Oddělení vnějších vztahů

vedoucí oddělení, vedoucí redaktorka Novin Prahy 2


přízemí, kancelář č. 133, tel.: 236 044 119, e-mail:

Oddělení zabezpečuje mediální prezentaci městské části, vydává tiskové zprávy. Ve spolupráci s redakční radou připravuje jednou měsíčně vydání Novin Prahy 2. Prostřednictvím webových stránek informuje o aktivitách MČ a Úřadu MČ Praha 2.

Náplň činnosti oddělení  

  • Připravuje k vydání jednou měsíčně „Noviny Prahy 2“, ve spolupráci s redakční radou odpovídá za jejich obsahovou náplň a grafickou úpravu, zajišťuje marketing ve vztahu k periodiku (získává inzerenty)
  • Organizuje čtenářské soutěže a ankety obyvatel Prahy 2 k aktuálním tématům
  • Zodpovídá za grafickou a obsahovou náplň webových stránek MČ Praha 2, zajišťuje ve spolupráci s jednotlivými odbory jejich aktualizaci
  • Zabezpečuje mediální prezentaci MČ
  • Zajišťuje elektronicky monitoring informačních zdrojů, pravidelně ho rozesílá vybraným osobám
  • Organizuje tiskové konference, zpracovává tiskové zprávy
  • Ve spolupráci s odborem informatiky zabezpečuje provoz světelného panelu na budově ÚMČ a provoz obrazovek umístěných v prostorách úřadu MČ a v informační kanceláři v Jaromírově ulici