Vážení občané,
zde můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 2 a Úřadu Městské části Praha 2. Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zástupcem samosprávy či zaměstnancem Úřadu MČ Praha 2. Dovolujeme si vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy zodpovídány nebudou. Taktéž nebudou zodpovězeny dotazy s uvedenou neplatnou e-mailovou adresou.
Je-li váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku. Kontaktní údaje na jednotlivé členy Rady MČ Praha 2 jsou uvedeny na našich webových stránkách.

 

Téma Řadit podle data
Obsahuje text:

Pro vložení otázky nejdříve zvolte téma

*  
*  
   
 
*  


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: drogové doupě (Tomáš 10.09.2019 13:47) – Sociální problematika
  Dobrý den, mám otázku, co lze udělat s hospodou v Jaromírově 50, která slouží jako místo obchodů s drogami a srocování se problémové mládeže. Poslední rok se tam sjíždí feťáci z celé Prahy, po přestěhování podnikatele provozujícího Ghetta bar na Vinohradech. Proč mají asi zabedněná okna, to policii nedochází? Nepamatuji, že by bylo v těchto místech takových problémů s osobami pod vlivem, když se srocují na fajfku na chodníku. Mám informace o urážení, napadání kolemjdoucích i v okolí včetně šarvátek se psy. Městská policie se v okolí vůbec nevyskytuje, chodí na kafe na pumpu a hlídat přechody pro děti. Na závěr pro informaci - cenrála tohoto byznysu je na adrese Šafaříkova, ale my o toto v Nuslích zájem nemáme. https://ghettabar.webnode.cz/
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 11.9.2019 9:31)

   Dobrý den, pane Tomáši,

   Váš poznatek předáme Policii ČR.

   S pozdravem

   Bc. L. Veselák

   Oddělení krizového řízení a bezpečnosti

 • Otázka: Zbytečná uzavírka? (Marek Turnovec 10.09.2019 5:01) – Doprava
  Dobrý den,

  opět se musím ozvat v souvislosti s rekonstrukcemi a výkopovými pracemi na Vinohradech, konkrétně v okolí Šumavské ulice. Opět jsme tu měli jeden zákaz, který tu podle mě klidně celý víkend nemusel vůbec být - konkrétně pak u křižovatky Šumavské a Lužické ulice. Zákaz je z obou stran, Lužická je kvůli tomu tedy "slepá". Celý víkend tam žádné práce neprobíhaly, ani žádné práce v podzemí (viz jeden z obrázků, již je tam vše zasypáno).

  Každou chvíli bylo vidět nějakého řidiče, jak zákaz klidně projíždí. A já se jim fakt nedivím.

  Chápu, že je třeba plynovody a i další vedení opravit (a i na nějaké ty optické kabely od CETINu, které se snad někdy budou také pokládat, se spíše těším, než abych je bral jako něco co "k životu nepotřebuji", jako možná část některých obyvatel). Ale stejně mám pořád pocit, že by se jak ty stavební firmy, tak městská část, měly snažit, aby obyvatelé těmito pracemi nebyli obtěžováni více, než je nutné. A v tomto případě k tomu opět došlo.

  Pro srovnání - o kus dál v Lužické ulici, tzn. na jejím začátku u Budečské ulice, se o víkendu opravdu pracovalo. Část ulice je zde překopaná - ale nebyl to důvod k tomu, aby zde byl zákaz vjezdu všech vozidel. Průjezdnost zůstala zachována, byť s určitým omezením

  Ale tady u nás u Šumavské? Tady jsme měli zákaz a jak se zdá, tak úplně zbytečný. Čím to je? Někdo byl líný na ten víkend značky dočasně odstranit? Někdo z té stavební firmy? Nebo jiné firmy, co má na starost značení? Zajímá to vůbec ÚMČ, nebo tam je to všem také jedno, protože v pátek odpoledne končí pracovní doba a co se kde děje o víkendu už nikoho nezajímá? Ale nás ano, my tady bydlíme...

  Moc se přimlouvám - co přimlouvám - prosím za to - snažte se na ty stavební práce a firmy více dohlížet, ať nám tu neznepříjemňují život více, než je nutné...

  A když pak člověk čte vyjádření některých představitelů radnice, jak zrovna na Praze 2 jsou všechny tyhle práce skvěle zkoordinované - a při tom asi před dvěma týdny jsme to tu měli rozkopané kvůli plynovodu, pak se vše zasypalo a teď se bude kopat znovu kvůli kabelům - tak se mi to s tou "koordinací" také nějak nezdá.

  S pozdravem

  Marek Turnovec

       
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 10.9.2019 8:24)

   Dobrý den.

   dopravní značení se osazuje na základě stanovení přechodné úpravy provozu, kdy je žadatelem přesně uvedeno, od jakého termínu a do kdy bude probíhat uzavírka komunikace. Tento termín je závazný, a dopravní značení bylo osazeno v souladu s vydaným stanovením přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Společnost provádějící práce na daném místě má s nejvyšší pravděpodobností dodavatele dopravního značení, který na základě objednávky a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích osadí předmětné dopravní značení. Neoprávněná úprava, osazení či odstranění dopravního značení v rozporu s vydaným stanovením přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích by došlo ke spáchání přestupku na úseku dopravy.

   Městské části Praha 2, Úřadu městské části Praha 2, Odboru dopravy a územního rozvoje, ani oddělení dopravy nepřísluší posuzovat technologické postupy na stavbě a nepřísluší mu organizovat práce či pracovníky dané společnosti provádějící revitalizace inženýrských sítí ve veřejném zájmu. Místnímu silničnímu správnímu úřadu tyto kompetence nejsou a nikdy nebyly svěřeny. Ve věci prováděných prací jako takových doporučujeme se obrátit přímo na společnost která je vykonává.

   Při pokládkách inženýrských sítí existují určitá pravidla, například jako zde, z bezpečnostních důvodů. Pokládky plynového potrubí, energetických vedení a různých jiných datových sítí nelze provádět současně. Z tohoto důvodu jsou místa, kde proběhla revitalizace plynovodů, zasypána a následně se povrchy znovu otevírají v jiné strouze. Koordinace jako taková je plně v kompetencích Technické správy komunikací hl. m. Prahy, ale městská část Praha 2 se zasadila o to, aby tyto práce probíhaly společně, a ne v ročních odstupech, jak to bývá obvyklé v jiných městských částech. Tento systém sice přináší krátkodobé zhoršení kvality prostoru, ovšem z dlouhodobého hlediska pak bude následovat delší období klidu, což místní radnice vnímá jako pozitivní záležitost která, jak věříme, povede ke zlepšení kvality života v městské části Praha 2. Další práce v lokalitách, kde probíhá revitalizace inženýrských sítí, budou podřízeny dlouhodobým záručním lhůtám na povrchy komunikací, a nebude připuštěno jejich opakované narušení. Dle vize zdejšího silničního správního úřadu bude povolena nanejvýše havarijní oprava inženýrských sítí, na kterou má její vlastník/správce nárok vyplývající ze zákona.

   S pozdravem

   Marek Šebestík

   odbor dopravy a územního rozvoje

 • Otázka: Přechod přes Francouzskou ulici (mezi Máchovou a Slovenskou) (Marek Turnovec 09.09.2019 7:05) – Doprava
  Dobrý den,

  přidám se k dotazu ohledně přechodu přes Francouzskou ulici. Již jsem tento dotaz psal před týdnem, ale mám podezření, že se neodeslal...

  Píšete, že je to zde prý přes horizont a proto to prý nejde. Ale když si vzpomenu třeba na přechod přes Ruskou ulici, konkrétně navazující na schodiště z Říčanské ulice, tak tam to jde. A také je to přes horizont. Je tam přidáno omezení maximální rychlosti na 30 km/hod. Proč tam ano a u nás na Praze 2 to nejde?

  S pozdravem

  Marek Turnovec
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 9.9.2019 8:51)

   Dobrý den,

   to není pane Turnovče otázka na nás, ale na PČR. Dotčenými orgány při stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace jsou Policie ČR, jde-li o silnice, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace, obecní úřad obce s rozšířenou působností, jde-li o stanovení podle §77 odstavce 1 písm. d) sil. zákona na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci.

   Návrh stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích nebo užití zařízení pro provozní informace projedná příslušný správní orgán s dotčenými orgány. Nevyjádří-li se dotčený orgán do 30 dnů ode dne doručení návrhu stanovení, má se za to, že s návrhem stanovení souhlasí.

   A my jsme dostali vyjádření záporné.

   S pozdravem

   Josef Gál

   vedoucí odboru

   dopravy a územního rozvoje

 • Otázka: TAŠKY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD ZDARMA PRO DOMÁCNOSTI (Magdaléna Kolářová 02.09.2019 12:51) – Životní prostředí
  Dobrý den,
  Hlavní město Praha podporuje zájem občanů o třídění odpadu a to formou bezplatného poskytnutí sad tašek na třídění využitelných složek odpadů za účelem zvýšení množství a kvality sebraného separovaného odpadu v Praze.
  Sada se skládá ze tří tašek (modrá-papír, žlutá-plast, zelená-sklo). Akce probíhá ve spolupráci se společností EKOKOM, a.s., který je dodavatelem tašek.  V rámci poskytované sady se jedná o praktické tašky minimálně tří barev na třídění papíru, plastů a skla, které je možné navzájem spojit suchým zipem. V domácnosti je pak možno odpad třídit přímo do těchto tašek, a poté jejich obsah jen odložit do příslušného kontejneru. Tašky jsou vyrobeny z odolného materiálu, je možno je tedy používat i několik let.  Akce hlavního města Prahy probíhá ve spolupráci s MČ Praha 1 – 57, kdy jednotlivé počty sad budou hlavním městem postupně distribuovány na jednotlivé městské části a jejich prostřednictvím přes podatelnu úřadu budou na základě předložení občanského průkazu, proti podpisu, vydávány občanům (1 sada na 1 domácnost).
  Je možné si tašky na vašem úřadě vyzvednout?
  Přeji hezký den
  Magdaléna Kolářová
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 2.9.2019 16:02)

   Dobrý den, paní Kkolářová,

   podle sdělení MHMP byly tašky distribuovány v omezeném množství (nikoliv jedna sada na jednu domácnost) pouze na malé MČ z důvodu omezených finančních prostředků na tuto akci.

   Městská část Praha 2 má tyto tašky v rámci Programu Čistá dvojka na podporu třídění odpadu. Budou k dispozici na stánku programu Čistá dvojka při vinobraní v pátek 20. 9. 2019 na náměstí Míru (14 až 18 h.).

   Petr Tomíšek,
   webadmin

 • Otázka: Údržba ulice Oldřichova (Petr O. 29.08.2019 15:32) – Obecné téma
  Dobrý den,

  chodník je v této ulici v naprosto špatném a neudržovaném stavu, je zde řada nerovností, uvolněné dlaždice, po dešti vznikají rozsáhlé kaluže ve kterých se usazuje nepořádek a bahno.

  Současně je zde poslední dobou velké znečištění - odpadky a psí exkrementy.

  Můžete prosím požádat TSK, Komwag a MP o řešení?

  Situace už začíná být zoufalá.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 30.8.2019 10:18)
   Dobrý den,

   Váš podnět jsme předali k přímému vyřízení TSK, a. s.

   Hezký den,

   Petr Tomíšek
   webadmin
 • Otázka: park Folimanka (Daniel Bašus 28.08.2019 14:01) – Životní prostředí
  Dobrý den,
  mám několik otázek.
  1. Můžete prosím zveřejnit jméno,toho, kdo vymyslel a kolik tento pokus o zatravnění prostoru v parku Folimanka, pod Nuselským mostem, stál? Tam kde nikdy neprší i když prší a tráva tam nikdy neporoste?
  2. Jsem fanoušek jakéhokoliv pohybu, ale můžete mi napsat proč byl vybrán v parku Folimanka prostor pro venkovní posilovnu přímo před vchodem ze Svatoplukovi ulice. Proč když jdu s dítětem do parku musím jít přímo kolem polonahých upocených narcistních cvičenců? Park se mi zdá dostatečně velký.Proč třeba nemohl být využit prostor pod mostem, kde nikdy neprší a cvičenci mohli cvičit i za deště? A tím by byli od hlavního vstupu do parku, relativně stranou? Posilovnu pro seniory jste schovali tak, že ani nejde najít.
  3. Nešlo by vyčlenit k těmto bohulibým aktivitám, jako venkovní posilovna, oprava fontány, zatravnění prostoru pod mostem, krásné lavičky, atd..., peníze na opravu vstupu ze Svatoplukovi ulice? Na vjezd s kočárkem je potřeba ridičák na tank. Předem děkuji za odpovědi. S pozdravem Bašus

   
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 30.8.2019 10:07)
   Dobrý den, pane Bašusi,

   k Vašim otázkám ohledně plochy v parku Folimanka pod Nuselským mostem uvádím:
   Prostor byl využíván při rekonstrukci Nuselského mostu stavební firmou pro deponii stavebního materiálu a následně po ukončení stavby byl pozemek stavebník povinen uvést do původního stavu.

   Venkovní fitness hřiště v parku Folimanka bylo umístěno na dané místo proto, že plocha byla do té doby nevyužívaná a vyšlapaná. Připojením k veřejnému neoplocenému dětskému hřišti je daný pozemek plně využit pro sportovní aktivity. Návrh na umístění stavby je v souladu s územními požadavky nařízení č. 10/2016 Sb., kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy), a s podmínkami DOSS.

   Komunikace pro pěší jsou ve správě TSK, a. s., stejně jako vstupní cesta ze Svatoplukovy ulice - Váš podnět jsme postoupili na příslušný odbor TSK.

   Petr Tomíšek
   oddělení vnějších vztahů
 • Otázka: parkování koloběžek (Pánková 26.08.2019 20:51) – Doprava
  Dnes byl na Idnes článek o nepovoleném parkování koloběžek na Praze 2-prý je firma pokutuje stokorunou. To je výsměch ???Zasílám fotografii hnízda koloběžek které blokovaly v neděli refýž tramvají V Praze 2-zastávka Štěpánská.Jak k tomu chodci a cestující přijdou že přes koloběžky nemohou nastupovat do tramvaje ?????Řeší to radnice nějak ?
   
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 28.8.2019 7:55)

   Dobrý den,

   děkujeme za Váš příspěvek, Vaši stížnost na koloběžky jsme předali provozovateli firmě Lime a oddělení rozvoje dopravy Magistrátu hl. m. Prahy. Žádná ze stran se k Vašim otázkám nevyjádřila.

   Koloběžky Lime byly rozmístěny v Praze na základě memoranda podepsaného s hl. m. Prahou. MČ Praha 2 se následně dohodla s provozovatelem koloběžek, že Praha 2 byla zařazena do červené zóny a stanicování koloběžek je tudíž na jejím území zakázáno. Přesto k němu dochází, firma Lime dohodu nedodržuje.

   Zde přikládám odkaz na tiskovou zprávu zveřejněnou minulý týden: http://urad.praha2.cz/Obyvatele-Prahy-2-sdilene-elektrokolobezky-nechteji-vlozeno-video.html

    

   S pozdravem

   Mgr. Josef Tesař

   Odbor dopravy a územního rozvoje

   pověřený vedoucí odd. dopravy

 • Otázka: rezidencni parkovani (Petr 20.08.2019 20:18) – Zóna placeného stání
  Dobry den,
  zadam Vas o vysvetleni jak je mozne,ze na Praze 2 zejmena v ulicich Karlova nam.o vikendu a pres noc parkuji turisti z cele Evropy zdarma.Rada z nich zde pres vikend kempuji.Rezidenti (platici)zde maji omezene mnozstvi parkovacich mist.To je ten Vas novy system?Dnes psala Praha 1,ze se neosvedcil a chce se vratit k systemu parkovacich nalepek na sklo ,ktery byl samozrejme prehlednejsi i pro Policii.Avsak lukrativni smlouva s Eltodo byla asi pro nektere lidi zajimavejsi.To mame tak chytre lidi na radnici,ze si mysleli,ze system otevrit Prahu pro lidi prespolni a vybirat za parkovani vicekrat za den prinese penize do mestke pokladny..?Asi ano..Je mi z toho na b..ti.Dekuji za vymluvny email predem.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 22.8.2019 11:52)

   Dobrý den,

   předně, zřizovatelem zón placeného stání nejsou městské části, ale hlavní město Praha. Byla to naopak Praha 2, která s uspěchaným zavedením bezkaretního systému nesouhlasila a měla k němu výhrady. Nicméně pokud bychom se k systému ZPS nepřipojili, bylo by na Praze 2 jedno velké parkoviště pro okolní městské části a návštěvníky centra města. Od začátku připomínkujeme nedostatky systému ZPS a snažíme se změnit, co změnit můžeme.

   Na Karlově náměstí je většina úseků v tzv. fialové zóně (smíšené), kde mohou parkovat držitelé parkovacího oprávnění, návštěvníci pak po zaplacení poplatku za parkování (platí pro provozní dobu), mimo provozní dobu není parkování regulováno.

   Ano, Praha 1 rozvířila cca před měsícem mediální vody prohlášením o změnách v ZPS. Jak jsem psal výše, Praha 1 není zřizovatelem ZPS a bude muset případné změny předložit ke schválení. Systém parkovacích karet by měl sloužit pouze jako doplněk současného systému parkovacích oprávnění. Otázkou zůstává, jak a komu budou kartičky vydávány (parkovací oprávnění je možné prodloužit online), jak budou chráněny proti padělání, jak bude postupováno proti vozidlům, jež kartičku nebudou mít za oknem, ale budou mít platné parkovací oprávnění – dojde snad k jejich odtažení? Dle zprávy v médiích by mělo být součástí navrhovaných změn úplné zrušení návštěvnického stání v modrých zónách výměnou za rozšíření fialových zón. Praha 2 již před několika měsíci požádala Magistrát hl. m. Prahy o omezení návštěvnického stání v modrých zónách po zaplacení přes virtuální parkovací hodiny ze současných max. dvou na jednu hodinu, fialové zóny však rozšiřovat nechceme, právě naopak.

   S pozdravem

   Mgr. Josef Tesař

   Odbor dopravy a územního rozvoje

   pověřený vedoucí odd. dopravy

 • Otázka: Motocykly zabírající místo k parkování (Robert Hejl 20.08.2019 17:33) – Zóna placeného stání
  Dobrý den,
  chtěl bych se zeptat jak chcete řešit situaci, kdy motocykly pomalu a plíživě zabírají stále víc míst k parkování automobilů? Nestálo by za to zpoplatnit parkování i pro motorkáře? Nebo vymyslet nějaké jiné řešení? Přijde mi nefér, že jedna skupina řidičů má výhodu bezplatného parkování. Přitom i jednostopé vozidlo mnohdy zabere stejně místa jako auto.
  Děkuji předem za odpověď.
  R.H.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 21.8.2019 13:58)

   Dobrý den,

   zřizovatelem zón placeného stání je hlavní město Praha, dle jejich metodiky pro výdej parkovacích oprávnění a ceníku mopedy, jednostopé motocykly a motokola parkují na území ZPS zdarma.

   S pozdravem

   Mgr. Josef Tesař

   Odbor dopravy a územního rozvoje

   pověřený vedoucí odd. dopravy

 • Otázka: Rušení nočního klidu Italská / Římská (M 18.08.2019 7:54) – Bydlení
  Dobrý den, bylo by možné, aby policie prováděla častější pochůzky v oblasti Italské a přilehlých ulic v době nočního klidu? Pohybuje se tu v noci a brzy ráno postupně čím dál více lidí dělajících hluk.
  Děkuji.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 19.8.2019 11:11)

   Dobrý den,

   městské části Praha 2 nepodléhá žádná z policejních složek působících na jejím území. Váš podnět předáme řediteli Obvodního ředitelství MP Praha 2 Bc. V. Vozdeckému a řediteli P ČR Praha II. Plk. Mgr. J. Konířovi na koordinační policejní poradě, a to 20. 8. 2019.

   S pozdravem

    Bc. Veselák Ladislav

    Oddělení krizového řízení a bezpečnostiVytisknout