JménoFunkceTelefonE-mail
Knyová Lucie vedoucí oddělení 236 044 372 lucie.knyova@praha2.cz
Buchtová Jana ověřování 236 044 194 jana.buchtova@praha2.cz
Černý Miloslav Ing. ověřování podpisů a kopií 236 044 210 miloslav.cerny@praha2.cz
Dittrichová Marcela ověřování podpisů a kopií 236 044 210 marcela.dittrichova@praha2.cz
Dvořáková Lucie ověřování podpisů a kopií 236 044 194 lucie.dvorakova@praha2.cz
Gareis Rudolf ověřování 236 044 210 rudolf.gareis@praha2.cz


Ověřování, Czech POINT - výpisy z rejstříku trestů, katastru nemovitostí, obchodního, živnostenského a insolvenčního rejstříku, bodového hodnocení řidičů a seznamu kvalifikovaných dodavatelů

V rámci aplikace CzechPoint je přístupna služba žádostí o zřízení datových schránek, zneplatnění přístupových údajů ke vstupu do DS a vydání nových, konverze dokumentů a další agendy související s DS.

pracoviště: nám. Míru 20, 120 39 Praha 2 (vstup také z ulice Jugoslávská 20), hala v přízemí, tel. 236 044 / 194, 210
TYTO SLUŽBY NABÍZÍME TAKÉ V INFORMAČNÍ KANCELÁŘI V NUSLÍCH, JAROMÍROVA 23, tel. 236 044 456-7

ON-LINE OBJEDNÁNÍ  – na konkrétní den a hodinu k vyřízení těchto záležitostí v hlavní budově ÚMČ, nám. Míru 20

Návštěvní hodiny pro veřejnost:

  • pondělí, středa  8:00–17:30
  • úterý, čtvrtek 7:30–16:00
  • pátek 7:30–13:00

Ověřování fotokopií a pravosti podpisů

Potřebné doklady
Žadatel se musí osobně dostavit s platným občanským průkazem nebo jiným platným úředním průkazem totožnosti (např. cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu). SPRÁVNÍ POPLATEK za ověření jednoho podpisu 30 Kč v hotovosti  se platí na místě.

Při ověření fotokopie je nutné předložit originál listiny. Kopie listiny Vám bude vytvořena pracovnicí ověřování přímo na přepážce. SPRÁVNÍ POPLATEK činí 30 Kč za každou započatou stránku.

Výpisy z katastru nemovitostí, z obchodního, živnostenského a insolvenčního rejstříku a seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Na pracovištích ověřování ÚMČ Praha 2 lze obdržet výpis z katastru nemovitostí, z obchodního, živnostenského a insolvenčního rejstříku a seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Žadatel musí uvést základní údaje potřebné k vyhledání výpisu - u katastru nemovitostí je to katastrální území a k tomu alespoň jeden z dalších údajů: číslo listu vlastnictví, číslo parcely, číslo budovy nebo jednotky; u obchodního, živnostenského a insolvenčního rejstříku a seznamu kvalifikovaných dodavatelů je to IČ nebo název firmy. Výpisy se vydávají na počkání. SPRÁVNÍ POPLATEK činí 100 Kč za první a 50 Kč za každou další i započatou stranu výpisu, platí se na místě v hotovosti.
Vydávání těchto výpisů provádíme prostřednictvím systému Czech POINT.

Výpisy z KN, OR, ŽR a SKD lze objednat také elektronicky!

Od března 2008 přinesl systém Czech POINT svým klientům významnou novinku: možnost objednat si výpis z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku a seznamu kvalifikovaných dodavatelů z pohodlí svého domova či kanceláře elektronickou formou, bez nutnosti osobní návštěvy kontaktních míst. Stačí vyplnit webový formulář. Vydání výpisu zajišťuje Česká pošta, s.p., a žadatel jej obdrží do tří dnů od doručení elektronické objednávky.

Výpis z bodového hodnocení řidiče

Dále je na pracovištích ověřování ÚMČ Praha 2 možné získat výpis z bodového hodnocení řidičů. O výpis může požádat sám žadatel nebo zmocněnec na základě ověřené plné moci. Žadatel musí prokázat totožnost platným průkazem totožnosti.

Výpis z rejstříku trestů

Na pracovištích ověřování ÚMČ Praha 2 lze obdržet také výpis z rejstříku trestů. Žádost již není třeba vyplňovat předem, vytiskne ji přímo úřednice na přepážce. Je nutná osobní přítomnost žadatele, případně jeho zplnomocněného zástupce (plná moc s úředně ověřeným podpisem), aby mohl prokázat svoji totožnost platným průkazem a výpis převzít. Výpisy se vydávají zpravidla na počkání. SPRÁVNÍ POPLATEK za vydání výpisu z rejstříku trestů činí 100 Kč v hotovosti.
Vydávání výpisů z rejstříku trestů provádíme prostřednictvím systému Czech POINT.

Návrat na úvodní stránku matrik