP Praha 2

 • Otázka: Uzavírky v Lužické, Šumavské a blízkém okolí (Marek Turnovec 09.07.2019 13:41) – Doprava
  Dobrý den,

  proč je na začátku Lužické ulice (od Budečské) značka Zákaz vjezdu všech vozidel? S doplňkovou značkou "Mimo stavbu". Tento zákaz je tam již několik dní, zatím jsem si nevšiml, že by se tam něco stavělo, nebo ničeho jiného, co by bránilo průjezdu. Z druhé strany se do ulice vjíždět smí (značka zde dovoluje obousměrný provoz).

  Konkrétně do Šumavské ulice, ve které bydlím, je posledních několik týdnů vjezd komplikovaný až až (například ještě před dvěma týdny velký výkop na křižovatce Šumavské a Korunní).

  Také jsem si párkrát všiml, že dost řidičů takováto značení ani nerespektuje a stejně jede, kam potřebuje a popravdě, občas se jim ani moc nedivím, protože dostat se teď k některým blokům, znamená si docela dost zajíždět.

  Předem děkuji za vyjádření.

  S pozdravem

  Marek Turnovec
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 9.7.2019 13:53)

   Dobrý den.

   V uzavřených úsecích probíhají stavební práce pod povrchem vozovky, kdy se provádějí protlaky pod komunikací, které jsou následně vyplněny inženýrskými sítěmi. V době probíhajících prací jsou tyto úseky z bezpečnostních důvodů uzavřeny aby nedošlo k propadu vozovky, a je zde umožněn z druhé strany obousměrný provoz, aby nedocházelo k velkým úbytkům parkovacích kapacit. V dané konfiguraci pak může bezpečnostní zábor budit dojem zbytečnosti a neukáznění řidiči takovéto značení opravdu nerespektují. Pravdou ovšem je, že zábor se takto jeví jako neopodstatněný, jelikož faktickému průjezdu v daném úseku opravdu nic nebrání.

   S pozdravem

   Marek Šebestík

   odbor dopravy a územního rozvoje

 • Otázka: Popeláři a noční klid (Jonáš 26.06.2019 8:55) – Bydlení
  Dobrý den, rád bych Vás požádal o pomoc s nápravou rušení nočního klidu v okolí domu Máchova 9. U jednotlivých domů vyváží odpad každý den některá z firem (Komwag, Ave, Pražské služby), často i před pátou hodinou ranní. Nemluvě o strojích pro úklid psích fekálií. Nedodržování nočního klidu si u nás již vybírá daň na zdraví. Děkuji Vám za pomoc. Jonáš
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 4.7.2019 9:45)

   Vážený pane Jonáši,

   posádka sbírající psí exkrementy (motorka) vyjíždí z areálu Komwagu v časech 6:30 až 7:00 ráno, posádky svážející směsný komunální odpad nevyjíždějí před pátou hodinou ranní . Máchovu obsluhuje směsná posádka cca v časech 8-10 h. Informace jsme obdrželi od techniků, majících na starost tyto služby. Samozřejmě k pochybení dojít může, ale jsou to spíše ojedinělé případy, ne pravidelnost.

   Pokud se jedná o rušení nočního klidu, tak můžete volat hlídku městské policie, která má oprávnění v této věci konat.

   S pozdravem

   Dana Hrachová

   Odbor životního prostředí

 • Otázka: Pokuty za neoprávněné "parkování" koloběžek LIME na chodníku ? (Dan Richter 30.06.2019 17:18) – Doprava
  Před domem Podskalská 27, kde je v rozporu s kolaudačním rozhodnutím (dlouhodobé pronájmy - byty) provozován více jak 2 roky Aparthotel Riverside SPIRIT (krátkodobé pronájmy - Airbnb) "parkovaly" v neděli 30.6.2019 v 16:41 na chodníku před vchodem do Aparthotelu čtyři koloběžky LIME. Telefonicky jsem požádal městskou policii (osobní číslo 0677), aby na místo vyslala hlídku a odstranila koloběžky z chodníku, kde brání pohybu chodců a jsou překážkou pro nevidomé osoby.

  Zajímalo by mě, zda v takovýchto případech neoprávněného "parkování" koloběžek na chodníku pokutuje městská policie či MČ Praha 2 společnost Lime Network, s. r. o. například částkou 5 000,- Kč za každou nesprávně zaparkovanou koloběžku. Pokud vím, každá koloběžka LIME je vybavena GPS a sama společnost Lime Network, s. r. o. tak o nesprávném "parkování" ví. Pokutu může naúčtovat osobě, která si koloběžku půjčila.

   
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 2.7.2019 14:44)

   Dobrý den,

   děkujeme za podnět, Vaši stížnost na koloběžky jsme předali Lime.

   Ohledně pokutování se budete muset obrátit na Městskou policii hl. m. Prahy. Odbor správních agend zatím nevedl řízení o přestupku, jehož předmětem by bylo neoprávněné užívání koloběžek LIME.

   Dále bych Vás odkázal na Vaši konverzaci s vedoucím odboru dopravy a územního rozvoje, panem Gálem, se kterým jste stejnou věc široce probíral již v dubnu.

   S pozdravem

   Mgr. Josef Tesař

   Odbor dopravy a územního rozvoje

   pověřený vedoucí odd. dopravy

 • Otázka: osvětlení ulice (Lucie Tomášová 01.07.2019 2:36) – Obecné téma
  Dobrý den, již několik dní nesvítí pouliční světla dole v Korunní ulici, která částěčně rozkopaná a jsou zde i různé zábrany, takže lidé chodí raději prostředkem po kolejích ve strachu, aby někam nezapadli. Jak dlouho to ještě bude trvat? Děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 1.7.2019 13:55)

   Dobrý den,

   v ulici Korunní a několika dalších okolních ulicích probíhají obnovy inženýrských sítí.

   To nicméně nutně neznamená, že by nemělo fungovat veřejné osvětlení. Obrátili jsme se na Technologii hlavního města Prahy, a. s., která má veřejné osvětlení na starosti, s dotazem. Závadu hlášenou nemají, požádali nás o specifikaci části ulice, ve které osvětlení nesvítí. Dodejte, prosím, např. číslo domu nebo identifikační číslo lampy. Případně můžete kontaktovat i přímo dispečink THMP na bezplatné lince 800 404 060.

   S pozdravem

    Mgr. Josef Tesař

   Odbor dopravy a územního rozvoje

   pověřený vedoucí odd. dopravy

 • Otázka: uklid travnatych ploch v ulicich (Jana Biskupova 27.06.2019 11:01) – Obecné téma
  Dobry den,chci se zeptat,proc se nikdo nestara o parcik v ulici Na Libusince proti domu c.1 a o parcik v ulici Libusina naproti domu c.5.Pani ktera se o oba parciky starala a P2 ji za to platila se odstehovala a tim se z obou mist staly skladky odpadu.Jelikoz bydlim v dome Na Libusince 1,odklizela jsem odpad zanechanym tam od lidi,kteri si tam chodi posedet po sobe nikdo nic neuklidi,snazim se obcas udrzet bez plevele i kvetiny,ktere tam ta pani zasazela,ale travu nikdo neseka.Odpadu je ted vzhledem k vedrum stale vice a mne je 72let a uz to nezvladam.A tak se oba tyto drive pekne parciky staly nejen skladkami,ale i toaletami pro pany a deti.Dekuji za odpoved Biskupova
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 27.6.2019 14:03)
   Dobrý den, paní Biskupová,

   děkujeme za podnět, který odbor životního prostředí předal správci pozemků se žádostí o úklid.

   Hezký den,

   Petr Tomíšek,
   webadmin
 • Otázka: dveře na dětském hřišti u Vinohradské vodárny (Klára Hrušková 27.06.2019 1:21) – Životní prostředí
  Dobrý den, dveře na dětském hřišti u Vinohradské vodárny nedrží zavřené (mluvím o vstupu do ulice Kladská). Upozorňovala jsem správce, ale prý to není na něm. Vzhledem k tomu, že děti jsou průzkumníci, považuji to za nebezpečné a prosím o kontrolu/opravu. Děkuji
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 27.6.2019 9:30)

   Vážená paní Hrušková,

   děkujeme Vám za Váš podnět ohledně rozbité kliky u dveří u druhého vstupu (ul. Kladská) na DH U Vodárny. O tomto problému víme, došlo zde k pokřivení osy dveří a zobáček kliky nedovírá dveře. Opravu kliky jsme zadali správní firmě Komwag, podnik čistoty a údržby města, a. s. V nejbližších dnech dojde k opravě.

   S pozdravem

   Ing. Lucie Machová

   referent odboru životního prostředí

   správa dětských hřišť

 • Otázka: Kácení stromů v Lužické (Denková Helena 26.06.2019 21:12) – Životní prostředí
  Dobrý večer, také mě zajímá proč? Nikde jsem se nedozvěděla, že se něco takopvého chystá, až z letáčku. Současně tímto sděluji, že s tím nesouhlasím. Děkuji za odpoveď. Denková
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 27.6.2019 8:00)
   Dobrý den,

   městská část Praha 2 nechystá žádné kácení stromů v Lužické ulici. Žádný letáček jsme nikomu do schránek či jinam nedávali. Budeme rádi, kdybyste ho mohla vyfotit a poslat nám ho - možná je na něm nějaký kontakt.
   Odbor životního prostředí městské části Praha 2 neeviduje žádnou aktuální žádost o kácení stromů v Lužické ulici. Stromy a ulice spadají pod Magistrát hlavního města Prahy a správcem je akciová společnost Technická správa komunikací.

   Hezký den,

   Petr Tomíšek,
   webadmin


Vytisknout