Vážení občané,
zde můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 2 a Úřadu Městské části Praha 2. Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zástupcem samosprávy či zaměstnancem Úřadu MČ Praha 2. Dovolujeme si vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy zodpovídány nebudou. Taktéž nebudou zodpovězeny dotazy s uvedenou neplatnou e-mailovou adresou.
Je-li váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku. Kontaktní údaje na jednotlivé členy Rady MČ Praha 2 jsou uvedeny na našich webových stránkách.

 

Téma Řadit podle data
Obsahuje text:

Pro vložení otázky nejdříve zvolte téma

*  
*  
   
 
*  


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Desinfekce domů (Pavel Novotný 29.03.2020 16:53) – Bydlení
  Dobrý den,
  Praha 1 přistoupila k povinné desinfekci činžovních domů, kde jsou byty, užívané ke krátkodobému pronájmu pomocí služeb typu Airbnb.
  Kdy přikročíte k obdobnému opatření? Takových domů je tu mnoho, ať obecních, nebo ve vlastnictví jiných subjektů.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 2.4.2020 7:51)
   Dobrý den, pane Novotný,

   nemůžeme dezinfikovat prostory v domech, které nevlastníme. Součástí úklidu našich domů je v době mimořádných opatření dezinfekce společných prostor včetně zábradlí a klik.

   Hezký den,

   Petr Tomíšek
   webadmin
 • Otázka: Programi prevence kriminality (Barbora H. 22.03.2020 19:23) – Sociální problematika
  Dobrý den,

  zajímalo by mě jaké programy prevence jsou v rámci Prahy 2 realizovány, prosím. Myslím tím hlavně prevence kriminality, drog... Děkuji moc!
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 23.3.2020 8:36)
   Dobrý den, programy prevence vycházejí z Koncepce protidrogové politiky a prevence kriminality městské části Praha 2 na období 2019 až 2022. Celý dokument najdete zde http://www.praha2.cz/file/oUt1/Koncepce-protidrogove-politiky.pdf

   Hezký den,

   Petr Tomíšek
   webadmin
 • Otázka: roušky (Jiří Štětina 19.03.2020 12:57) – Obecné téma
  sdělovací prostředky včera-18.3. informovaly dle premiéra o tom, že obce dostanou k dispozici dostatečné množství roušek . pro své občany. Kdy to bude a kde k dostání. Objednávku na internetu e-schopu mám od konce února a dosud nic nedošlo.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 19.3.2020 13:44)
   Dobrý den, pane Štětino,

   máte pravdu, že sdělovací prostředky o tomto informovaly. Každopádně v tomto případě se za obec považuje dle zákona hl. m. Praha, nikoliv městská část. V tuto chvíli čekáme na materiál i pokyny. Sledujte, prosím, náš web i FB stránky. O dalším vývoji budeme veřejnost informovat.
    
   S pozdravem
    
   L. Veselák
    
   Oddělení krizového řízení a bezpečnosti

 • Otázka: Roušky (Dan Richter 17.03.2020 10:27) – Obecné téma
  Zajímalo by mě co dělá vedení MČ Praha 2 a její krizový štáb pro své občany, aby si mohli koupit roušky?
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 18.3.2020 12:48)
   Dobrý den, pane Richtře,

   obraťte se, prosím, se svým dotazem na pana primátora, protože primátor nařídil nošení roušek v MHD, na úřadech, v provozovnách apod., ale doteď MČ žádnými ochrannými prostředky nevybavil….
   Praha 2 v současné době dělá maximum pro zajištění ochranných prostředků pro své zaměstnance, zaměstnance příspěvkových organizací zřízených MČ, pedagogy a také CSSP2.

   Hezký den,

   Petr Tomíšek
   webadmin
 • Otázka: dětské hřiště U Vodárny (Zuzana Kricnerová 10.02.2020 15:06) – Obecné téma
  Dobrý den,
  bylo by možné přidat na dětské hřiště i houpačku pro malinké děti.
  Děkuji za odpověď
  Zuzana Kricnerová
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 14.2.2020 8:38)

   Dobrý den,

   děkujeme Vám za Váš podnět, který se týká houpačky pro batolata. Bohužel doplnění jakéhokoliv dalšího herního prvku na toto hřiště nelze z důvodu zachování dopadových ploch kolem jednotlivých herních prvků dle norem. Pro menší děti lze využít pružinové kolébačky a pískoviště.
   Houpačky pro batolata, tzv. vajíčka, lze využít na nedalekém dětském hřišti Havlíčkovy sady (horní) nebo Riegrovy sady. Děkujeme za pochopení

   Odbor životního prostředí

 • Otázka: Stěhování - dočasné tání na chodníku (Petr H. 10.02.2020 11:01) – Doprava
  Dobrý den,
  pronajal jsem si byt v ulici Ječná - budova č. 10. Nyní nás čeká stěhování. V ulici je poměrně velký provoz a proto by bylo vhodné při stěhování zajet na chodník. Je možné k tomuto dočasnému stání (cca 2 hodiny) vyřídit nějaké povolení ? Chodník je dosti široký aby i po zaparkování dodávky bylo možné projet s kočárkem apod.

  Děkuji předem za odpověď
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 10.2.2020 11:22)
   Dobrý den,
    
   v takovémto případě je potřeba vytvořit okótovaný situační nákres požadovaného záboru, kdy bude zachován průchozí profil o minimální šíři 1,5 metru, kdy budou zachovány rozhledové poměry na přilehlém přechodu pro chodce a kdy nebude zábor zasahovat do rabátek přilehlé vegetace.
   S takovýmto situačním nákresem je třeba vyjednat souhlas Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a. s., jakožto správce/vlastníka dané komunikace, a současně vyjednat souhlas Policie České republiky, Odboru služby dopravní policie, jakožto orgánu státní správy příslušného k posouzení bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Pod chodníkem se většinou nacházejí inženýrské sítě, takže je potřeba v první řadě oslovit Technickou správu komunikací hl. m. Praha, a. s.; pokud Vám dají souhlas, není problém ze strany odboru dopravy a územního rozvoje vydat povolení k záboru chodníku.
   V případě souhlasu obou výše uvedených subjektů může místní silniční správní úřad na základě předem podané žádosti o zvláštní užívání komunikace takové užívání povolit.
   Toto je jediná legální možnost, jak takový zábor legalizovat. Každé jiné jednání může být posouzeno jako nepovolené zvláštní užívání komunikace s uložením pokuty až 50.000 Kč pro fyzickou osobu, a až 500.000 Kč pro osobu právnickou.
    
   S pozdravem
   Marek Šebestík
   odbor dopravy a územního rozvoje
 • Otázka: zábor prostoru (Alena Sittová 06.02.2020 10:05) – Obecné téma
  Dobrý den, V Mánesově ulici č.20 před kavárnou Kaaba jsou umístěny nádoby se vzrostlými rostlinami, stojany s popelníky a další předměty Zasahují do prostoru chodníku, pokud je ještě před kavárnou zaparkované vozidlo, je průchod omezen- např.pro kočárky.Je tento zábor chodníku povolen, resp.je povoleno umísťování těchto překážek ? V neposlední řadě - nyní jsou tam umístěny i sklenice se svíčkami. Je i toto povoleno - otevřený oheň na veřejném prostranství ?
  Jak jsem se informovala, je často problém se zabíráním chodníku ze strany kavárny- zvláště pak v letních měsících, kdy umožňují venkovní sezení - na chodníku !
  Také by mě zajímalo, jak je možné, že je u stěny kavárny rozebrána část dlažby a umožněn tak růst keře.
  Podle názoru nájemníků i z okolních domů se stížnosti na provozovatele kavárny nikterak neřeší - s tím souvisí i opakované rušení nočního klidu hlasitou hudbou a hlukem návštěvníků dlouho do noci.
  Děkuji, Sittová
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 7.2.2020 10:47)
   Dobrý den,

   na adrese, kterou uvádíte, neevidujeme žádný zábor. Obrátili jsme se na městskou policii, aby uvedené místo častěji kontrolovala. Poslední zpráva je, že květináče byly odstraněny zpět do provozovny (řešeno domluvou). Tím samozřejmě nelze vyloučit případnou žádost a povolení záboru za úplatu, zatím tomu tak ale není - tedy vše, co je před provozovnou na chodníku, tam nepatří. Takové situace včetně hluku a rušení nočního klidu řeší městská policie, pobočka v Korunní 15 (stálá služba 222 025 250 nebo 222 025 251).

   Hezký den,

   Petr Tomíšek
   webadmin
 • Otázka: dotaz (Carmen Marešová 29.01.2020 16:44) – Bydlení
  Dobrý den,chci se zeptat, když bych se chtěla přihlásit k trvalému pobytu do bytu k nájemnici která má smlouvu s majitelem domu tak co k tomu potřebuji? Majitel o tom nemusí vědět?
  děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 5.2.2020 16:14)

   Vážená paní Marešová,

   ve Vašem případě postačí, když se společně se svým občanským průkazem a s nájemnicí a její nájemní smlouvou dostavíte na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel ÚMČ Praha 2 (hala 038a). Držitelka nájemní smlouvy Vám jako oprávněná osoba ve smyslu zákona o evidenci obyvatel udělí souhlas s přihlášením k trvalému pobytu a tato změna bude okamžitě zaevidována v informačním systému evidence obyvatel (samozřejmě za předpokladu, že se jedná o nemovitost v Praze 2). Následně si můžete hned požádat o nový občanský průkaz.

   Souhlas majitele tedy nepotřebujete, nicméně ten se o tom dozví, jelikož zákon o evidenci obyvatel ukládá ohlašovně povinnost oznámit vlastníku objektu změnu v počtu přihlášených osob k trvalému pobytu u oprávněné osoby ve lhůtě 15 dnů od zaevidování změny, vč. jména, příjmení a data narození oprávněné osoby.

   V případě dalších dotazů mě prosím neváhejte kontaktovat na tel. č. 236 044 100.

   S pozdravem

   Mgr. Martin Libruška

   vedoucí oddělení osobních

   dokladů a evidence obyvatel

   odboru správních agend

 • Otázka: Dotaz (Josef Mrózek 04.02.2020 15:36) – Doprava
  Dobrý den, chci se zeptat, zda se bude nějak předělávat tramvajová zastávka Svatoplukova směr z centra. Děkuji za odpověď.
   
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 5.2.2020 15:03)
   Dobrý den,

   situace kolem provizorní zastávky Svatoplukova je stále stejná: má se předělávat, koordinátorem prací je TSK Praha. a. s. Dnes není jejich web dostupný, městská část Praha 2 nemá k dispozici informace o postupu prací. Počítá se s kanalizací, telekomunikacemi apod. Předběžný termín je 04/2020 až 12/2021, ale to jsou termíny navržené TSK, které nemůže MČ Praha 2 nijak ovlivnit a ani garantovat.

   Hezký den,

   Petr Tomíšek
   webadmin
 • Otázka: Nadrazi Vysehrad/Svobodova (Iva Mala 26.01.2020 15:40) – Obecné téma
  Uzemi kolem trate u ulice Svobodova je nejenom higienicky ale take bezpecnostni hazard. Hromadi se tam odpadky, uzemi neni pod dohledem policie, trat je take volne pristupna a tim padem kazdy - vcetne deti (naproti je skola) - se muze dostat prijizdejicim vlakum. Jsem si vedoma majetkovych problemu v otazce nadrazi a take komplexni problematice revitalizace trati u Vytone. Jsem si take vedoma ze vyjednani mezi Prahou 2 a SZDC je pomerne slozite. Na druhou stranu, stav uzemi kolem nadrazi se uz leta nemeni - nebo zhorsuje - a ma to dopad na celkovou kvalitu zivota pro nas obcane. Jednou bych rada slysela co lze udelat a co konkretne Praha 2 podnika aby se tato "situace" uz konecne vyresila.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 29.1.2020 16:53)

   Vážená paní Malá,

   městská část Praha 2 se znepokojením sleduje situaci týkající se budovy nádraží Vyšehrad, která je ojedinělou nemovitou památkou. Dlouholetá nečinnost vlastníka vede bohužel k postupné devastaci památky. Zároveň okolí je v neudržovaném stavu. Opakovaně vyzýváme vlastníka spol. RailCity Vyšehrad, s. r. o., aby zabezpečil objekt a zajistil na okolním pozemku pořádek. Výsledkem je absolutní nečinnost této společnosti. Poslední výzva byla odeslána 15. 10. 2019 odborem dopravy a územního rozvoje, ÚMČ Praha 2. Obdobným způsobem se postupuje i ve vztahu ke Správě železnic, s. p., a  Českým drahám, a. s., jejichž pozemky jsou v sousedství. Bohužel se nejedná o znečišťování veřejného prostranství, které by mohl  ÚMČ Praha 2 sankcionovat. I nadále budeme apelovat na vlastníky dotčených pozemků na zajištění řádných úklidů.

   Ing. arch. Václav Vondrášek
   místostarostaVytisknout