Povolené zábory veřejného prostranství

Na komunikacích, kde je silničním správním úřadem odbor dopravy ÚMČ Praha 2


Typ záboruVelikostUmístěníTermín
umístění nádob na rostlinné oleje a tuky
chodník 1 m²
Pod Slovany X Plavecká
Fügnerovo náměstí 5
Václavská 20
Sekaninova 30
Sázavská 13
Vinohradská 38
Londýnská X Záhřebská
U Kanálky 8
Polská 4
Vratislavova 16
Krkonošská 2
Římská 5
Jana Masaryka 14
Na Slupi naproti č.p. 12
Belgická 21
Bělehradská 47
Bělehradská 22
Jaromírova 65
Slavojova
Neklanova 27
1. 7. 2018 - 1. 7. 2020
stavební zábor
vozovka 39 m²
Krkonošská 1471/17
1. 9. 2018 - 31. 5. 2019
reklamní zařízení
chodník 1 m²
Máchova 439/27
19. 9. 2018 - 18. 9. 2019
(jen pracovní dny)
zařízení staveniště
chodník uzavřen, zábor 79 m²
Varšavská 882/29
1. 10. 2018 - 1. 6. 2019
generální oprava pohyblivývh schodů
uzavírka chodníku a chráněný koridor pro pěší
Resslova X Karlovo náměstí
9. 10. 2018 - 8. 7. 2019
umístění uměleckých děl
chodník 50 m²
Zítkovy sady, parc. č. 2440
19. 11. 2018 - 22. 9. 2019
stavební zábor
vozovka 38 m²
Přemyslova 84/3
26. 11. 2018 - 31. 5. 2019
stavební zábor
chodník 3 m²
Malá Štěpánská
26. 11. 2018 - 20. 6. 2019
mobilní stánek s občerstvením
chodník 5 m²
náměstí Míru, parc. č. 4079/1
7. - 20. 12. 2018
7. - 31. 1. 2019
1. - 28. 2. 2019
1. 3. 2019
11. - 29. 3. 2019
1. - 30. 4. 2019
2. - 31. 5. 2019
3. - 28. 6. 2019
26. - 30. 8. 2019
2. - 30. 9. 2019
1. - 31. 10. 2019
1. - 29. 11. 2019
2. - 20. 12. 2019
kontejnery na textil
chodník 3 m²
Sekaninova 328/54
1. 1. - 31. 12. 2019
běžná údržba komunikací TSK
vozovky + chodníky + zeleň
Praha 2
1. 1. - 31. 12. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 10 m²
chodník 58 m²
chodník 10 m²
Palackého nám. 1571/1
1. 10. 2017 - 13. 4. 2019
14. 4. 2018 - 30. 9. 2019
1. 10. 2018 - 31. 12. 2019
motorová prodejní tříkolka
chodník 2 m²
Palackého nám. 358/2
1. 1. - 31. 12. 2019
okrasná zeleň
chodník 2 m2Mánesova 1645/871. 1. - 31. 12. 2019
stavební zábor
vozovka 20 m2
Malá Štěpánská 1930/722. 1. - 15. 6. 2019
zařízení staveniště
vozovka 25 m²
Lublaňská 243/10
13. 2. - 31. 7. 2019
zařízení staveniště
chodník + vozovka 9 m²
chodník + vozovka 51 m²
Dittrichova 346/4
27. 2. - 31. 3. 2019
1. 4. - 31. 5. 2019
zařízení staveniště
vozovka + chodník 20 m²
Pod Karlovem 1325/4
1. 3. - 31. 5. 2019 (Po–So)
zařízení staveniště
chodník + vozovka 82 m²
Belgická 681/5
1. 3. - 30. 6. 2019
stánek pro veřejnou sbírku
chodník 2 m²
Tylovo náměstí (u stánku
s květinami)
1. 3. - 31. 10. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 8,82 + 3,23 m²
Americká 649/18
1. 3. - 31. 10. 2019
farmářské trhy
chodník 12 m²
Palackého náměstí (podél dělicí zdi se Zítkovými sady)
1. 3. - 30. 11. 2019
kontejner na stavební odpad
vozovka + chodník 55 m²
Londýnská 2578/54 a 56
4. 3. - 28. 6. 2019
AVOn proti rakovině prsu
chodník 3 m²
Jugoslávská X Lublaňská
4. 3. - 1. 7. 2019
restaurační předzahrádkachodník 18 m²
Dittrichova 205. 3. - 31.10. 2019
stavební zábor
vozovka 29 m²
V Tůních 1584/2
10. 3. - 29. 2. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 11 m²
chodník 9 m²
chodník 42 m²
chodník 9 m²
nám. Míru, parc. č. 4079/1 a 5 
11. 3. - 16. 11. 2019
11. 3. - 2. 4. 2019
3. 4. - 2. 10. 2019
3. 10. - 16. 11. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 4 m²
chodník 4,8 m²
Na Hrobci 410/1
Rašínovo nábřeží 410/32
15. 3. - 15. 10. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 1,68 + 1,68 m²
Mánesova 1624/20
15. 3. - 31. 10. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 14 m²
náměstí Míru 1220/3
15. 3. - 31. 10. 2019
stavební zábor
chodník 56 m²
chodník  14,8 m²
Karlovo náměstí  1359/1
16. 3. - 3. 5. 2019
4. 5. - 14. 6. 2019
stavební zábor
vozovka + chodník 41 m²
Záhořanského 2008/5
18. 3. - 18. 8. 2019
uzavírka – oprava mostu – objížďka vyznačena
vozovka (objížďka je vedena Křesomyslovou, Otakarovou, Na Zámecké, Bělehradskou)
Na Folimance
21. 3. - 7. 6. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 9 m²
Belgická 539/11
21. 3. - 30. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 12 m²
chodník 19 m²
chodník 12 m²
Americká 579/17
21. 3. - 17. 4. 2019
18. 4. - 30. 9. 2019
1. - 31. 10. 2019
okrasná zeleň
chodník 5 m²
Americká 579/17
21. 3. - 31. 12. 2019
uzavírka úseku ulice – objízdné trasy1a. etapa – Čermákova–Koperníkova–Máchova–Rybalkova–Na Kozačce–Máchova
1b. etapa – Čermákova–Koperníkova–Máchova–Rybalkova
Varšavská, úsek mezi Čermákovou a Šmilovského ulicí; přístup do objektů bude zachován
25. 3. - 18. 4. 2019
25. 3. - 30. 6. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 2,09 + 2,64 m²
Budečská 974/6
25. 3. - 31. 10. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 4,4 + 5,6 m²
Slavíkova 1606/21
28. 3. - 31. 10. 2019
zařízené staveniště
chodník 26 m²
Lužická  1629/24
1. 4. - 31. 5. 2019
zařízení staveniště
vozovka + chodník 60 m²
Jana Masaryka X Šafaříkova
1. 4. - 30. 6. 2019
zařízení staveniště
vozovka 65 m²
Tylovo náměstí
1. 4. - 30. 6. 2019
zařízení staveniště
chodník 28 m²
chodník 47 m²
chodník 99 m²
Albertov X Studničkova
1. - 30. 4. 2019
30. 4. - 31. 5. 2019
31. 5. - 30. 6. 2019
stavební zábor
chodník 210 m²
vozovka 156 m²
Na Smetance 505/1
1. 4. - 10. 7. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 12 + 6 m²
Trojická 366/3
1. 4. - 30. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 3 m²
Rašínovo nábřeží 409/34
1. 4. - 30. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 16,8 m²
chodník 13,2 m² 
Václavská 1689/8
Na Moráni 1689/17
1. 4. - 30. 9. 2019
1. 5. - 30. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 2 m²
Botičská 131/10
1. 4. - 30. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 16,8 m²
Mánesova 1391/59
1. 4. - 30. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 27 m²
Římská  2135/45
1. 4. - 30. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 24,7 m²
Na Děkance 1961/1
1. 4. - 30. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 33 + 10,5 m²
Vinohradská 1789/40
1. 4. - 25. 10. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 7,76 + 3,92 + 2,40 m²
Italská 212/5
1. 4. - 30. 10. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 16,8 m²
chodník 13,2 m²
Václavská 1689/8
Na Moráni 1689/17
1. 4. - 31. 10. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 10 + 2 m²
Myslíkova 1275/12
1. 4. - 31. 10. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 3,9 m²
Lípová 472/10
1. 4. - 31. 10. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 44,52 m²
Gorazdova 357/1
1. 4. - 31. 10. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 11,5 m²
Anglická 384/25
1. 4. - 31. 10. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 8,4 + 8,4 m²
Bělehradská 654/102
1. 4. - 31. 10. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 7 + 1,5 m²
Plavecká 404/4
1. 4. - 31. 10. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 2 m²
Sázavská 748/24
1. 4. - 31. 10. 2019 (kromě NE)
restaurační předzahrádka
chodník 3 m²
Rašínovo nábřeží 410/32
1. 4. - 31. 10. 2019 (kromě NE)
restaurační předzahrádka
chodník 3 m²
Na Hrobci 410/1
1. 4. - 31. 10. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 1,87 + 0,85 + 2,46 m²
Spálená 284/1
1. 4. - 31. 10. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 14 m²
chodník 21 m²
chodník 14 m²
Anglická 336/21
1. 4. - 31. 5. 2019
1. 6. - 31. 8. 2019
1. 9. - 31. 10. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 0,85 m²
Rašínovo nábřeží 409/34
1. 4. - 31. 10. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 12 m²
chodník 6,5 m²
Na Hrobci 415/9
Vyšehradská 415/9
1. 4. - 31. 10. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 14 + 2 m²
Ostrčilovo náměstí 252/2
1. 4. - 31. 10. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 3 + 3 m² (u domu)
chodník 6 + 2,4 m² (u silnice)
Americká 152/15
1. 4. - 31. 10. 2019
1. 5. - 30. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 6,72 m²
Slezská 756/14
1. 4. - 31. 10. 2019
restaurační předzahrádka
chodníik 14 m²
chodník 7 m²
Anglická 390/19
1. 4. - 15. 9. 2019
16. 9. - 31. 10. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 1 + 1 +1 m²
chodník 12 m²
Americká 430/29
1. 4. - 31. 10. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 15 m²
Na Hrobci 432/3
1. 4. - 31. 10. 2019
motorová prodejní tříkolka
chodník 2 m²
Karlovo nám., parc. č. 2416/1
1. 4. - 30. 11. 2019
okrasná zeleň
chodník 1 m²
Slezská 756/14
1. 4. - 31. 12. 2019
výstavka květin
chodník 2 m²
Jugoslávská 181/17
1. 4. - 30. 6. 2019 (Po–Pá)
1. 9. - 30. 11. 2019 (Po–So)
1. - 31. 12. 2019 (Po–Ne)
okrasná zeleň 
chodník 8 m²
Americká 152/15
1. 4. 2019 - 31. 3. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 17 m²
chodník 5 m²
Vozová 1521/2
Chopinova 1521/26
3. 4. - 31. 10. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 2 +2 m²
Sázavská 736/1
3. 4. - 31. 10. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 2 m²
nám. Míru 117/16
3. 4. - 31. 10. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 9 m²
Rubešova 343/22
5. 4. - 31. 10. 2019 (Po–Pá)
restaurační předzahrádka
chodník 6 m²
U Kanálky 1559/5
5. 4. - 31. 10. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 41,86 m²
Anglická 41/9
9. 4. - 4. 10. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 18 m²
náměstí Míru 1221/4
10. 4. - 30. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 8,28 m²
Korunní 1164/49
10. 4. - 30. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 10,6 m²
Bělehradská 12/98
10. 4. - 31. 10. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 8 m²
Belgická 275/24
10. 4. - 31. 10. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 4,5 + 9 m²
Americká 341/43
10. 4. - 1. 11. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 2 m²
Slavojova 95/16
11. 4. - 31. 10. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 4,95 + 4,95 m²
Vinohradská 1595/31
14. 4. - 2. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 23,75 + 18,75 m²
I. P. Pavlova 1790/6
14. 4. - 15. 10. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 18,815 m²
chodník 18,815 + 2,55 m²
Karlovo náměstí 559/28
14. - 30. 4. a 1. - 31. 10. 2019
1. 5. - 30. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 10 m²
Třebízského 1241/1
15. 4. - 31. 8. 2019
restaurační předzahrádka 
chodník 8 m²
chodník 14 m²
Belgická 534/9
Záhřebská 534/14
15. 4. - 20. 9. 2019
mobilní prodej
náplavka 3 m²
Rašínovo nábřeží – náplavka
15. 4. - 29. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 2,25 m²
Myslíkova 1697/16
15. 4. - 30. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 4,92 m²
Na Zderaze 268/9
15. 4. - 30. 9. 2019 
restaurační předzahrádka
chodník 6,4 + 4,4 m²
Bělehradská 568/92
15. 4. - 30. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 0,35 + 0,35 + 0,35 m²
chodník 0,96 + 0,96 + 0,96 m²
Slezská 1345/48
15. 4. - 30. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 36 m²
chodník 79 m²
nám. Míru 820/9
Korunní 820/1
15. 4. - 30. 9. 2019
restaurační předzahrádka
 chodník 20 m²
Čerchovská 1607/10
15. 4. - 30. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 11,55 m²
Záhřebsaká 634/13
15. 4. - 12. 10. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 1 + 5 m²
Jugoslávská 662/27
15. 4. - 15. 10. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 26,95 m²
nám. Míru 109/18
15. 4. - 15. 10. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 7 m²
Belgická 633/17
15. 4. - 15. 10. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 19,36 m²
Korunní 984/39
15. 4. - 15. 10. 2019
restaurační předzahrádka 
chodník 1,875 + 3,75
Bělehradská 289/67
15. 4. - 31. 10. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 15 m²
Rašínovo nábřeží 382/60
15. 4. - 31. 10. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 2,52 + 0,32 m²
chodník 5,88 + 0,96 m²
chodník 2,52 + 0,32 m²
Anny Letenské 1204/1
15. 4. - 31. 5. 2019
1. 6. - 31. 8. 2019
2. 9. - 31. 10. 2019
zařízení staveniště
chodník 8 m²
Vyšehradská 429/37
15. 4. - 20. 12. 2019
zařízení staveniště
vozovka + chodník 12 m²
Šumavská 1000/29
16. 4. - 31. 5. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 22,5 m²
Třebízského 1261/11
17. 4. - 29. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 14,82 m²
Mánesova 1407/89
17. 4. - 29. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 14 m²
nám. Míru 1220/3
17. 4. - 31. 10. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 7,05 m²
Balbínova 752/23a
17. 4. - 31. 10. 2019
stavební úpravy STL a NTL plynovodů
vozovka + chodník 102 m²
vozovka + chodník 165 m²
vozovka + chodník 20 m²
vozovka + chodník 115 m²
vozovka + chodník 110 m²
vozovka + chodník 180 m²
vozovka + chodník 215 m²
vozovka + chodník 55 m²
vozovka + chodník 270 m²
vozovka + chodník 195 m²
Lublaňská, Koubkova

18. - 24. 4. 2019
25. - 26. 4. 2019
27. 4. - 1. 5. 2019
2. - 8. 5. 2019
9. - 15. 5. 2019
16. - 23. 5. 2019
24. - 28. 5. 2019
29. - 30. 5. 2019
31. 5. - 6. 6. 2019
7. - 14. 6. 2019
 
stavební zábor
chodník 37 m²
Italská 1233/22
18. 4. - 15. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 16 m²
chodník 11,52 m²
Rybalkova 56/2
Máchova 56/20
18. 4. - 27. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 24 + 9 m²
Tylovo náměstí 699/1
19. 4. - 5. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 4 m²
chodník 16 m²
chodník 6 m²
Vyšehradská 1355/17
Vyšehradská 1355/17
Plavecká 1355/14
20. - 30. 4. 2019
1. 5. - 31. 8. 2019
1. 5. - 31. 8. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 30 m²
Bělehradská 1350/19
20. 4. - 30. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 17,5 m²
Římská 1196/29
20. 4. - 20. 10. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 4,44 + 4,44 m²
Myslíkova 262/20
21. 4. - 2. 10. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 15 m²
Myslíkova 260/14
22. 4. - 9. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 24 m²
Štěpánská 539/9
22. 4. - 30. 9. 2019
stavební zábor
vozovka
Anglická, Italská, Římská
23. 4. - 24. 8. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 18,24 + 1 m²
Vratislavova 28/12
23. 4. - 13. 9. 2019
restaurační předzahrádka 
chodník 13,5 + 1,8 m² 
Plavecká 2054/6 
23. 4. - 28. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 5 m²
Bělehradská 643/77
23. 4. - 1. 10. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 5,95 m²
Náplavní 2009/9
23. 4. - 19. 10. 2019
zařízení staveniště
chodník 56 m²
vozovka 41 m²
Salmovská 506/17
X Ječná 506/4
25. 4. - 23. 6. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 0,75 + 0,75 m²
Italská 211/13
25. 4. - 29. 6. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 14,245 + 14,245 m²
Francouzská 75/4
25. 4. - 29. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 17 m²
Balbínova 529/1
25. 4. - 21. 10. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 7,5 m²
Uruguayská 176/19
25. 4. - 31. 10. 2019
zařízení staveniště
chodník + vozovka 89 m²
Belgická 539/11
Záhřebská 539/15
26. 4. - 30. 6. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 6 + 9,15 + 7,02 m²
Belgická 335/26
26. 4. - 13. 10. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 3,42 + 2,52 m²
Italská 833/32
27. 4. - 15. 9. 2019
stavební zábor
vozovka 932 m²
chodník 165 m²
Trojanova + Václavská
29. 4. - 25. 6. 2019
kontejner na odpad
vozovka 29 m²
V Tůních 1584/2
29. 4. - 31. 7. 2019
(Po, St, Pá, So)
restaurační předzahrádka
chodník 5,95 m²
Balbínova 323/6
29. 4. - 13. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 10 m²
Myslíkova 1698/18
30. 4. - 29. 5. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 3,45 + 2,25 + 2,25 m²
Americká 2503/8
30. 4. - 15. 10. 2019
zařízení staveniště
vozovka18 m²
vozovka 7 m²
Záhřebská 562/41
Záhřebská 544/5
1. 5. - 31. 7. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 4 m²
Myslíkova 1998/30
1. 5. - 15. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 12 m²
Vratislavova 20/24
1. 5. - 22. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 9 m²
Na Hrobci 2034/7
1. 5. - 30. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 5 m²
Gorazdova 1971/8
1. 5. - 30. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 16 m²
Fügnerovo nám. 1865/4
1. 5. - 30. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 8,25 + 3,75 m²
Náplavní 2011/5
1. 5. - 30. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 6 m²
Ladova 2044/3
1. 5. - 30. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 5,44 + 6,4 m²
Václavská 1898/9
1. 5. - 30. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 4 m²
chodník 3 m²
Podskalská 1291/13  Plavecká 1291/3
1. 5. - 30. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 6 m²
Žitná 1578/52
1. 5. - 30. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 16,875 m²
nám. Míru 342/13
1. 5. - 30. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 10 m²
Budečská 893/13
1. 5. - 30. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 27 m²
Slezská 821/22
1. 5. - 30. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 14,7 m²
Francouzská 80/6
1. 5. - 30. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník
7,65 + 3,4 + 3,4 + 7,99 m²
Budečská 998/10
1. 5. - 30. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 5,4 m²
Vinohradská 1215/32
1. 5. - 30. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 22 m²
Škrétova 386/1
1. 5. - 30. 9. 2019
restaurační předzahrádka chodník 10 m² Žitná 1765/4 1. 5. - 15. 10. 2019 
restaurační předzahrádka
chodník 8 m²
Vyšehradská 429/37
1. 5. - 30. 10. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 2,015 + 1,001 m²
chodník 5,25 + 5,25 m²
Šafaříkova 319/18
1. 5. - 31. 10. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 27 m²
Americká 875/20
1. 5. - 31. 10. 2019
mobilní prodej náplavka 3 m² Rašínovo nábřeží – náplavka 2. - 31. 5. 2019 
mobilní prodej náplavka 3 m² Rašínovo nábřeží – náplavka 4. - 31. 5. 2019 
farmářské trhy
 náplavka 950 m²
Rašínovo nábřeží – náplavka
4. 5. - 24. 8. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 15 m²
Bělehradská 478/110
5. 5. - 21. 9. 2019
zařízení staveniště
chodník 11 m²
chodník 10 m²
Bělehradská 381/126
Londýnská 424/77
6. - 30. 5. 2019
stavební zábor
chodník 6 m²
Budečská 1134/45
6. - 31. 5. 2019
zařízení staveniště
vozovka 36 m²
Rybalkova 943/8
6. 5. - 2. 6. 2019
stavební zábor
chodník 16 m²
Jana Masaryka 364/23
6. 5. - 7. 6. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 4,8 + 19,2 m²
Tylovo náměstí 645/2
6. 5. - 30. 9. 2019
mobilní prodej náplavka 3 m² Rašínovo nábřeží – náplavka 7. - 31. 5. 2019 
restaurační předzahrádka
chodník 5,46 + 5,46 m²
Vratislavova 129/36
7. 5. - 15. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 14 m²
Korunní 783/23
7. 5. - 30. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 3,6 + 3,6 + 3,6 m²
Belgická 270/30
7. 5. - 30. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 4 m²
Balbínova 392/4
7. 5. - 1. 10. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 9 m²
Francouzská 463/13
7. 5. - 21. 10. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 12 m²
Jiráskovo náměstí 1775/4
8. 5. - 24. 9. 2019
osvětová akce
chodník 10 m²
Tylovo náměstí, parc. č. 4174/1
9. 5., 6. 6., 4. 7.,
5. 9., 3. 10. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 18 m²
Na Rybníčku 535/2
10. 5. - 30. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 6,8 m²
Slavíkova 1555/27
11. 5. - 14. 9. 2019
zařízení staveniště
vozovka 20 m²
Bruselská 518/11
13. - 31. 5. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 7,2 + 9 m²
Bělehradská 448/68a
13. 5. - 13. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 1 + 1 + 1 + 4 m²
Belgická 539/11
13. 5. - 30. 9. 2019
oprava fasády – lešení
chodník 59 m²
chodník 29 m²
chodník 59 m²
chodník 63 m²
Sokolská 1798/40
Sokolská 1798/40
Sokolská 1798/40
Rumunská 1798/1
13. - 14. 5. 2019
15. 5. - 25. 7. 2019
26. - 27. 7. 2019
18. 7. - 3. 10. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 10,4 m²
Vyšehradská 1703/12
15. 5. - 15. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 12 m²
Vratislavova 68/19
15. 5. - 15. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 8,4 m² 
Karlovo náměstí 551/34
15. 5. - 30. 9. 2019
restaurační předzahrádkachodník 8 m²Sázavská 736/115. 5. - 30. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 0,35 + 0,7 + 0,7 m²
Jugoslávská 180/15
15. 5. - 30. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 3,45 m²
Uruguayská 272/3
15. 5. - 30. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 7,125 + 7,125 m²
Korunní 957/35
15. 5. - 30. 9. 2019
dočasná instalace
chodník 2 m²
Jiráskovo náměstí 1981/6
15. 5. - 15. 10. 2019
restaurační předzahrádkachodník 3,066 + 5,548 m²
Jana Masaryka 265/5815. 5. - 31. 10. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 4,95 + 4,73 m²
Budečská 773/19
15. 5. - 31. 10. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 10 m²
Kateřinská 522/21
17. 5. - 30. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 6,8 m²Gorazdova 331/22
20. 5. - 31. 10. 2019
stavební zábor
vozovka + chodník 39 m²
Římská 418/19
20. 5. - 2. 6. 2019
stavební zábor
vozovka + chodník 36 m²
V Tůních 525/16
21. - 31. 5. 2019
stavební zábor
vozovka a chodník 33 m²
Záhořanského 2008/5
21. 5. - 18. 8. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 5 m²
Rumunská 14/27
21. 5. - 31. 8. 2019
zařízení staveništěchodník 8 m²
Pod Zvonařkou 2240/822. - 31. 5. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 3,96 m²
Plavecká 404/4
22. 5. - 29. 9. 2019 (Po–Pá)
zařízení staveniště
chodník 8 m²
Pod Zvonařkou 2240/8
22. - 31. 5. 2019 
mobilní prodej kávy
chodník 3 m²
náměstí Míru
(u výstupu z metra)
23. 5. - 30. 11. 2019
stavební zábor – rekonstrukce plynovodu7. etapa
chodník a vozovka  577 m2
8. etapa
chodník 267 m2
9. etapa
chodník a vozovka 781 m2
10. etapa
chodník 269 m2
11. etapa
chodník a vozovka 327 m2
12. etapa
chodník 200 m2
13a. etapa
chodník 122 m2
13b. etapa
chodník 228 m2
14. etapa
chodník 147 m2
Francouzská, Budečská, Moravská a Korunní24. 5. - 4. 6. 2019

27. 5. - 5. 6. 2019

3. - 12. 6. 2019

3. - 12. 6. 2019

7. - 19. 6. 2019

17. - 26. 6. 2019

21. 6. - 3. 7. 2019

21. 6. - 3. 7. 2019

21. 6. - 1. 7. 2019
restaurační  předzahrádka
chodník 1,6 + 6,4 m² 
Záhřebská 468/21
24. 5. - 15. 9. 2019
farmářské trhy
chodník 96 m²
Palackého náměstí
25. 5. a 8. 6. 2019
stavební zábor
vozovka 40 m²
Třebízského 1431/2
25. 5. - 25. 10. 2019
vzdělávací akce
chodník 9 m²
Tylovo náměstí, parc. č. 4174/1
27. 5. 2019
kontejner pro odvoz nábytku
vozovka 7 m²
Na Poříčním právu 1914/6
27. 5. 2019
zařízení staveniště
chodník 9 m²
Šafaříkova 201/17
Bělehradská 201/72
27. - 31. 5. 2019
výsadba zeleně,
úprava rabátek
chodník 140 m²
Ječná
27. 5. - 15. 7. 2019
prodej sezonního ovoce
chodník 3 m²
náměstí Míru
27. 5. - 27. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 1 m²
Vyšehradská 1710/22
27. 5. - 30. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 4,5 m²
Vratislavova 1/21
27. 5. - 31. 10. 2019
stavební zábor
chodník 198 m²
Belgická 67/25
27. 5. - 31. 12. 2019
stavební zábor
vozovka 40 m²
Anny Letenské 917/14
28. - 31. 5. 2019
zařízení staveniště
vozovka + chodník 15 m²
Koubkova 262/11
29. 5. - 23. 8. 2019
audiovizuální tvorba
vozovka 439 m²
Apolinářská + Viničná
30. 5. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 10 m²
Myslíkova 1698/18
30. 5. - 31. 10. 2019
audiovizuální tvorba
vozovka 390 m²
vozovka 108 m²
Apolinářská 441/18
Viničná 483/3 až 1965/5
1. 6. 2019
stavební zábor – pokládka inženýrských sítí
chodník a vozovka 663 m²
chodník a vozovka 325 m²
chodník a vozovka 880 m²
Blanická, Sázavská,
Korunní, Francouzská
1. - 15. 6. 2019
3. - 17. 6. 2019
15. - 29. 6. 2019
stavební zábor
vozovka 16 m²
Na Zderaze 267/10
1. 6. - 15. 7. 2019
zařízení staveniště
vozovka + chodník 20 m²
Pod Karlovem 1325/4
1. 6. - 31. 5. 2019 (Po–So)
restaurační předzahrádka
chodník 4,8 + 4,8 m²
Vratislavova 32/4
1. 6. - 15. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 4 + 4 m²
Anny Letenské 936/18
1. 6. - 15. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 3,75 + 4,5 + 3,75 m²
Myslíkova 1343/24
1. 6. - 30. 9. 2019
restaurační předzahrádkachodník 25,08 + 12 m²
Anglická 231. 6. - 30. 9. 2019
kulturní akce
chodník 25 m²
Tylovo náměstí
(u stánku s květinami)
3. 6. 2019
kontejner na stěhování
vozovka 38 m²
Vratislavova 21/26
3. 6. 2019
audiovizuální tvorba
vozovka 255 m²
vozovka 100 m²
chodník 15 m²
chodník 15 m²
Náplavní
Náplavní
Náplavní
Záhořanského
3. a 6. 6. 2019
mobilní zařízení staveniště – oprava fasády
chodník 8 m²
Pod Zvonařkou 2240/8
3. - 14. 6. 2019 (Po–Pá)
parkování vozidel
vozovka + chodník 188 m²
Karlovo náměstí
(mezi Ječnou a U Nemocnice)
12. 6. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 16 m²
Jaromírova 186/62
15. 6. - 15. 9. 2019
veřejná sbírka
chodník 200 m²
Palackého náměstí
20. - 24. 6. 2019