OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,
zde můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 2 a Úřadu Městské části Praha 2. Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zástupcem samosprávy či zaměstnancem Úřadu MČ Praha 2. Dovolujeme si vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy zodpovídány nebudou. Pokud je váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku. Kontaktní údaje na jednotlivé členy Rady MČ Praha 2 jsou uvedeny na našich webových stránkách.

 

Téma Řadit podle data
Obsahuje text:

Pro vložení otázky nejdříve zvolte téma

*  
*  
   
 
*  


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: výkopy a parkování (František Moravec 19.07.2018 7:45) – Zóna placeného stání
  Dobrý den, zajímá mě, kdo je zodpovědný za práce na opravách plynového potrubí v oblasti Folimanky. Vyparkování aut a nesmyslné zjednosměrnění ulice Na Folimance začlo před měsícem. Práce probíhají o víkendech a svátcích, jinak sporadicky. Přerušení dodávek plynu do domácností trvá pět místo tři deklarované dny. Chodníky jsou neprůchodné. Na koho se mám obrátit s uplatněním slevy za ZPS, kterou nemohu užívat? Kde si mám stěžovat na to, že si nemohu uvařit? Práce zde probíhaly před třemi lety, byla však podstatně organizovanější. Kdo je za tohle zodpovědný, abych věděl, koho na podzim NEVOLIT?
  Děkuji předem za odpověď.
  Fr. Moravec
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 19.7.2018 13:59)

   Dobrý den,

   investorem úpravy plynovodů v oblasti je Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. Zhotovitelem prací je firma Výstavba sítí Kolín, a. s. Investor před zahájením prací rozeslal informační dopis obyvatelům domů, v němž mimo jiné sdělil termíny přerušení dodávek plynu. Dle vyjádření zhotovitele probíhají práce dle harmonogramu, přičemž propoje a odpoje vedení vyžadují technologické přestávky na tlakové zkoušky apod. Dopravní omezení jsou vyvolána požadavky stavby v takové míře, aby mohly být zhotoveny všechny výkopy. Zjednosměrnění mostku přes Botič je z důvodů překopu vozovky po polovinách. V případě jakýchkoli problémů nebo stížností se obracejte na pracovníka zhotovitelské firmy pana Martina Zahradníčka, tel. 603 558 516.

   Stavební práce jsou povoleny rozhodnutím odboru dopravy a územního rozvoje ÚMČ Praha 2, oddělení dopravy. Před vydáním povolení byly splněny všechny zákonem předepsané náležitosti jako je souhlas vlastníka komunikace a schválení navrženého dopravního opatření Policií ČR. Jednou z podmínek rozhodnutí je průchodnost chodníků v šíři min. 1,5 metr, výkopy musí být osazeny lávkami pro pěší. Zhotovitel průchodnost chodníků prověří.

   Zřizovatelem zón placeného stání je hlavní město Praha, nicméně lokálním omezením parkování nevzniká nárok na refundaci či slevu. Je možné užít jiných stání v oblasti Praha 2, pro kterou je parkovací oprávnění vydáno. Zakoupením parkovacího oprávnění totiž nevzniká nárok na parkování v místě bydliště, pouze v dané parkovací oblasti. Je však možné nevyužité parkovací oprávnění ukončit a zažádat o vrácení poměrné částky poplatku za nevyužité parkování.

   S pozdravem

   Mgr. Ondřej Klička

   Odbor dopravy a územního rozvoje

   pověřený vedoucí odd. dopravy

 • Otázka: hřiště u draka + grébovka (Eva Pešková 02.07.2018 9:16) – Školství
  Ráda bych se zeptala, kdy opravíte "sprchu" na hřišti u Draka v Riegrových sadech. Už si ani nemůžu vzpomenout kdy naposledy fungovala, vzhledem k tomu, že nás čeká léto, tak by to bylo fajn. Vím, že tam byly problémy s odtokem, kvůli listí ze stromů, ale teď v létě listí ani květy ze stromů nepadají... Také mě zajímá, jestli prvek, kde jsou rádoby kola na šlapání funguje správně. Když na něm děti sedí a šlapou, tak se kolo netočí a musí s ním točit rodiče ale jde opravdu hodně ztuha, tak to vydržíte tak dvě otočení a pak vám dojdou síly... Nechápu, proč tento prvek nefunguje jako ten předchozí. Tzn. když děti šlapou na kole, tak se kolo otáčí a hlavně předchozí kolo šlo snadno roztočit, s tímhle se skoro nedá hnout. Mrzí mě to, kolo bylo oblíbené, teď na to děti skoro nechodí.
  Ještě dotaz k hřišti v Havlíčkových sadech, kde je mimo provoz centrální prvek s klouzačkou. Kdy ho uvedete do provozu? Bez této atrakce se toho na hřišti moc dělat nedá... Chápu, že se musí občas provést údržba, ale dělat ji těsně před prázdninami? Děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 16.7.2018 14:10)

   Vážená paní Pešková, 

   reagujeme na Vaše otázky  ohledně veřejného dětského hřiště v Riegrových a Havlíčkových sadech.

   V loňském  roce po spuštění vodního prvku na veřejném dětském hřišti v Riegrových sadech bylo zjištěno, že dochází k nadměrnému úniku vody. Bohužel  se ukázalo, že oprava bude náročnější  a z toho důvodu bylo do návrhu rozpočtu na rok 2018 zahrnuto zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci tohoto vodního prvku. V současné době zajišťuje odbor majetku a investic zpracování projektové dokumentace. Předpoklad realizace je v roce 2019. Co se týká nového šlapacího kolotoče HAGS Pedal, byl reklamován u společnosti Hags. Reklamace byla uznána a do 14 dnů by měl být opět funkční.

   U centrálního hracího prvku na horním veřejném dětském hřišti v Havlíčkových sadech se momentálně  provádí obnova nátěrů. Údržba probíhá v době vhodných klimatických podmínek a nižší návštěvnosti veřejného dětského hřiště.

   Odbor životního prostředí 

   Bc. Pavel Flener

   referent odboru životního prostředí

 • Otázka: Vykaly v Rioegerovych sadech (M. Beneš 26.06.2018 22:10) – Životní prostředí
  Dobry den,
  velice bych se primlouval za osvetovou kampan nebo alespon viditelne a mezinarodne srozumitelne cedule, ktery by ty stovky prevazne mladych turistu nasmerovaly na WC u detskeho hriste, aby kere kolem vyhlidky na "dvojkopcaku" (zejmena u plotu stadionu) nebyly plne vykalu prikrytych ruzovymi kapesnicky.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 12.7.2018 8:20)

   Vážený pane Beneši,

   děkujeme za Váš zájem o park Riegrovy sady.  Tento park je hojně navštěvován jak občany ČR, tak i zahraničními cizinci. Bohužel určitá část návštěvníků a to nejen cizinci, ale  bohužel  i naši občané, nedodržují  obecně závaznou vyhlášku č. 6/2001  Sb. HMP, o ochraně veřejné zeleně hl. m. Prahy a č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě).

   Víme, že poměrně často dochází ke znečišťování veřejných prostor parku. Opakovaně žádáme o větší důslednost ze strany městské policie za používání co nejvyšších sankcí, aby nedocházelo k vykonávání potřeb v parcích Prahy 2. Bohužel, přesto se tak děje dále. Tato problematika odbor životního prostředí velmi trápí, a proto se více zaměříme na osvětu v mediích, protože instalace směrníků se neosvědčila.

   Ještě jednou děkujeme za  Váš podnět. 

   Odbor životního prostředí 

 • Otázka: parkovací zóna (Michaela - Restaurant Tradice Králíková 11.07.2018 14:16) – Zóna placeného stání
  Dobrý den,chtěla bych se zeptat zda je možné získat rezidenční stání na Praze
  2 (kde bydlím)jestliže mám trvalé bydliště na Praze 2, ale vůz by byl zapsán na firmu a to na Praze 5. Děkuji Michala
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 11.7.2018 14:40)

   Dobrý den,

   máte nárok na rezidentní parkovací oprávnění, pokud předložíte doklad totožnosti s adresou trvalého pobytu na Praze 2, a technický průkaz vozidla s uvedením vlastníka. Podrobnosti naleznete v Metodice pro výdej parkovacích oprávnění, která je ke stažení na našich stránkách. Vámi uvedený případ vztahu k vozidlu bude patrně tento:

   Žadatel (fyzická osoba podnikající) má vozidlo registrováno na IČO a místo jeho podnikání se neshoduje s místem jeho trvalého pobytu:

   při výdeji parkovacího oprávnění/karty postupuje výdejna jako u osoby s trvalým pobytem ve vymezené oblasti, výdejna musí v registrech ověřit, že se jedná o jednu a tutéž osobu

    

   S pozdravem

   Mgr. Ondřej Klička

   Odbor dopravy a územního rozvoje

   pověřený vedoucí odd. dopravy
 • Otázka: Rozvoj Nuslí (Jitka Trojanová 22.06.2018 13:47) – Obecné téma
  Dobrý den,

  chtěla jsem MČ P2 poděkovat za aktivity které vedou k rozvoji nuslí v okolí Ostrčilova náměstí a Jaromírovy. Jsou nějaké další plány?

  Dlouhodobě nás ale trápí chodník na Oldřichově ulici, můžete prosím zajistit zařazení do plánu opravy chodníků, tak jako to nyní probíhá Na Slupi?

  Moc děkujeme.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 10.7.2018 15:53)

   Dobrý den,

   správcem většiny chodníků a vozovek je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s., (TSK) a musí tyto komunikace udržovat v požadované kvalitě. Rekonstrukce ul. Na Slupi je akcí TSK a nespadá přímo do Chodníkového programu, do nějž městská část Praha 2 ze svého rozpočtu přispívá částkou cca 10 milionů korun ročně. Ve spolupráci s TSK jsou vyhodnocovány úseky chodníků ve špatném stavu a ty jsou pak podle finančních možností zařazovány do Chodníkového programu nad rámec běžné údržby.

   Chodník v ulici Oldřichova je opravdu ve špatném stavu a byl předběžně zařazen do Chodníkového programu pro rok 2019. Práce je však třeba důsledně zkoordinovat s dalšími akcemi v lokalitě, jejichž investorem bude TSK. Po zmíněné rekonstrukci ul. Na Slupi bude následovat úprava Ostrčilova náměstí dle požadavků Prahy 2. Kompletní rekonstrukcí projde též ul. Jaromírova, kde bude opět investorem TSK.

   Ve finálním stavu tak bude mít Nuselské údolí opravenou tramvajovou trať s bezbariérovými zastávkami, částečně nové vozovky i chodníky, pouliční osvětlení a inženýrské sítě v Jaromírově ulici. Věřím, že i přes dočasné omezení komfortu místních obyvatel bude dlouhodobý efekt pozitivní.

   S pozdravem

   Mgr. Ondřej Klička

   Odbor dopravy a územního rozvoje

   pověřený vedoucí odd. dopravy

 • Otázka: parkování a placení (Eva Rokosová 10.07.2018 14:42) – Doprava
  Dobrý den, jak se platí parkování na modré zóně prostřednictvím mobilu? Kam poslat sms skodem a délkou parkování? Nikde jsme nenašla návord.
  Děkuji. ER
 • Otázka: Provozovatel / majitel (Jan P. 08.07.2018 11:49) – Zóna placeného stání
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zdali je možné získat parkovací oprávnění pokud jsem rezident s trvalým bydlištěm na Praze 2, ale jsem zapsán v technickém průkaze jako provozovatel, tudiš osoba odpovědná za dopravní přestupky atd. Majitel automobilu je moje máma, která má adresu trvaleho už bohužel v jiné praze. Když jsem se ptal na úřadě, kde jsem žádal o parkovací oprávnění, pán mí řekl , že to nejde, ať si kontaktuju provozovatele parkovacích zón. V ulici jsem měl nedávno diskuzi, kdy mi strážník MP řekl, že je jedno jestli jsem provozovatel, že to tak v rodině mají stejně. Stačí být zapsán ve velkém techničáku a mít trvalé bydliště v dané lokalitě. Když se nadtím zamyslím a jsem člověk který odpovídá za auto a řádně zápsán a mám adresu v OP na Praze dvě a auto nemá nikde jinde žádné oprávnění k parkování v žádné z jiných městských částí, což de ověřit, neměl by být problém a povolením ikdyž nejsem majitel. Prosím o vysvětlení , nebo případný postup. Děkuji a přeju pěkný den. Jan P.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 9.7.2018 9:34)

   Dobrý den,

   pravidla pro vydávání parkovacích oprávnění jsou naprosto jednoznačná. Oprávnění se vystavuje rezidentům MČ –tedy osobám s trvalým pobytem, kteří jsou zároveň vlastníky daného vozidla – zápis ve velkém TP.  Je tedy ve Vašem případě nutné přepsat  vozidlo na Vás, aby vznikla možnost získat parkovací oprávnění. Vše je naprosto jasně popsáno v „Metodice“, která je přístupná na našich webových stránkách.

   Pěkný den,

   Š. Zahálková, ZPS

 • Otázka: Komerční akce v prostoru kaple sv. Longina (Havlíček 27.06.2018 22:53) – Obecné téma
  Dobrý den,

  organizáror festivalu, Rodunda který se konal 9.6. pod záštitou MČ P2 a Mgr. Černochové v parku u kaple sv. Longina, ulomil schod do parku u Kaple sv. Longina. Stalo se tak pravděpodobně při stěhování těžkých lavic do prostoru parku.

  Zajímalo by mne:
  - kolik činil pronájem tohoto parku do rozpočtu MČ (bylo vybíráno vstupné)
  - zda provedl někdo kontrolu parku - cedule o akci visely ještě několik dnů po jeho skončení
  - proč MP ignorovala parkování na chodníku v době akce a umělecké dopravní značení organizátory festivalu

  Děkuji Havlíček

  P.S. prosím informování spol. Komvag, která se o park stará aby odemykala obě branky a opatřila branku cedulkou informující o správci a úklidu. Cedulku někdo odcizil.

       
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 4.7.2018 12:49)

   Vážený pane Havlíčku,

   schod do parku u Kaple sv. Longina ulomil dne 9. 6. 2018 dodavatel jeslí v ulici Na Rybníčku stavebním zařízením. Vše bylo nafoceno a ještě tentýž den řádně nahlášeno zřizovateli. Vše je tedy v řešení a na chybě není organizátor akce. Kontrola parku byla provedena, cedule byly vzhledem k nepříznivému počasí odstraněny v nadcházejícím pracovním dni. Organizátoři měli nahlášený a povolený zábor ulice a řídili se pokyny MP – šlo o nutnost zajistit průjezd ulice pro záchranné složky. Dopravní značení nezajišťovali organizátoři, ale příslušné úřady. Společnost Komwag jsme o odemykání branek a chybějící ceduli informovali.

   OKSVV

 • Otázka: doprava (Mgr. Marie Schifferová 02.07.2018 9:17) – Doprava
  Proč není na tramvajové stanici Pod Karlovem směr Bruselská vybudován přístřešek. Čeká tam na spoj dost lidí, často za nevhodných klimatických podmínek. Prostor na přístřešek tam je. Děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 3.7.2018 10:39)

   Dobrý den,

   zastávka Pod Karlovem směr Bruselská, byla vybudována nově při rekonstrukci ul. Bělehradská na nátlak naší městské části a v té době jsme byli rádi, že tato zastávka nakonec prošla a byla realizovaná. Celá akce realizace rekonstrukce Bělehradské byla v kompetenci hl. m. Prahy a TSK hl. m. Prahy. Do dnešní doby nebyl jediný požadavek na vybudování přístřešku, a to ani v době před realizací rekonstrukce, kdy se měli možnost občané s projektem seznámit.

   S pozdravem

   Josef Gál

   vedoucí odboru

   dopravy a územního rozvoje

 • Otázka: Biopopelnice (Petr Šamerák 02.07.2018 16:34) – Životní prostředí
  Dobrý den,

  jakým způsobem mohu v Praze 2 třídit BIOodpad (odkad z kuchyně a ze zahrádek)
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 3.7.2018 8:30)

   Vážený pane Šameráku,

   v současné době je možné zapůjčit si kompostér, který umístíte na soukromém pozemku. Tj. po dohodě s majitelem domu na dvůr či do vnitrobloku. Odpad ze zeleně je možno odvážet do sběrného dvora (Perucká 10). Drobný odpad z kuchyně je možno po předchozí dohodě odnášet do kompostéru umístěného na dvoře Bělehradské 96 u prodejny „Bezobalu“.

   http://www.praha2.cz/Obcane-mohou-zadat-o-kompostery.html

   Bc. Dana Havránková

   referentka

   ÚMČ Praha 2 – odbor životního prostředí


Zveřejněno: 12.04.2010 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout