OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,
zde můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 2 a Úřadu Městské části Praha 2. Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zástupcem samosprávy či zaměstnancem Úřadu MČ Praha 2. Dovolujeme si vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům.
Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy zodpovídány nebudou. Taktéž nebudou zodpovězeny dotazy s uvedenou nefunkční či falešnou e-mailovou adresou.
Je-li váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku. Kontaktní údaje na jednotlivé členy Rady MČ Praha 2 jsou uvedeny na našich webových stránkách.

 

Téma Řadit podle data
Obsahuje text:

Pro vložení otázky nejdříve zvolte téma

*  
*  
   
 
*  


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Tříděný odpad (Petra Klikova 19.11.2019 13:01) – Životní prostředí
  Dobrý den,

  uvažujete o zavedení mimo odpadkových košů na směsný odpad, které jsou běžně v ulicích, také košů na odpad tříděný (alespoň plast a skloo)? Často se nám stává, že s například s plastovou lahví jdu až 30 minut, než narazím na žlutou popelnici. Mzslím, že rozšíření odpadkových košů o tříděné by bylo efektivní.

  Děkuji za odpověd,
  Petra
 • Otázka: Tolerance stání ve fialové zóně parkování (Jiří Dostal 20.11.2019 14:47) – Zóna placeného stání
  Dobrý den, dne 16.9.2019 jsem parkoval na P2, v ulici Kateřinská. Měl jsem zaplaceno parkování do 10:58. Bohužel jsem se zdržel o několik minut déle a má SPZ byla zaregistrována do systému jako nezaplacené stání. Pokutu jsem zaplatil. Nicméně můj dotaz zní jaká je možná tolerance stání, případně zastavení ve fialové zóně, bez toho aby byla vystavena pokuta. V minulosti bylo komunikováno 15 minut. Děkuji. J. Dostal
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 20.11.2019 15:57)
   Dobrý den, pane Dostale,

   zákon o silničním provozu o žádné toleranci v tomto směru rozhodně nehovoří. Když někdo vjede do fialové zóny, tak má povinnost mít zaplaceno na dobu, po kterou na místě vozidlo je. Jakýkoliv čas navíc je neoprávněné parkování ve fialové zóně, takže přestupek.

   hezký den,

   Petr Tomíšek
   webadmin
 • Otázka: monitorování znečištění (MUDr Jan Pachl 14.11.2019 9:38) – Životní prostředí
  Dobrý den.
  Doporučuji navýšit počet míst pro sledování znečištění ovzduší v Praze 2.Jde hlavně o "údolní oblasti" v lokalitě Bělehradské ulice a v lokalitě pod nuselský přemostěním. Monitorovaná místa jsou v současné době tzv. na kopci, jak to vypadá v údolí byť v zabydlené oblasti kolem Folimanky, nikdo neví, ale dá se to tušit.Nějaké údaje by určitě byly vhodné. V této oblasti žije mnoho mladých rodin s dětmi. Děkuji dr pachl
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 20.11.2019 15:53)

   Vážený pane MUDr. Pachle,

   v návaznosti na Vaše doporučení navýšení počtu míst monitoringu ovzduší v Praze2 Vám sděluji, že Úřad městské části Praha 2 zahájil kroky k řešení otázky navýšení počtu měřicích stanic ovzduší na Praze 2. Měřící stanice jsou ve správě ČHMÚ a v současnosti je měřící stanice v ulici  Legerova č. 36 a druhá stanice je v Riegrových sadech ve Vozové ulici. Na níže uvedeném odkazu, můžete sledovat aktuální hodinový přehled dat z měřících stanic po celé ČR.

   http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/actual_hour_data_CZ.html


   Odbor životního prostředí


 • Otázka: sáčky na psí exkrementy (Kristýna Vaňková 18.11.2019 10:23) – Životní prostředí
  Dobrý den,
  ráda bych se zeptala, jak městská část Praha 1 řeší likvidaci psích exkrementů, které končí v odpadkových koších na ně určené, a jestli se do budoucna plánuje jejich možné třídění nebo využití - přeci jen se jedná o bioodpad. Také by mě zajímalo, zda přemýšlíte o zavedení rozložitelných či kompostovatelných sáčků na psí exkrementy.
  Předem Děkuji za odpověď.
  S pozdravem, Vaňková.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 18.11.2019 15:24)

   Vážená paní Vaňková,

   odpad s odpadkových košů i ze speciálních košů se sáčky na psí exkrementy se sváží dohromady. To znamená, že se v Praze 2 psí exkrementy nesbírají separátně. Odpad ze všech odpadkových košů končí ve spalovně. V současné době není příliš reálně v Pražské památkové rezervaci a zóně, v zástavbě jakou městská část Praha 2 má, sbírat psí exkrementy separátně. Navíc na odložení psího exkrementu slouží všechny odpadkové koše, i ty kde sáčky nejsou.  S tím souvisí i materiál, ze kterého jsou používané sáčky vyrobeny. Tím, že se odpad z košů nekompostuje, jsou voleny sáčky z recyklovaného papíru, které jsou finančně výhodnější než ty  kompostovatelné.

   S pozdravem

    

   Dana Hrachová

   pověřená vedením odd. ochrany ŽP

 • Otázka: e-koloběžky (Pavel Řezáč 13.11.2019 14:38) – Obecné téma
  Budete to konečně řešit? Já se domnívám, že e-koloběžka na chodníku je:
  -nedovolené parkování
  -černá skládka
  -ohrožení bezpečnosti
  (není ztráta/nález)
  Úřad MČ musí řešit. Má městskou policii, Komwag.
  Má k dispozici parkoviště odtažených aut - tam si majitel vyzvedne odklizené koloběžky po zaplacení odvozu/odtahu a parkovného.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 13.11.2019 14:52)

   Dobrý den,

   ÚMČ Praha 2 nemá Městskou policii, ta je zřizovaná hl. m. Prahou a také ji hl. m. Praha řídí, odtahové parkoviště je k dispozici Správě služeb hl. m. Prahy a ne ÚMČ Praha 2, firma Komwag není zřízena pro odtahy, ty jsou plně v kompetenci Správy služeb hl. m. Prahy. Poslední informaci kterou máme je, že hl. m. Praha připravuje zásady pro pohyb a stanicování elektrokoloběžek. Městská část Praha 2 nikdy neodsouhlasila pohyb elektrokoloběžek na svém území, pokud nebudou splněny podmínky, které jsme stanovili - a ty splněny nebyly.

   S pozdravem

   Josef Gál

   vedoucí odboru

   dopravy a územního rozvoje

 • Otázka: Výkop na Palackého náměstí (Vaculíková 13.11.2019 7:02) – Obecné téma
  Dobrý den,
  již několik týdnů "zkrášluje" Palackého náměstí před budovou Min. zdravotnictví výkop přesně v prostoru tramvajové zastávky. Výkop je obehnaný zábradlím a zapadaný silnou vrstvou listí a v tomto stavu je od počátku. Znáte důvod, proč se tam výkop objevil a jak dlouho tam ještě cestujícím bude překážet?
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 13.11.2019 8:41)
   Dobrý den, paní Vaculíková,

   velmi pravděpodobně jde o budování pilotního testovacího prototypu zastávkového přístřešku a zábradlí, jež má vytvořit nový mobiliář. Akci zastřešuje Magistrát hl. m. Prahy a Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy. 
   Zkuste se, prosím, obrátit na IPR, Kancelář komunikace, Vyšehradská 57, tel.: 723 063 887.

   Hezký den,

   Petr Tomíšek
   webadmin
 • Otázka: Vyhrazený pruh pro IZS na magistrále (Jiří 07.11.2019 13:24) – Doprava
  Dobrý den,
  mohli byste se s Magistrátem domluvit a vyhradit jeden pruh na magistrále ve směru do centra pro složky IZS (sanitky, policie, hasiče)?
  Od zavedení semaforů ve Wenzigově ulici je Legerova v úseku Boženy Němcové-Wenzigova trvale na stupni 5 a záchranáři nemají kudy projet. Opakuje se to každých pár minut, včetně houkání atd., nehledě na značné exhalace v tříproudé silnici v relativně úzké ulici. V takovém prostředí máme bydlet? Úprava na 2 pruhy pro dopravu a jeden pro IZS by řešila jak problém s exhalace, tak i se sanitkami. Pacientům jde často o život a potřebují se dostat do nemocnice co nejrychleji.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 11.11.2019 13:32)

   Dobrý den,

   městská část Praha 2 dlouhodobě usiluje o úpravu ulic Sokolská a Legerova tak, aby došlo ke zklidnění automobilového provozu. V roce 2008 byla vypracována studie k zahloubení SJM, ale bohužel má hlavní město spoustu jiných projektů, které považuje za důležitější. Vyhrazení jednoho pruhu pro MHD a IZS není řešení, které by situaci řešilo. Dnes již jsou jasná pravidla, jak vytvořit pruh pro průjezd IZS, ale řidiči je nemají příliš vžitá.

   Pokud nebude vůle řešit problém SJM v širších souvislostech, tak jsme i nadále ve slepé uličce.

   Asi jsem Vás moc nepotěšil, ale jsou to fakta.

   S pozdravem

    

   Jan Korseska

   Místostarosta pro oblast financí, investic a dopravy

 • Otázka: Slezská ulice a nedostatečná šířka chodníku (Marek Turnovec 07.11.2019 21:53) – Doprava
  Dobrý den,

  dnes se pokusím být co nejstručnější. Slezská ulice, mezi Budečskou a Sázavskou. Viz fotografie.

  Co má toto znamenat? Jak je možné povolit výkop tak, aby byl přímo v místě tohoto citylightu a to tak, že nezůstává z chodníku na průchod snad ani metr?

  Mimochodem, proč tam tento citylight vůbec musí být? On ten chodník tam i za normálních okolností tak široký není. Kdo na něm vydělává? Může Praha 2 iniciovat jeho odstranění?

  Děkuji.

  S pozdravem

  Marek Turnovec

   
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 8.11.2019 8:49)

   Dobrý den,

   na Vaše upozornění jsme zahájili místní šetření a zjistili jsme, že se jedná o havárii na inženýrské síti. V případě havárie vedení není pro nezbytné práce k bezprostřednímu odstranění této havárie potřebné předchozí povolení ke zvláštnímu užívání. Vlastník vedení je povinen neprodleně oznámit správci dotčené komunikace (TSK hl. m. Praha, a. s.) provedení prací, jejich místo alespoň provizorně označit a zabezpečit a zajistit následné uvedení dotčeného úseku do původní stavu.
   Havárii je třeba bezodkladně (písemně) oznámit správci komunikace TSK hl. m. Praha, a. s. Správce komunikace poté uvědomí zdejší silniční správní úřad o provedení nezbytných prací v tělese pozemní komunikace a ten na základě oznámení havárie vlastníkem vedení a následnému vyjádření správce komunikace vydá dodatečné povolení zvláštního užívání z důvodu havárie.
   Dnes by měl být průchod obnoven. Co se týče citilight, předávám na MHMP, neboť tyto reklamy nebyly nikdy s městskou částí konzultovány a jsou povolovány a umístěny na základě smlouvy mezi hl. m. Prahou a provozovatelem reklamy.

   S pozdravem

   Josef Gál

   vedoucí odboru

   dopravy a územního rozvoje

 • Otázka: Soutěž bytů za smluvní nájemné (Matěj Tyč 16.10.2019 17:04) – Bydlení
  Dobrý den,

  chtěl bych se zeptat, zda se bude konat další veřejná soutěž bytů za smluvní nájemné, případně kdy zhruba by to mohlo být?

  Děkuji za odpověď a přeji hezký den.

  S pozdravem,

  Matěj Tyč
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 31.10.2019 13:44)
   Dobrý den,

   zatím není znám žádný termín veřejné soutěže bytů za smluvní nájemné. Sledujte proto, prosím, webové stránky http://urad.praha2.cz/Volne-byty, kde se informace o bytech vyvěšují minimálně 14 dní před soutěží.

   Hezký den,

   Petr Tomíšek,
   webadmin
 • Otázka: Londýnská ul. - zákaz stání (havárie vody) (Kateřina Štefečková 22.10.2019 12:07) – Doprava
  Dobrý den, LONDÝNSKÁ ulice (úsek Rumunská-Jugoslávská)- před týdnem se tu objevily zákazy stání "havárie vody". Za ten týden se do země ani nekoplo, na cedulích žádné datum... Zablokovaných je cca 10 parkovacích míst. Jak dlouho tu bude ještě trvat omezení parkování, aniž by se něco dělo? Předem díky za odpověď.
   
  • Odpověď: (Veronika Šimková (Admin_P2) 24.10.2019 8:21)

   Dobrý den,
   probíhala zde kontrola vodoměrů a na kohoutech, které jsou pod zemí stála vozidla, která znemožňovala tuto kontrolu provádět. Byly sem ze strany PVK umístěny dopravní značky, které odvezou a i tak, bylo naším odd. dopravy nahlášeno na TSK, aby se značky odstranily.

   S pozdravem

   Josef Gál
   vedoucí odboru dopravy a územního rozvojeZveřejněno: 12.04.2010 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout