Odbory ÚMČ Praha2

 

Odbor kancelář starostky a vnějších vztahů

Oddělení vnějších vztahů
Oddělení kultury
Oddělení organizační
Oddělení krizového řízení a bezpečnosti

 

Odbor kancelář tajemníka

Oddělení personálně právní
Oddělení hospodářské správy
Oddělení stížností
Oddělení spisové služby

 

Odbor interního auditu a kontroly

 

Odbor dopravy a územního rozvoje

Oddělení dopravy
Oddělení územního rozvoje

 

Odbor ekonomický

Oddělení správy a vymáhání místních poplatků
Oddělení účtáren

 

Odbor humanitní

Oddělení sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí

 

Odbor informatiky

Oddělení aplikací
Oddělení provozu

 

Odbor majetku a investic

Oddělení bytové
Oddělení správy a ekonomiky majetku
Oddělení prodeje bytového fondu
Oddělení investic
Správce (Kontakty na správce majetku a seznam obecních domů s kontakty na jednotlivé pracovníky)

 

Odbor matrik

Oddělení matrik
Oddělení ověřování

 

Odbor právní

 

Odbor správních agend

Oddělení přestupků
Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

 

 Odbor školství 

Oddělení školství, mládeže a tělovýchovyOdbor výstavby

Spisovna
Oddělení stavební
Oddělení územního rozhodování

 

 Odbor životního prostředí

Oddělení správy zeleně 
Oddělení ochrany životního prostředí

 

 Odbor živnostenský

Oddělení registrace
Oddělení kontroly